Meddelande från Örnen via Fiona MacEachern, 1:e mars 2018

Meddelande från Örnen via Fiona MacEachern, 1:e mars 2018

 

Meddelande från Örnen som kontaktar mig från trädet på min bakgård 1:e mars 2018

 

Örnhonan, ”Det är jag Örnen, som bor här utanför din dörr och med tillit kommer till dig! Den svåra situationen för örnarna är välkänd: giftet, besprutningen av livsmedel når oss sjufaldigt koncentrerad. (Hjärtat fullt av sorg och förtvivlan).
Ert samhälle skadar oss, vår art.

Vi vill rätta till det, därför vill vi kommunicera med era Äldste och mer utvecklade arter, mer utvecklade andliga sinnen, för att garantera vår säkerhet och överlevnad. (hon står i sin kraft med ovillkorlig kärlek).

Vi är handlingsförlamade, och vi ger sakta vika för toxinerna, gifterna, tungmetallerna som finns i fisken. Mångfalden av fisk minskar i en alarmerande takt (känner mycket spänning angående detta).

Vi uppmanar er att motstå rädslan som kommer över er som en tsunami, och istället stå orubbliga i Kärlek, enade och sammanlänkade i en mental bild, och en fast önskan i varje mänskligt kärleksfullt hjärta … att er planet återföds till Ljus och Enighet, oavsett vilken ”kategori” av människor ni tillhör.

Freden spirar nu på många platser på planeten.

Vi delar med oss av våra nyheter och sänder dem kärleksfullt till alla kontinenter, alla Liv behandlas som Ett, och med – Vördnad.

Vi lär er att lyssna på nya saker, och då ni tonar in er för att höra vårt språk, upphör ert eget prat från era egna tungor.

Och detta sätter igång processen för Fred

Fred av att lyssna …

Att höra ljudet …

Den svåra situationen för många på planeten.

Vi har många källor som vänder sig till oss via telepati, som ber oss att bli hörda av er människor, och genom den (Universella) lagen om Nåd, skickar jag dessa vidare.

Jag ber att ni ska respektera dessa önskemål, och vara Stilla och lyssna, ner till minsta lilla mask i de obetydliga (torra, karga och isolerade) jordarna.

Det finns en djup förtvivlan, sida vid sida av det mest Skinande Ljuset av Hopp, det är mycket spännande tider.

Beträffande era fyrbenta vänner, och många andra (reptiler, amfibier, marint liv, växter, mikroskopiskt liv …) så ber vi er sluta sprida ut gifter.

Vi fortsätter då med maten, den som är opåverkad, oförstörd av era gifter, och det har visat sig bli mer och mer utmanande, då tiden fortsätter på det här linjära planet av existens.

Vi försökte få friheten genom att kontakta delfinerna.

Ni människor verkar vara så intresserade av dessa djur, med sina ”komplexa hjärnor”.

Vi trodde att vårt budskap skulle komma fram igenom dem.

Marinbiologerna har (fram till nu), inte försökt sitta i Stillhet med avsikten att lyssna på budskapen från Djurens ”Riken”.

Deras övertygelser och önskningar stänger denna möjlighet ute.

Vi var tvungna att vända oss till andra källor, andra möjligheter för att kunna nå er, Människor.

Så är det.

Vi önskar er lycka till.

Vi närmar oss nu slutet för detta ämne.

Vi har öppnat oss och blottat vår själs nöd.

Snälla lyssna på oss.

Hör våra rop.

Var snälla och kontakta oss.

Det är ett privilegium (att ansluta på detta sätt).

Välsigne er.

Tack!”

FM: ”Tack! (Sänder Ovillkorlig Kärlek)”

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

©2018 Fiona MacEachern

Please feel free to share this message in its entirety for free including the name of the channeler and source website mossomcreekreiki.com. Thank you !

You may also like...