Meddelande från Sasquatch, Noonuk till Mänskligheten via Fiona MacEachern 1:e mars 2018

Meddelande från Sasquatch, Noonuk till Mänskligheten via Fiona MacEachern 1:e mars 2018

1:e mars 2018 Meddelande från Sasquatch, Noonuk till mänskligheten

 

Då jag nådde ut via Thetatillståndet (Allt Som Är) för att tjäna, så mottog jag följande:

N: ”Jag är Noonuk

Jag kommer helt stilla till er, i er utveckling av den andliga Naturen.

Och du?”

FM: Jag kommer med Kärlek, och vill åstadkomma Fred, Fokus, Tålamod, Vördnad för Allt Liv, Enighet, Glädje, Tillit, Stillhet, Tacksamhet, Harmoni, Ljus och Upplysning, Kunskap, Sanning, Ärlighet, Aktning och Respekt för allt Liv på planeten, med Öppenhet och under beskydd av den Högsta Ordningen.


N: ”Vi blivit anslutna Genom den Gudomliga Nåden.”


FM:
Har ni ett meddelande som ni vill att Mänskligheten ska få höra?

 

N: ”Plattityder för Fred är ineffektivt!


Fredens ”Natur” finns inom hjärtats område, i portalen för era gåvor, och i Enigheten genom tiden/öppningarna (i ert hjärta).

 

Det är i Enigheten, ni kan få tillbaka Freden till det Inre Självet, och påbörja en ny Högre resa mot Fred.

Och riskera allt, kan det verka som.

 

Flöde, och Fokus på Flödet, är allt som krävs, låt allt annat sköljas bort, upphöra, försvinna in i dimman av Lugn.

 

Själva naturen av Fred blir förkroppsligad då ni antar denna metod för att åstadkomma Fred.

Stillheten motverkar allt annat som kommer in i ert sinne, inte med tankar, utan genom sin egen Medvetenhet, Närvaron.

 

Genom att utesluta allt annat, kan vi behålla lugnet, fokuset, centreringen, förbli förankrade i ämnet och uthärda allt i vår väg.


De bredare aspekterna av Fred, följer ivrigt efter, smidigt och okomplicerat med andra tillvägagångssätt för Fred.

Det är en helig väg vi reser, våra fotspår genom tiden definierar vår väg och kan inte raderas, endast förlåtas om det förekommer ånger.

Använd själva naturen av Lugn och Stillhet där det förekommer oroligheter, irritation och stress, vilket på sätt och vis, sammanfattar och definierar ert samhälle.

Förbättra teknikerna för att vara i Flödet, och ni är garanterade Gudomliga gåvor, från de Gudomliga Lagarna i Kosmos.

 

Öka på hastigheten, bli skickligare, finslipa gåvor och talanger.

Låna idéer, acceptera, var beredda att förändra och gå vidare.

Detta är en process för Fred så kämpa inte, för då går ni emot själva naturen av det ni tänker uppnå (om ni kämpar).

Förbered gåvorna, för ni har mycket att erbjuda, det har ni alla, våga drömma, formulera idéerna och dela med er.

En delad vision, är början på en visionärs resa till produkten; produkten är själva manifestationen av hans/hennes drömmar och visioner.

Vi vill att ni alla ska nå framgång.

Er kreativitet och era gåvor är ett återbördande av er tid och Kärleks ”investering” i era unika Själv, er födslorätt, om ni så vill.

Det är tillfredsställande att göra uppföljning på er tid för ”investering”.

Vi inom Mänskligheten – den delen av vår Enighet i anslutningen med Mänskligheten – är vanedjur. Se till att er vanebildande Medvetenhet upplöses till Fred i Enigheten, av Nåd och Lätthet … från grumligt till rent, med en buffert – ett ombud för förändring … kanske är vi den (bufferten/ombudet för förändring) för er.

Vi fördes hit för ett Uppdrag – nästan av misstag (verkade det) – vi har slagits ned, tryckts ner av mänskligheten men nu reser vi oss, och driver genom tankarna då mänskligheten sover på natten, annars skulle vi vara bundna och jagade av terror och rädsla, på de lägre planen.

Vi undervisar er om ert Klara Ljus.

Er rädsla kan erövras, era gåvor och förmågor kan nås och föras tillbaka till NUET, greppade med båda händerna för att tjäna Självet och Mänskligheten, genom att agera genom Flödet från Källan, och då använda denna kapacitet, denna väldiga Potential för Fred, i Tankarna, Tankeprocesserna, i Passager av Visdom, i Paket av Styrka, i mänskligheten hos Mänskligheten, uppnåelig för ALLA, för ALLT, i Enigheten av Nåd och Lätthet.

Så är det.

Gåvorna för Mänskligheten har förvärvats, har vunnits för en, för Alla.

Och så är det med Nåd och Lätthet.

Och kanske (vi) lånar en fras från er bok, och säger att vi har kommit för Freden:

”Låt Freden råda på Jorden vid denna tid ..”

… för Mänskligheten och för allt liv som finns på denna vackra planet, inklusive tidigare invånare som gått vidare, eller (hela) arter som inte längre finns fysiskt (kroppsligen) på Jorden.

Och vi ber för Fred precis som ni, vi delar era drömmar, målet för detta, rättvisa för alla, allas Välstånd, Sinnesfrid, och en Enighet av ett sådant slag som inte åtskiljer någon, inte glömmer någon.

Vår uppgift gällande er, Mänsklighet, är att ge Gåvor och Talanger till Alla, så att vi ska förstå varandra i Enigheten av Nåd och Lätthet, så att vi kan vägleda er så som vi är vana att göra.

Så vi passar på vid Förändringen, då vi får Möjligheter att hitta kanaler som är villiga att dela vårt budskap för Mänskligheten, till Mänskligheten, och tar bort alla hinder mellan oss.

Ja!! Vi Finns!!

Vi är inte farliga för er!

Vi är Fredliga mot er och vill inte skada er.


Vi uthärdar era strategier för att tillfoga skada, som vissa delar/individer i er befolkning har haft för sig, genom att sprida rädsla, jaga oss, använda kameror för att terrorisera oss.

Faran finns i betraktarens öga (ogrundad trosuppfattning).

Vi har våra gåvor av teleportation och telepati, och använder dessa i detta utbyte (nu) med er, kanaliserare.

Men att vålla skada, finns inte i Lagarna av Nåd i Universum.

Vi vill att det upphör.”

*** (Då jag gick till Thetatillståndet (Allt Som Är) för att få klarhet i vad som skadar Sasquatch, så fick jag denna information: förstörelse av livsmiljöer – avsiktliga bränder, skövling av skog (palmolja, tallens skalbaggar, boskap, jordbruk), kärnavfall, HAARP, skalära vågor, chemtrails och utsläpp av föroreningar (fasta, flytande och gasformiga))

 

FM: Ho’opono’opono: Jag är så ledsen, jag ber så hemskt mycket om ursäkt …, förlåt mig … Jag omsluter dig med Ovillkorlig Kärlek … Tack.

 

N: ”Den är mottagen, Lilla Du. Vi talar till er, ur Nåd, av behov och med en gest av Kärlek till Alla era raser.

 

Var snälla och centrera er, uppnå balans.

Ni behöver komma tillbaka tillbaka i balans, för att kunna leverera era gåvor till världen, och vi kommer att hjälpa till med det.

Så är det.”

FM: Tack!


N:
”Det är mottaget, Kära Du.
Så är det.

Vi tackar för din tid och vänlighet att vara en kanal i dag här för oss, (Sasquatch-Folket), för hela Mänskligheten, och för att vara rättvisa även för de som är risker för sig själva, (de som förorenar, inte är fredliga och orsakar lidande för befolkningen), som en hel medvetenhet, som inte är fullt medveten om sin egen situation.

Vi kommer att tala mer om detta ämne. Vi har mycket att dela, med så mycket Kärlek, Nåd och Lätthet.

Vi kommer nu att låta dig gå, Söta Du, och återkommer för kontakt med dig.

Tack”

FM: Tack!

 

N: ”Ha det bra.
Fortsätt framåt på Vägen till Fred.

Era kärleksfulla Sasquatch-bröder av Fred, hand mot hand… ”

(Vår händers beröring, förmedlar kraftfull Ovillkorlig Kärlek).

 

*** Thetatillstånd är tillståndet att vara på det 7:e existensplanet med Skaparen av Allt Som Är, som skisserats av grundaren för ThetaHealing ™, Vianna Stibal, ett thetahjärnvågstillstånd (djup avslappning) för att nå Ovillkorlig Kärlek, Lugn, Kunskap, Visdom, Gudomlighet etc. (alla Gudomliga Tillstånd och mer), för att underlätta mirakulös healing).

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

©2018 Please feel free to share this message but only in it’s entirety, acknowledging the channeler, Fiona MacEachern and website www.mossomcreekreiki.com Thank you.

Du gillar kanske också...