Väktare av Tiden från Espavo, 19:e september, 2017

Väktare av Tiden från Espavo, 19:e september, 2017

 

 

Hälsningar, kära Ni.

Jag är tidens Väktare. Jag har kommit i dag för att hjälpa er att marschera på stället. Som jag har nämnt många gånger, kära ni, så finns tiden i en cirkulerande rörelse. Ur ert perspektiv rör den sig i en linje, och därför kallar ni det linjär tid. Människans uppfattningsförmåga kan bara fokusera på ett objekt i taget. Därför uppfattar ni det förflutna, nutiden och framtiden i en rak linje, där framtiden blir nutiden och nutiden blir den tid som varit. Ni ser er själva förflytta er längs en linje, men i verkligheten är det mycket mer som en spiral. Den tidsspiralen ger er möjlighet att skapa den största upplevelsen i varje stund, när ni förflyttar er genom spiralen. Den upprepade rörelsen bryts ner i cykler. Om ni kan skapa den bästa harmonin i upplevelsen när den återkommer i nästa cykel, tar ni er igenom den enkelt. Om det inte avslutades, så får ni möjlighet att göra om det igen, genom olika omständigheter i spiralens återkommande cykler. Dessa cykler återkommer vid olika tidpunkter, vissa tar dagar, andra tar många år.

Det är det vackra i den mänskliga illusionen om tiden. Människor upprepar känslomässiga cykler om och om igen, vanligtvis sju gånger. Detta är gjort för att möjliggöra harmonisering mellan hjärnan och hjärtat, eller som vi skulle säga, mellan anden och människan. När det kommer i harmoni, rör ni er till en ny cykel, och en ny upplevelse. Det är spelet ni spelar på planeten Jorden. Ni spelar spelet med att låtsas vara en människa, och döljer er fullkomlighet, för att spela det spelet på en planet av ofullkomlighet. Ni har dolt det i många dimensioner av tid och rum, men idag säger vi er, att ni slutför en stor tidscykel i mänsklighetens kollektiv. Därför börjar snart hela denna energi förändras igen. Ni hittar en ny grund av energi, som ni kan börja bygga på nytt.

En ny Cykel Börjar

Under de närmaste månaderna börjar ni se det ni kallar naturkatastrofer, blockering av vägar och förändringar i spelet, som gör att ni omvärderar era val. I dessa förändringar kommer nya möjligheter att uppstå väldigt snabbt, eftersom ni befinner er i spiralen av cirkulär tid. I själva verket skapar ni illusionen själva, med er egen torus runt er varelse, återigen sju gånger. Det är så människor intar tid och rum. Ni tittar på er själva och er omgivning, och letar efter signaler från Hemmet. Ni söker efter sådant som är familjärt för er på något sätt, men hittar det sällan där ni förväntar er att det ska finnas. Ni ser det ni förväntar er att se, hellre än det som faktiskt finns där. Förvirringen blir värre eftersom ni är medvetna skapare, och ofta skapar det ni vill ha, snarare än att anpassas till det som redan finns just då. Ingen har sagt att det är lätt, kära ni.

Det vi säger till er, trots att vi har gett er det ni kanske tycker är dåliga nyheter, så säger vi till er, vänta tills ni ser vad som kommer. Ni börjar gå in i en helt ny tidscykel och det är otroligt spännande. I själva verket börjar ni återgå till en hel nivå av verklighet, och en hel nivå där en multidimensionell upplevelse kan harmoniseras tillsammans som en. Detta kommer att bli ett djupgående skifte, i den mänskliga upplevelsen och vägen av evolution. Tänk på, att även om den här nya cykeln kommer att ge ett högre tillstånd av existens, så kommer det att bli svårt för många att släppa det gamla tillståndet. Av den anledningen har många experter på övergång inkarnerat på Jorden nu, och många av dem läser detta meddelande precis nu.

En Upphöjd syn på Ofullkomlighet

Som förberedelse för den nya cykeln, kommer vi att ge er de verktyg som behövs för detta skifte. De kommer att ge er möjlighet att se er som kraftfulla varelser av ljus. Ja, det är svårt eftersom er verklighet inte speglar det. Er verklighet återspeglar era begränsningar och tillkortakommanden. Det är er bedömning av dessa brister som vi skulle vilja börja arbeta med idag. Era brister är grunden till det ni uppfattar som förträffligt. O ja, vi vet, det är väldigt svårt för er att förstå det. Ljusarbetare tittar på kollektivets normer och ser sig ofta som annorlunda. Ja, ni är annorlunda och är det på grund av er unikhet. Människans utveckling uppnås, när hjärnan och hjärtat kommer i harmoni. När det väl är gjort, är att förändra sig för att vara som alla andra, faktiskt att ta ett steg bakåt. Som experter på Jorden för övergång, så behövs nu, er unika förträfflighet. Intressant att notera är, att när en människa är stolt över sin unikhet, blir de ofta förträffliga för andra.

På den nästa cykeln, kära ni, när ni är helt grundade i en ny tidslinje, börjar ni se en mycket större mångfald i den mänskliga upplevelsen. Det kommer att bredda den kollektiva definitionen av förträfflighet. Det är era minnen av Hemmet som ni försöker återskapa på er planet. Även när människor ser något nästan perfekt, så registreras det inte. Det är inte vackert, om det så bara är en aning ofullkomligt. Elrah är en i gruppen och han arbetar med rytmer. Rytmer är vackra och människor använder rytmer när de talar, när de går, i handlingar av olika slag och till och med tänkandet görs i en rytm. Dessa rytmer upprepas också i tidens spiral. Se bara på musik och de rytmer som används för att skapa musik, så förstår ni. Nya framsteg inom tekniken möjliggör skapandet av en nästan perfekt takt, som finns i elektronisk musik. Vi säger att musiker som spelar sådan musik, nu är medvetna om att även små variationer i den perfekta takten, är mycket mer tilltalande för det mänskliga örat. eraoflight.com

Människor som ser saker som verkar vara helt symmetriska, pockar inte på uppmärksamheten beträffande skönheten. När man undersöker ett mänskligt ansikte kommer man att se att inget är helt symmetriskt. Hitta det vackraste ansiktet i ert tycke, och granska det noggrant. Snart ser ni det vi kallar, ljusets perfekta ofullkomlighet.

Utmana er själva med att utstråla den skönhet ni skapar, i stället för att återspegla den skönhet ni ser omkring er. Börja omdefiniera era egna idéer om skönhet, och var ni står just nu. Vänta tills ni ser vad som kommer. Vi vet att ni blir trötta på att höra det, men vi kan inte säga det tillräckligt många gånger. Detta är ett steg framåt, inte bakåt. Sträva efter att vara de perfekta ofullkomliga av Ljus.

Jorden Återbalanseras

Ja, Jorden själv känner trycket av att ha människor på den, för människor har lämnat ett outplånligt avtryck på jorden. Fram till nu, har kollektivet i stor utsträckning arbetat för att finna harmoni med sig själva, istället för att harmonisera med modern. Som sådan, är Jorden ungefär 1000 år före planeringen av sin nästa övergång. På grund av de senaste händelserna, börjar många inse vikten av att harmonisera samhällets handlingar, med Jordens förhållanden. Även om en ny cykel börjar, så var snälla och kom ihåg, att alla saker upprepas cirkulärt i tiden. Således är det nu viktigare än någonsin, att harmonisera människans kollektiva handlingar, med Jordens. Nu är det dags att harmonisera med Jorden och få det perfekta förhållandet, så det inte behöver upprepas i nästa cykel. Även om vi nu säger att Jorden har korsat en linje utan återvändning, så är det viktigt att få det perfekta förhållandet, så att det inte flyttas framåt i spiralformen av cirkulär tid. De närmaste fyra åren är kritiska för detta, men just nu gör mänskligheten stora framsteg i den riktningen. Det gör det lättare för alla att övergå lätt och bekvämt.

Jordens nuvarande skick kommer att skapa många utmaningar. Orkaner, stormar, jordbävningar och vulkaner, är alla på väg uppåt under åren framöver. Det kommer att fortsätta ett tag, eftersom det är en del av balanseringen i omfördelningen av vatten på er planet, som är nödvändig för att Jorden ska få en ny balans. Ni kan vara djupare inblandade denna förändring, än ni kan förstå. Medvetenheten om jorden måste komma först i människans tankar nu. Ett av de bästa sätten, är att beundra skönheten i det som finns runt omkring er på Jorden. Ni kan resa till underbara platser där ni inte kan missa skönheten. Ni kan också gå ut i er egen trädgård och hitta otrolig skönhet, om ni bara tittar efter. Ni kommer alltid att upptäcka att den är ofullkomlig, för ni spelar spelet med att själva låtsas vara ofullkomliga. Snart ska vi börja tala mer om Amors berättelser, för att börja förstå lite i grunden av det som hände, under den vackra tiden av Lemurien. Det var också en tid då mänskligheten bevittnade en ny cykel på Jorden, och nu har ni att göra med en mycket liknande situation. Dessa historier berättar hur ni gick igenom det tillsammans, och steg upp i ljuset. I själva verket så väntar dessa varelser, dessa delar av er, på er nu. Missa inte det, för varje ögonblick ni ser skönhet; gör ni avtryck i tidens cirkel, och skapar det för er framtid.

Den 5-dimensionella Verkligheten

Den andra delen som vi ber er ta tag i, är att ni helt klart nu är i en femdimensionell verklighet. Fast, om man tittar på nyheterna kan man tro att mänskligheten tar ett steg bakåt i evolutionen. Ni är fortfarande i ett kollektivt tillstånd av separation, snarare än i enighet. Fast, vi säger fortfarande att detta är en naturlig reaktion på rädsla, men kan också ses som den längsta räckvidden av pendeln, för mänskliga framsteg. Ibland tar den ett steg bakåt för att fokusera på det som är viktigt. Var inte rädda, kära ni. Kom ihåg att experterna på övergång redan finns på plats, och vaknar nu ur sömnen för att ta makten. Använd det ni har just nu. Ja, det kommer mycket, men vänta inte. Gå framåt för att hitta allt ni kan om den mänskliga upplevelsen ni befinner er i. Ni kommer till och med att komma ihåg smärtan av förändringen, som en underbar mänsklig upplevelse. Gå framåt och hitta de små bitarna först. Ta de små stegen som leder till de stora, och titta på skönheten som samlas runt var och en av er.

Det är med största ära jag hälsar er på detta sätt. Jag ber er att behandla varandra med respekt. Ta hand om varandra vid varje tillfälle, och spela det här nya spelet bra tillsammans.

Espavo, kära ni. Jag är tidens Väktare.

 

www.espavo.org

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...