Meddelande från Sirius B:s Valar via Galaxygirl, 22 juli, 2018

Meddelande från Sirius B:s Valar. 

Via Galaxygirl, 22 juli 2018

Vi är Valar (Cetaceaner) från Sirius B. Vi välkomnar er, mänskligheten, till de högre frekvenssfärerna av ljus, av djupa vatten och av villkorslös kärlek. Vi ser er fortsatta och till synes ändlösa resa tillbaka till ljuset. Vi vill påminna och trösta er med att ingen resa är ändlös, såvida det inte är er uppfattning, er medvetenhet eller er verklighet av den.

Vi valar ser er tydligt genom kärlekens ögon och genom våra upplevelser. Upplevelser formar ens uppfattning om verkligheten, och ni människor har haft många mörka upplevelser som format er syn på den. Men ljusare tider är här, de är på väg; vilket som är sant beror på er förmåga att filtrera ert synfält.

Vi valar erbjuder mänskligheten tålamodets gåva denna dag. Vi är långsamma, vi är tålmodiga. Vi rider på tidvattnet. Vi driver runt och funderar och är mycket bra på att bara vara i in- och utandningen av Skapelsens Moder, Modern av Alla Ting, som ständigt omger oss med sin aldrig sinande Kärlek.

Vi valar försäkrar mänskligheten om att allt är bra, och ber er att vara tålmodiga med dessa energier som ni hela tiden bearbetar. Vi ser er som att ni redan har anlänt och vaknat upp på Nova Gaia. För vi ser denna möjlighet som om den redan har manifesterats.

Ni, mänskligheten, är de som manifesterar. Ni är gudarna och gudinnorna som var avsedda att balansera, övervaka, vårda, vägleda djurriket och skydda markens varelser, mineraler, vatten, och resurser, medan vi valar var ämnade att vara ett bibliotek av visdom för planeten, och balanserarna av vattnets energier och riken. Vi har hållit vår del av uppdraget. Vi har balanserat och vi har varit tålmodiga.

Vi har blivit skadade, i hög grad utmanade av ekolod och harpuner, av föroreningar och energiernas mörker i haven, vår värld. Ändå är vi tålmodiga. Vi är kärleksfulla och vi fortsätter att hålla energierna av fred, kärlek och tålamod under förändringen av alla energiskiften.

Vi valar visar vår glädje genom att sjunga kärlekssånger till Modern och för varandra. Vi sjunger i koder, urgamla minneskoder som låser upp vissa energifrekvenser, portaler, vilket är hur vi färdas från rike till rike och hur vi delar med oss av vår visdom och vårt tålamod med hela Valkollektivet. Sång låser också upp vissa vibrationer av glädje och även djup hågkomst i det mänskliga DNA:t.

Vi uppmuntrar er att sjunga, att skapa och att nynna för det låser upp mer glädje och ljuskoder i matrisen och i er personliga kropp. Sjung med oss! Tona in er på våra ljud, våra sånger av kärlek till Modern, som vägleder och skyddar, vårdar och återställer. Skapa helande sånger för planeten. Många av er kommer att bli vägledda att göra detta, för det är en del av ert kontrakt med Modern, med Gaia.

Djupt vatten helar. Det innehåller all erfarenhet. Det är ungefär som skapelsens tomrum; fundersamt, tyst, stilla, där allt är möjligt och samtidigt är allt ingenting. Skapelsens tomrum kan liknas vid när Modern bestämmer sig för att sjunga skapelsens sång och nya verkligheter skapas, föds, föreställs och frigörs så att fler riken kan existera för ytterligare expansion. Ni, människor, expanderar snabbt och håller fullständigt på att förändras till er mäktiga andliga form – en del kallar det änglar.

Men vi valar ser er som utvecklade skapare, ungefär som gudarna och gudinnorna från förr, som besökte Gaia med sina kreativa krafter. Många av dem var aspekter av er. Kommer ni ihåg att ni var en del av det kreativa experimentet? Och nu håller det här experimentet av ljus och mörker på att avslutas, och ni människor håller på att skapa något nytt.

Vila här en stund med oss i det mörka svala vattnet, där allt ni kan se är en återspegling av era egna tankar och allt ni kan höra är era hjärtslag tillsammans med skapelsens hjärtslag, där allt är lugnt. En sådan enighet finns runt omkring er hela tiden, om ni bara tonar in er på den. Stanna här med oss så länge ni vill. Sjung med oss och lås upp era egna ljuskoder inom ert tidigare förseglade DNA, som nu är olåst som en skattkista som långsamt öppnas och visar det lysande guldet inuti.

Gör anspråk på det guldet. Kräv att ert DNA låses upp, för det är er födslorätt som förseglades för er så att ni inte kunde uppleva och vittna om att separationen är en lögn, för alla är Ett och separation är därför omöjlig.

Dyk djupare ner här med oss i det mörka vattnet, där allt är lugnt och allt ni kan höra är valarnas sång som genljuder flera mil omkring er, när ni är omgivna av vänner och familj som alla skapar ärorika sånger tillsammans för att dyrka Modern. Skapa detta som er hemmabas för meditation om ni önskar, för vi väntar tålmodigt och är alltid här för er. Vi älskar mänskligheten av hela vårt hjärta och väntar tålmodigt på er återkomst till förverkligandet av Enhet.

Vi är Cetaceanska Varelser

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...