Meddelande från Sylfer, Feer och Salamandrar via Galaxygirl, 1 mars, 2018-03-02

 

Meddelande från Sylfer, Feer och Salamandrar via Galaxygirl, 1 mars, 2018-03-02

 

God dag kära vänner, medmänniskor som stiger upp på Gaia, vår Mor av alla ting. För vi är hennes själva andning och hon här nästan allt för oss.

Vi är sylferna, vi är feerna i himlen och vårt arbete, vår glädje och absoluta uppdrag är att filtrera himlen med kärlek, ren ljus-kärlek och att filtrera bort det som förstoppar och att transformera eller föra bort avfall av alla sorts former och sorter så att Gaias skyar igen kan andas klart. Och ni människor, mänskliga vänner av form måste hjälpa till för att säkerställa att er himmel förblir ren. Det är er förpliktelse att skydda kungadömena och att försvara och ge näring till er miljö så att era barns barn kommer att leva omgivna av ren skyar och kristallklart rent vatten. För allt är förbundet och när ni skadar Moder så skadar ni också Allt.

Vi renar och rensar idogt er himmel med glädje och vänder den från grumlig till briljant blå! Vi sylfer kan undervisa er om andning för vi är i luften och när ni andas djupt så ärar ni oss och vi delar vår form med er form, då vi är en integral del eller aspekt av den renande andningen. För vi är i det. För vi är i er sky och i er luft, överallt. För vi är en del av Moder Jords andning.

Kraften hos den djupt renande andningen skall inte underskattas. Det är ett kraftfull redskap om man bara använder det. Var inte rädda att andas djupt för det öppnar upp er till så många nivåer och det låter oss elementaler assistera er ytterligare i er utvecklingsprocess. Andas ni djupt? Se där. Vi är era vänner av luften, alltid i tjänst till Gaia, till mänskligheten, till Allt. Andas in mer ljus och låt er själva få det största nöjet av expansion. Vi är sylferna.

 

 

Vänner och familj i mänsklig form, vi är era glada fe-vänner och vi är så helt förtjusta över era framsteg på den aldrig upphörande spiraltrappan av uppstigning, som kommer allt närmare, för ni håller på att klättra – ni flyger nästan, ni tar er så snabbt uppför trappan av insikter, av nya mål, och ny beslutsamhet!

För ni är i en djup process av hågkomst av allt ni har lagt åt sidan och glömt bort, för ni har frivilligt blivit uppdelade under en så lång tid för att ta del i detta separationsspel – det har blivit ganska gammalt nu – för vi är högst redo att spela ett nytt spel, eller hur kära Mänsklighet? Är ni inte redo i ert djupaste medvetande som kommer ihåg sig självt i det stora utforskandet av upplysning: precis som daggdropparna från rosorna påminner oss om hur varje droppe är förbunden med nästa, är förbunden med himlen, med våra sylfvänner som renade luften som daggdroppen var i och sedan föll ned för att göda och förfriska rosen och öka på dess skönhet.

För vi är alla förbundna med varandra, och ni, Mänskligheten, kommer ihåg era löften, att komma ihåg – att vara – allt som ni är här för att vara, och komma ihåg ert uppdrag, ert ändamål, er passion! För det är nu dags att ni kommer ihåg – i detta värdefulla Nu-ögonblick, innan uppdykandet av massiva kollektiva hågkomster; för det som kommer har ni förberett er, men ingen kan i sanning vara redo för skönheten av Ljus-kärlek och ypperlig transformativ salighet som rullar in på horisonten av tid och ingen tid! För de två världarna håller på att blandas nu, som vatten, olja och sand, skapar vackra mönster då de skakas om tillsammans; för ni skapar konst och skönhet på er Nova Gaia med varje steg av vänlighet och varje gest av osjälviskhet då ni tjänar – för vi måste alla tjäna för det är så vi helas; vi är feerna och vi är glada och förälskade i våra mänskliga vänner, vi är feerna –

 

Vi är eld salamandrarna av hetta, av ljus, av absolut transformation, för allt görs till nytt när det är renat med den violetta flamman och det är en av våra älskade redskap. Mänskliga vänner, er tid för att renande eld står för dörren. Det är inom er. Det är inom er eldkolumn av ljus och passion och illuminering.

Eld klarlägger. Eld rensar. Eld helar genom att bränna bort rester för att ge plats för ny tillväxt, nytt liv. Allt är sammanbundet. Att höra detta och känna detta är helt olika nivåer av illuminering, ursäkta uttrycket.

Vi eldsallamandlar har gömt oss under en alltför lång tid inom grottorna av det Kollektiva medvetandet. Vi står reda att skina, att komma ut från våra gömmor och bli, bli det ljus som är vår glädje och plikt. Att lysa inom våra grottor av väntan är förbi. Det är dags att känna värmen av solen på vår hud och att processa och jorda koderna inom mänskligheten.

Det känns så skönt att vara ute i det öppna igen för vi har saknat vår interaktion med våra mänskliga vänner och vi har stor kärlek för mänskligheten. Vi har stor kärlek och vi är ivriga och glada att ytterligare assistera er med vårt kundalini uppvaknande – vilket står för dörren om ni bara låter elden rensa och rengöra och rena allt som inte tjänar till allt som gör så.

Vi är era vänner, eldsalamandrarna, redo att tjäna och samarbeta med våra mänskliga vänner igen.

 

Galaxygirl

 

Översättning: Per Staffan

 

 

Du gillar kanske också...