“Meddelande” – GCR/RV Intel SITREP – onsdag – 14 juni 2017

“Meddelande” – GCR/RV Intel SITREP – onsdag – 14 juni, 2017

Denna morgon har 196 Demokratiska kongressmän inlämnat en ersättningsklausuls rättegång mot Trump.

Detta är en separat rättegång som lämnades in igår av statsåklagarna i Maryland och District of Columbia mot President Trump för samma Konstitutionella kränkning.

Det är i själva verket så att grönt ljus ges för åtal från Demokratiska partiet.

Några timmar senare började en ensam skytt i Virginia stad att skjuta mot republikanska medlemmar av kongressen och senaten. De var öppna mål som övade för en välgörenhetsbasebollmatch innan deras arbetsdag började.

Representantshusets majoritetsledare Steve Scalise sköts i höften. Två polismän sköts också när de returnerade elden, plus att en medhjälpare och en representant från Tyson food skadades.

Alla skador sades inte vara dödliga, åtminstone hittills, men alla var tillräckligt allvarliga för att flygas ut med helikopter. Kongressmedlem Scalise är under operation nu.

Skytten sköts också, men dödades inte. Han är i allvarligt tillstånd på ett sjukhus i Virginia under kraftigt skydd.

Innan han tog fram skjutvapen frågade han åskådare om Republikaner eller Demokrater övade. Han gick tillbaka till sin bil, tog ett automatiskt gevär och öppnade sedan eld.

Enl. min uppfattning är skjutandet ett meddelande till GOP (Republikanerna) att inte följa DNC (Demokraterna) på Presidentens åtalsbandvagn.

Det finns 435 medlemmar i kongressen, 196 är Demokrater. Vilket gör de återstående 239 till Republikaner.

Två tredjedelar av representanthuset eller 292 totala medlemmar är nödvändiga för att åtala en President och skicka det vidare till Senaten för slutlig dom.

Det betyder att endast 96 republikaner behövs för att överge skeppet och fördöma Trump. Det är bara 40% av de totala Republikanerna.

Om och när Trump tas bort kommer många negativa affärer och militära intressen att förlora kraft och diplomatiskt inflytande över natten.

Det är en stor, stor sak att ta bort en sittande USA-president, särskilt en som är så instabil och smutsig som Trump.

Det här är de dåliga nyheterna. Tragiska nyheter.

Men den goda nyheten är att borttagandet av Trump äntligen är på gång nu, liksom Republikens offentliga installation av Talman Ryan.

RV-starten är bunden till detta och är planerad (orubbligt) att inträffa före slutet av Ramadan den 27 juni 2017.

Spänn fast er. Vi kommer in för en svår men lönsam landning. ZIM är väl inne i tvåsiffrigt (dollar!) och klättrar varje timme.

Gud är med oss

 

 

 

Översättning: Lars_Eric Sidling                           www.st-germain.se

You may also like...