Saul via John Smallman, 13 juni, 2017

Saul

via John Smallman

13 juni, 2017

”Ni alla är kreativa varelser för att Gud som skapade er, är kreativ”

 

Allting är väl! Fokusera inte med rädsla eller oro på nyheterna om katastrofer och konflikter runtom i världen. Upprätthåll bara en fast avsikt att sända kärlek och healing till alla som lider, det hjälper dem att släppa taget om allt som förorsakar lidande i deras liv. Till och med i krigshärjade områden kan människor vara lyckliga! Lycka uppstår när ni utan dömande accepterar det som uppstår – negativt eller positivt – och ni kärleksfullt tar itu med de frågor som dyker upp för er. Ni befinner er alla på Jorden för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknandeprocess som naturligtvis också är er egen uppvaknandeprocess. Alla på Jorden ska vakna upp och behöver vakna upp till Verkligheten, ert naturliga tillstånd där ni är Kärlek och ni kan känna er själva som varande Kärlek.

Att vakna upp är att låta illusionen och dess samtliga bihang bli upplösta eller uppluckrade, så att er sanna natur inte längre är dold för er. Att välja och ha avsikten att vara kärleksfull kommer enormt att ändra er uppfattning om världen omkring er, när ni inser att allt som inte är i linje med Kärlek bara är ett desperat rop på Kärlek, er Kärlek. Ni valde att vara inkarnerade vid denna tid för att få vara Er själva och för att få dela med er och sträcka ut er inom Kärlek till alla med vilka ni personligen samverkar och även för hela mänskligheten. Det är vad som menas med Kärlekstsunamin. Den är mänskligheten som i allt högre grad blir medveten om att dess sanna natur är Kärlek och era avsikter tar detta till medvetenheten hos alla som ni samverkar med, samt till många, många fler som ni är fullständigt omedvetna om.

Ni är endast omedvetna på grund av ert val att genomgå den allvarligt begränsande upplevelsen som ni får genom att vara en människa. MEN, ni valde att vistas på Jorden under den här tidsperioden, för ni visste att ni oerhört mycket skulle kunna hjälpa till i uppvaknandeprocessen och för att ni önskade hjälpa till. Kärleken, som är vad ni är, strävar ständigt efter att hjälpa dem som kallar på Kärlek – alla som befinner sig i smärta och lidande, oberoende av orsakerna till deras smärta och lidande. Det är väldigt kärlekslöst att se på någon som gör försök att skada sig själva och att strängt döma dem, för att man inte slutar upp med den sortens själv-skade-beteende. Många av dessa kommer upp i er medvetenhet för att hjälpa er att vakna upp genom att sluta döma dem!

Dömande är något som alla behöver släppa. Det är endemiskt runtom i världen och det leder bara till konflikter och intensivt lidande. Ersätt det med urskillning där ni klokt väljer dem med vilka ni önskar spendera tid med, medan ni varken dömer dem eller andra som ni väljer att inte spendera tid med. Ni alla är individer med era specifika vägar som ni ska följa, var och en är unik och blev uttänkt med stor omsorg, visdom och förutseende innan ni inkarnerade, så att ni skulle få möta situationer som erbjuder er de lärdomar som ni hade valt att få ta emot och ta lärdom av.

Ni kan omöjligen ha någon aning om en annans väg eller valda lärdomar, därför är det extremt arrogant att göra försök till att ”korrigera” någon annan. Erbjud bara vägledning eller råd, om och när det efterfrågas. Tillhandahåll en trygg, kärleksfull och tillåtande omgivning för era barn, där de kan växa och utveckla sina egna inneboende skapande gåvor, gåvor som ofta är mycket, mycket annorlunda än deras föräldrars. I och med att de växer uppstår naturligt frågor gällande auktoritet och vägledning och ni har den visdom som behövs för att ta tag i frågorna på ett icke-dömande sätt. Barn lär sig snabbt, så ett ständigt upprepande av instruktioner behövs inte, vad som behövs är att ni lever sanna i enlighet med er själva och kärleksfullt visar era övertygelser genom att bara leva ut dem. Helt klart är ett sporadiskt tillrättavisande nödvändigt för att de ska lära sig de sociala normer som finns i det samhälle där de växer upp. Som vuxna, när de har en smula erfarenhet i sitt bagage, så kan de om de så väljer, modifiera eller förkasta vissa av de beteendenormer som de har fått lära sig, när de märker att dessa inte längre tjänar dem.

Ett stort antal av mänsklighetens strålande skapande bedrifter gjordes möjliga av den variation av personliga egenskaper som alla involverade kunde åkalla, när nya idéer eftersöktes för att lösa en situation eller ett problem på ett vänskapligt, samarbetsvilligt och harmoniskt sätt. Er styrka ligger i er mångfald. Och ni är starka, mycket starka, ni bara valde att i högre grad fokusera på era förmodade (dvs, själv-dömande) ofullständigheter. Att göra så distraherar er från att helt och hållet utveckla era egna unika talanger och förmågor.

Ni har dem alla, det är bara att vissa kompetenser och förmågor bli framhållna som exempel på vad olika områden i samhället har ”bedömt” vara de bästa och mest lämpliga, i vilken riktning barn och studerande borde rikta sin tid och möda. Men överallt runtom i världen finns det lysande exempel på människor som har hoppat av skolan eller universitetet för att utveckla sina egna idéer och som har blivit extremt framgångsrika. Gör det som tilltalar och inspirerar er snarare än att följa en väl upptrampad stig som betalar räkningarna, men som bränner ut er eller tråkar ut er till tårar.

Ni alla är kreativa varelser, för Gud som skapade er, är kreativ och Han skapade er till att efterlikna Sig själv. Tillåt er vara er själva, försök inte vara vad någon annan är. Ära er själva så som er Himmelske Fader ständigt gör, förlåt er själva för era misstag eller felsteg – de har inga följder – och njut av att få vara den varelse som Gud skapade er till.

Ni alla är gudomliga varelser med vidsträckta kreativa förmågor, förmågor som ibland i flera år kan ligga slumrande inom er, under mognad och förberedelse inför att komma fram ’on-line’ vid det mest lämpliga ögonblicket i era pågående mänskliga liv. Ni alla känner människor som förefaller ha utvecklats sent i livet och ofta blir de bedömda som att ha slösat bort största delen av sina mänskliga liv. Så är helt definitivt inte fallet. Vissa blomstrar som barn-genier, medan andra dröjer med sina kreativa strävanden tills längre fram i livet och bägge vägarna, samt samtliga däremellan, är fullständigt giltiga. Samhällets normer är inte desamma som Guds normer, de är ofta oetiska, oärliga och saknar integritet och många väljer att vända ett blint öga mot denna brist. Senare stiger medvetenheten fram för att visa för dem att de hade blivit vilseledda. Döm inte er själva hårt om det sker eller håller på att ske för er, ni behövde lära er denna lärdom och därför är hjärtliga gratulationer på sin plats för att ni har tagit lärdom!

Att skapa är ert syfte och ni är alla, utan undantag, mycket kreativa varelser. Men i mångas fall blev de skapande förmågorna nertryckta under barndomen och den unga vuxna åldern, antingen av lärarna och de auktoritetsfigurer som hade makt eller dominans över dem, eller av dem själva när de strävade efter att passa in och få beröm, acceptans och kärlek. Kärlek är er natur, men som mänskliga bebisar och små barn behöver ni få villkorslös kärlek och acceptans från dessa vuxna eller de äldre syskonen i familjen. Ofta sker detta inte, eller det uppfattas inte ske, och när det sker växer bebisarna upp i en känsla av att vara oälskade, oacceptabla och de blir sedan oförmögna att älska sig själva eller andra. Som ett resultat söker många vuxna hjälp och vägledning genom psykoterapi, för sina tungt upplevda känslor av otillräcklighet och ovärdighet.

Kärlek är er natur och om ni berövas den, fastän ni aldrig blir det, så lider ni enormt. De av er som läser eller lyssnar till detta meddelande är tillräckligt medvetna för att mycket tydligt förstå detta. Detta och flera andra kanaliserade meddelanden fortsätter med att poängtera ert behov av att fullständigt inse detta och släppa ert tag om all nedvärdering gällande er själva och allt negativt själv-dömande. När ni läser meddelanden som talar om detta för er, så genljuder de med er mycket kraftfullt och sedan återgår ni till ert dagliga liv och bortser från eller glömmer bort denna oerhört viktiga sanning! Gud älskar er oändligt för Han skapade er, så med all säkerhet kan ni börja älska er själva, eller hur? Det är sanslöst att inte göra det och olyckligtvis så är många i själva verket sanslösa.

Världen runtomkring er – bebodd av familj, vänner, bekanta, arbetskamrater, chefer, politiker, auktoritära personer i religiösa och regerings-sammanhang, samt dygnet-runt-massmedia – dömer och nervärderar oavbrutet människor och situationer och därför blir Kärleken för det mesta oupptäckt och osedd, fastän ni förutom Den inte skulle existera.

Så låt mig återigen påminna er: ”Ni är alla, varenda människa utan undantag, Guds oändligt älskade barn!” Guds kärlek för er är oupphörlig och ytterst utan förbehåll av några slag, så VÄNLIGEN släpp alla era egna nervärderande och negativa självuppfattningar, för de är fullständigt ogiltiga! Ja, naturligtvis, som människor säger ni och gör ni saker som inte är kärleksfulla, men att göra det är inte er natur, det är en ängslig reaktion eller ett svar på en person eller en situation. Förlåt er själva för dessa misstag, om ni har sårat någon, så gör med all säkerhet försök att nå upprättelse för att hela denna oförrätt. Om försöket avslås, släpp det. Ni gjorde ett misstag, ni gjorde ert bästa för att hela det, gå nu vidare utan ånger. Ånger handlar om det förflutna och det förflutna är förbi. Lidande är ett resultat av att man fokuserar på förgångna oförrätter och återupplever dem, så varför skulle ni göra det? Ni skulle kunna leva glädjefyllt i nuet.

Skuld spelar en stor roll i lidandet, för ni återupplever och återupplever situationer där ni hade kunnat agera eller uttryckt er på ett annorlunda sätt, medan ni känner er skyldiga och skamliga. Men hela poängen är att när ni väl har lärt er en lärdom, så går ni vidare, inom det ögonblick som är nu, den enda tid som existerar. I ögonblicket som är nu kan ni vara mycket lyckliga om ni inte fokuserar på era tidigare misstag. Låt dem gå, och rikta er avsikt på att inte upprepa dem.

När ni känner er nere, ensamma, övergivna; gå inombords och be om en Kärlekskram, OCH tillåt er själva öppna upp er för att ta emot den, i stället för att ögonblickligen intala er själva att ni är ovärdiga den. Ni är aldrig ovärdiga Kärlek, Den är er sanna natur, Den är vad ni är och djupt inom er själva, om ni låter er själva veta det, så får ni se att ni får reda på det. Det finns endast Kärlek!

Med så väldigt mycket Kärlek, Saul.

 

 

 

Saul via John Smallman, June 13th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...