SaLuSa

SaLuSa

12 september, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Mina Kära ni har ett sådan stor potential, som ännu inte är avslöjad, och med noga planering kommer ni gradvis att finna hur ert medvetande expanderar. Allt är en del av er utvecklingsplan och det förbereder er för fullt medvetande. Det är dock i framtiden och vi en lämplig tid kommer ni att hjälpas att uppnå ett sådant upplyftande. Det finns redan en insikt om hur ert medvetande växer, och ni kan ta äran för ett sådant avancerande då det är ni som har åtagit er era uppgifter. För närvarande finns det själar på Jorden som alla är vid olika nivåer av medvetande, och det orsakar en del friktioner mellan de olika grupperna. Ni bör inte bli distraherade av vad som pågår runt omkring er, utan koncentrera er på era framsteg. Tiden för att offra er egen utveckling för att hjälpa andra är över, då alla själar nu vet vart de skall ta vägen och vad som förväntas av dem. Tiden har kommit när varje själ måste hänge sig åt sin livsplan, och göra sitt bästa för att uppnå sina mål. Var säkra på att de som saknar medvetande om vad det är kommer att assisteras för att göra så stora framsteg som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som har gjorts. Det förefaller att desto svårare uppgiften framför er är ju större ansträngning görs för att uppnå framgång. Som vi ofta har sagt så tillfrågas ingen själ att göra mer än den anser sig kapabel till, vilket är anledningen till varför en del som redan känner till sina begränsningar har accepterat att Uppstigning är bortom deras förmåga i denna cykel. All erfarenhet ger dock en bra platform för de som aspirerar att fullborda cykeln, genom att göra stora framsteg i sin utveckling. Hur andra själar går framåt är deras eget val även om vi uppmuntrar dem att ta alla tillfällen i akt för att förhöja sina vibrationer.

Ni kanske har lagt märke till att vi närmar oss er allt mer, och det är därför att tidpunkten för att träffa er närmar sig. Våra skepp kan nu ses allt oftare i skyn, och vi har under en längre tid visat att vi kan vara närvarande utan att rädsla kan upplevas hos ert folk. Vi har aldrig satt er i farozonen, även om en del piloter har stannat upp när de har stött på våra skepp. Var säkra på att vi har fullständig kontroll över våra skepp, och med vår teknologi kan vi hantera vilken än situation som kan uppstå som ett hot mot er trygghet eller vår. Vi har ofta hjälpt er då faror har hotat er, på ett sådant sätt att ni sällan är medvetna om vårt ingripande. Vad ni ibland kallar för mirakel kan hänföras till vår närvaro, men vi måste först vara säkra på att vi inte blandar oss i ert karma.

Det finns så många olika arter som lever på eller i er Jord. De som bor i den inre Jorden har varit med er under eoner av tider, men kommer att träffa er inom en närma framtid. De har utvecklats längre än ni har och har mycket att erbjuda er. Andra har också baser inne i Jorden, och en del ligger på havsbotten bort från er. Kanske att det mest överraskande avslöjandet kommer att bli då Människor erkänner sina Rymdfamiljer, för många själar som har inkarnerat på Jorden kommer från andra planeter. Det hela är byggt på vad som gynnar den Mänskliga Rasen i framtiden. Individer kan stiga upp vid vilken given tidpunkt som helst, men hela den Mänskliga Rasen får bara ett sådant tillfälle vid slutet av solcykeln, som ni nu upplever.

Så ni förstår att ni har gått in i en mycket viktig period, som er framtid beror på. Många själar arbetar med er för att se till att ni uppnår era mål, och vi är säkra på att ni kommer att lyckas. När ni blickar tillbaka kommer ni att förundras över er uthållighet och intention att föra er in i de högre nivåerna. Var säkra på och vet att ert öde inte ligger inom den Jord som ni nu känner till. De av er som visar sig vara redo kommer att föra sig ut ur de lägre vibrationerna, och lämna den gamla Jorden bakom er. Det är dags för en ny start och torka ren målarduken, då ni inte är dömda till att förbli kvar i den nuvarande dimensionen. Ni kommer att finna det svårt att motstå de nya vibrationerna som kommer in, och varför skall ni då ert öde är att återgå helt och fullt till Ljuset. Om ni bara kunde känna till det så har ni upplevt så många situationer som redan har testat er, och till sist kom ni igenom det som en Varelse av Ljuset. De fysiska rikena är inte ert hem, men har tjänat er väl för era erfarenheter.

Rädsla är ert största hinder för utveckling, då er utveckling stoppas när ni är i ett sådant tillstånd och ni blir sårbara för de lägre vibrationerna. När ni ställs inför förhållanden som kan föra fram det så behandla de som är ansvariga med kärlek och förståelse. Entiteter från de lägre vibrationerna när sig på dem och det är inte vad ni vill att de skall göra. Ge dem inte kraft utan isolera dem och ta bort deras kraft. Är det inte intressant att tänka sig att genom att inte agera så följer ni den bästa vägen som står öppen för er. Konfrontationer och hämnd är handlingar från de som inte förstår karma, och är omedvetna om att alla själar är ansvariga för dem. Man kan inte ljuga sig fram och ut ur ansvar för era handlingar och ord. När ni går över till andra sidan och går igenom ert liv så kommer ni att finna att enbart sanningen kan förbli och det är ingen idé att försöka lura någon. Det är inte så skrämmande som ni kanske tänker er då dessa Högre Varelser som har hand om dessa ting är fulla av kärlek och är inte där för att förmana eller bestraffa er.

Livet på Jorden går vanligtvis upp och ned så var goda försöka att förstå vilka lektioner som ges till er. Om ni inte lär er från dem, så kommer de tillbaka till att ni gör så. Det är vad livet handlar om så acceptera er lott för ni har en överenskommen livsplan. Er uppgift är att lära er lektionerna som ges till er så att ni inte behöver göra dem igen. På så sätt kommer ni utvecklas mycket snabbare och lyfta er själva upp och ut ur de lägre vibrationerna.

Jag är SaLuSa från Sirius och här för att hjälpa er och se till att ni lägger ned era energier på de ting som är mest gynnsamma för er. Ni kommer aldrig att ångra det då så mycket står på spel och ni kommer att göra framsteg så mycket snabbare. Försök att föra bort de ting som ni känner igen som stående i vägen för era framsteg. Jag lämnar er med stor Kärlek och Ljus, och tackar er för er önskan att föra er ytterligare in i Ljuset.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...