Meditationens ord

 Meditationens ord av IngLill Enadea 25-31 januari

Du är bron  Målning: Bo Andersson

Allt är på plats

Du väntar, min kära, på allt som ska bli,
att ensamhetskänslan ska bli ett Vi,
att det utlovade flödet ska flyta fram
och allt tvivel ska komma på skam.

Tillit och tro har vi länge nämnt,
allt är som det ska, det är inget skämt!
Allt finns och vill komma i överflöd
till dig som skapar med hjärtats glöd.

Så fortsätt att skapa i medvetenhet
om universums givmilda benägenhet.
Gå in i ditt hjärta och uttryck din bön.
Det du behöver blir alltid din lön!

I tacksamhet se ditt överflöd
av allt som kan kallas livets bröd.
Låt tanken att dela ditt fokus få
och hur dina visioner du ska uppnå.

Låt oss nu mötas i stillhetens salar
där Högre Jaget nu till dig talar
om planen du gjorde när du gick ner
och de fragment av den du nu ser.

Du sändes i kärlek till ljusets tjänst
för att din själ är full av spänst,
och energi att skapa för Moder Jord
det som står skrivet i tusentals ord.

 

Du vaknar alltmer du själ av Ljus!

Du är vår bro mellan skaparhus:

din moder-fader Guds oändlighet

och din älskade Jords gudomlighet!

 

Vet nu att allt som blev sagt helt klart

när du gick ner, ska bli uppenbart!

Och allt du behöver för din vision

är på plats och sjunger din skaparton!

Du gillar kanske också...