Söndagens meditation av Eva-Lena, 20 juni

Uppvaknandet av Eva-Lena Johansson

meditationsbild1

 

Tiden står stilla. Det eviga nuet breder ut sig. Det plågade sinnet har fått ro. Ingenting är sig likt. Människornas skrän och rop om hämnd har tystnat. Alla plågor har försvunnit. En stillhet uppfyller alla. Människorna som sitter där på stranden känner den svala luften mot huden och förnimmer hur de fått kontakt med allt som är.

De är ett med varandra och de är ett med luftens fåglar och fiskarna i vattnet. Änglar spelar i skyn och naturen läks från alla övergrepp. Människor minns oförrätter och våld. Det är svåra minnen men Nåden rensar ut dessa minnen från deras sinnen.

De flesta liv har mer eller mindre inneburit svåra minnen. Inget av dem har varit utan sorger förutom liv där den som dött varit mycket liten. Nej, alla jordevandringar har varit en kamp på ett eller annat sätt.

Det svåraste har dock varit att de varit separerade i anden, varit avskilda från varandra och det gudomliga inom sig. De trodde att de var separerade från Gud, när de istället hade Gud inom sig. Hjärtats dörr var stängd. Porten till Eden gick inte att öppna och de var förvisade att irra runt utan att förstå, att de var avskilda från det sanna livet.

Nu i uppvaknandets stund kunde de inte förstå att de glömt, glömt vilka de var. De var ju Skaparens barn, som levde i glädje och tacksamhet. Hur hade de glömt sitt ursprung och hur hade de förmåtts att tro, att Gud var utanför dem och dömde dem till eviga plågor om de inte lydde. Hur hade de kunnat bli så förledda.

Alla människor har samma kontakt med sin Skapare. Det finns inga mellanhänder mellan en människa och Skaparen av allt som är. Denna vetskap om tingens ordning gav dem ett nytt perspektiv. De kunde skala av sina egon, som ibland gjort de mest avskyvärda saker och förstå orden ”förlåt dem ty de vet icke vad de gör.”

Den villkorslösa kärleken från skaparen omslöt dem och gav dem ett nytt annorlunda sätt att se på sig själva och verkligheten. En ny verklighet tog sin början, en ny era i mänsklighetens historia.

 


 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...