Meditationens ord

 

Meditationens ord, 11 januari 2015

IngaLill Enadea

 

Blå, blå  Målning Bo Andersson

 

Du Är Helig

 

Du är en helig männ´ska och har Kristus i dig
Kristus finns i oss alla, i dig och mig
Namnet oss förenar i en enda stor själ
En energi som allting helar och allting gör väl!

 

Budskapen varit många om Kärlekens Nu
mycket vi fått förklarat här jag och du
Oss själva vi ska förlåta för det finns ingen skuld
Över misstag kan du gråta fast du är ren och huld!

 

Allt du har gjort på jorden finns mening uti
Och vi som bor här i norden ska ljuset stå bi
Lev i din kärleks låga till allt som här ÄR
Låt inget dig längre plåga, goda tanken dig bär!

 

Budskapet här är givet, vårt uppdrag är stort
Inget ska dig förminska, din väg går som smort
Helige anden bär du fast du den ej ser
Men tala till den kan du, den hör när du ber!

 

Nu blir vi alla stilla i stunden som är
Sänder en helig tanke till vännen så kär
Helande kraft behöver vår vän och vår Jord
För tanken och goda viljan behövs inga ord!

 

Du gillar kanske också...