Arkturierna

Arkturierna: Använd er skapandegåva ni har fått av Gud

Kanal: Ute

Kära ni!

Vi kommer till er för att uppmuntra er och fylla er med glädje och den kärlek som genomsyrar universum.

Ni skall nu glädjas och fröjda er över att se och känna av den nya början som ni ser i färd med att gå upp vid er världs horisont.

Vi är budbärarna som för med oss goda nyheter och det är upp till er att ta emot dem och låta dem höja er vibration och utvidga ert medvetande.

Det som har förordats av Styrkorna av Ljus i enlighet med Det Högsta Gudomliga håller på att införas i er värld, även om det kommer att ske inom dess subtila grundstenar, och på ett sätt som inte är synligt i er 3-dimensionella värld. Det är viktigt att ni kommer i kontakt med och ansluter er till de osynliga verkligheterna för att på ett konkret sätt lära känna dem och för att kunna ta in och manifestera det som redan har överlåtits till er av det Gudomliga Hjärtat. Nu har ni fått en ny möjlighet att använda er skapandegåva ni har fått av Gud, att föra den nya verkligheten från de subtila världarna in i er värld.

Detta är ett fantastiskt företag ni skapar tillsammans, ett av de vackraste, mest häpnadsväckande och hjärtuppfyllande Gudomliga Underverken, som gör det möjligt för er att vakna upp till er egen fullkomliga Gudomlighet genom att använda era kreativa Gudomliga krafter. Då ni har tillit till ert Gudomliga ursprung, och då ni drar er kraft därifrån, rör ni er steg för steg in i de Nya Verkligheterna som uppenbarar Det Gudomliga.

På er nivå och i er verklighet är det den underbara manifesteringen av Guds Drömmar, som ni nu tar till hjälp för att återställa det som ni en gång förlorade. Ja, ni har möjlighet att börja återinta ert ursprungliga Gudomliga Tillstånd genom att ta del av den Nya Skapelsen! Medan ni jobbar med det, inspirerade av Gudomliga Visioner, kommer ert DNA att gnistra och ert ljus utvidgas och intensifieras. Det förstärker förvandlingen i er värld och tänder upp alla hjärtan hos dem som fortfarande sover.

Kära Mänsklighet, vi önskar få se er ställa er upp, och med er vision ni fått i gåva och med önskan från era hjärtan, vilka älskar Guds Skapelse, sträcka ut er till sfärerna av ljus, färg och ljud, för att manifestera allt det i er värld. Detta är vad er Skapare hälsar er nu.

Snälla, våga stiga ur det som är bekant för er och sträck upp er mot stjärnorna. Allting finns redan där, och det är redo! Ingen ytterligare fördröjning är nödvändig! Men ni orsakar en fördröjning då ni tvekar och tvivlar på er själva och på det som kunde vara möjligt, eftersom ni föredrar att hålla fast vid de gamla sätten och vill fortsätta med det.

Vad skulle ni manifestera? Det är inte frågan om något grandiost eller stort. Det är endast frågan om renhet och kärlek. Det är där som Den Gudomliga Skaparen vistas.

Kära ni, er gåva är inpräntad i hjärtat på var och en av er! Den bor där och den bara väntar på att bli upptäckt, bekräftad och att ni skall handla i enlighet med den. Lyssna på glädjens stämma, följ kärlekens väg och om ni inte redan känner till den så kommer den att ge sig till känna för er! För nu är det dags för dessa frön att börja bära frukt. Alla välsignelser är med er! Himlarna är fulla av förväntan för att få se er, mänskligheten, resa sig och djupt ner i jorden plantera de gåvor som ni bar med er när ni kom hit. Dessa är verkligen desamma gåvor, med vilka ni önskade förgylla er värld.

Det Stora Startskottet har gått, dörrarna är öppna. Strömmar och körer av Gudomliga Sånger flödar nu mot jorden, inte bara till jorden, utan till hela ert universum.

Kan ni höra det? För fram det som har skapats till liv, för att det skall förstoras och göras gudomligt, för att det skall bli synligt i er värld i och med att ni tjänar Det Gudomliga.

Vi väntar på er!

Med Glädje och Kärlek

Vi är Arkturierna

 

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...