Melchizedek via Marlene Swetlishoff, 5 decembe,r 2017

Melchizedek via Marlene Swetlishoff,

5 december 2017

 

Älskade Ni,

Jag kommer på kärlekens vingar! Vi uppskattar mycket detta tillfälle att komma fram i er värld, och kunna tala med er om de många saker som nu kan komma fram i Ljuset, eftersom de kraftiga energierna som strömmar in från kosmos, gör det möjligt. Var och en av er, har gått igenom era Invigningar och de upplevs på olika sett, eftersom ni är unika på denna Jord, och verkligen i omniversum.

Ni har lärt er mycket genom era vistelser i många världar, och många av er har gått igenom uppstigningsprocessen i andra världar, under andra livstider. Ni volonterade för årtusenden sedan, för att få uppleva dualiteten i denna värld, så att ni skulle få erfarenhet av den unika samverkan av motsatta krafter, som utspelar sig på denna planet.

Ni har bemästrat många unika utmaningar på andra planetära system, och tagit med er dessa egenskaper och attribut. Under varje livstid som ni levt på Jorden, har ni utvecklat era unika gåvor som nu kommer fram. Ni har kommit ihåg den levande elden i era hjärtan – var och en av er älskar Skaparen av hela er varelse, var och en av er vill återuppta anknytningen med det Gudomliga i er, och föra fram den prakt som är Gud.

Den här världen som nu håller på att stiga upp till högre riken av medvetenhet, till högre uttryck av förvaltning, genom anpassning till de universella lagarna som ni inom er vet alltid är i arbete, och är på randen till transformation – det enda som återstår är att mänsklighetens medvetenhet ska anpassas till planetens, för att den unifierade transformationen av allt ska kunna ske.

Den högre medvetenheten som kommer till uttryck på planeten, uppstår genom ett väsen av största kärlek, medkänsla och empati. Hon älskar alla sina invånare och har uthärdat mycket, nästan mer än hon klarat av, för att få alla sina invånare till ett högre tillstånd av enighet med henne.

Många på Jorden har glömt sina rötter, sitt ursprung och den ursprungliga anledningen och syftet med deras inkarnationer på Jorden. Energiernas densitet har varit mycket effektiv för att orsaka glömska hos alla varelser, men nu är allt i en process av förändring, och med förändringen kommer en transformering på alla nivåer. Vid denna viktiga tidpunkt av kosmiska händelser, stod världen och allt hos henne enade, verkade stå helt stilla och väntade på något man inte visste vad, och bara förstod och kände förändringarna, som nu blir allt mer påfallande i det dagliga livet.

Det har skett, och kommer att fortsätta ske, stillsamma men revolutionerande förändringar inom alla system som är etablerade, och de flesta av dessa förändringar sker först och främst hos enskilda själar. När dessa förändringar sker inom alla själar, kommer en yttre manifestation på ett sätt som är universellt acceptabelt för majoriteten av människorna. Det som en gång ansågs omöjligt, är nu vanligt förekommande. När ni ser er omkring kan ni upptäcka och känna det överallt.

Många läkare överallt i världen, har i tysthet rekommenderat sina patienter kosttillskott, istället för konstgjorda droger, som kan bidra till att dölja symtomen, men har potential att skapa ännu större hälsoproblem.

Överallt tyglar folk sin suveränitet på ett lugnt sätt, och väljer andra bättre sätt utan fanfarer. Då dessa människor gör sina val och lever efter sina högre ideal, så lyfts hela mänsklighetens medvetenhet upp, och nya och bättre sätt blir accepterade.

Detta är en del av det Stora Arbetet som ni, våra Älskade Ljusarbetare och Stjärnfrön på denna planet, har utfört så underbart. Vi vet, och ni visste innan ni kom hit, att det inte skulle bli lätt. Det är aldrig lätt att gå emot den vanliga uppfattningen, och dess accepterade sätt av verkställande.

Ni har hållit fast vid ert Ljus, och det har skapat ringar på vattnet som nu inte går att hejda. Genom ert kurage att stå fast, och till största delen ensamma under merparten av er livstid, har ni öppnat dörrar som tidigare varit ordentligt låsta. Många vägar till ett större och mer tillfredsställande liv, öppnas nu ärorikt för er och för hela mänskligheten.

Detta är mycket glada nyheter för oss i de högre rikena. Vi ser på med stort intresse, och vi glöder av stolthet för er, våra elever, eftersom ni nu mer och mer minns att ni är skapade av stjärnstoft, och är obegränsade för att kunna framföra den enda sanningen om hela Skapelsen, och den enda sanningen är KÄRLEK.

Det finns inget annat; allt annat, Kära Ni, är en illusion. Ni har varit tappra med att släppa och ta bort gamla tillstånd, från de gamla systemen som använts på er planet mycket för länge. Ni är nu redo att påbörja en ny resa, en resa till en värld som faktiskt kommer redan nu när ni utför ert dagliga Ljusarbete.

Vi är stolta över er och hedrar er, Älskade Ni. Vet att våra hjärtan känns fulla då vi gör det. Ni är våra vackra skinande Ljus på denna planet, och ni är så otroligt älskade och uppskattade. Fortsätt att följa era hjärtan och er inre vägledning. Det är här er styrka ligger.

Jag är Melchizedek.

 

 

»Källa – Marlene Swetlishoff

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...