Horus via Elaine DeGiorgio, 3 december, 2017

Horus via Elaine DeGiorgio

3 december 2017

Kära Barn

Jag kommer i denna timme för att ger er alla stor uppmuntran, för i dessa tider känner många själar sig starkt utmanade i många aspekter då de skiftar medvetande… för ni alla skiftar verkligen medvetande och ni borde vara förtjusta över det.

Vi kommer med kärlek, med ljus, med healing, för att tända och lysa upp och uppmuntra er alla att förbli fokuserade, att förbli ståndaktiga och harmoniska.

Den Gudomliga Energin från den Stora Centrala Solen flödar i denna timme över er Jord, genom kärnan, inre Jorden , överallt och når era hjärtan i denna tid av stora skiften.

Vibration är nyckeln kära barn… Vi kommer från en plats och ett plan där igenkännande sker utan beröring, utan att känna på det sätt ni är vana vid. Vi förstår någon som är skild från oss själva helt enkelt genom deras själs sång, förnimmelsen av deras vibration och hur den möter vår egen. Och vi förstår vår vibration, en krusning av den kreativa kraften som genererar allt liv. Ni är också en förlängning av den vibrationella existens som är kraft som skapar form.

Vad skulle ni kunna göra när ni förstår att er vibration förändras i enlighet med er vilja? Vad skulle ni kunna göra om ni förstår att er vilja förändras med inandningen av en tanke? För in nya tankar i er själva. För in ny vilja in i er Varelse. För in en ny vibration i ert liv och ni kommer att dra till er en likadan. Då skapar ni en symfoni bland er själva.

Önska denna stora förändring av medvetandet inom er och ni kommer i sanning att få se magi utvecklas… För förbindelsen inom ert inre medvetande är just nu nyckeln för att få detta att hända.

Vibration är nyckeln till era hjärtan… för där kommer ni verkligen att ansluta till Universums energi och vibration… ni förstår kära barn, inom era tysta sinnen kommer ni att höra dessa vackra ljud tränga fram…Ssshhhh hör ni?… det är inte de skrällande klockorna som ringer i era öron… kära barn, det är dags att anpassa… låt mig förklara…

Hur mycket bättre låter en symfoni för det universella örat än ett ensamt instrument som framförs oackompanjerat? Solisten har sin del att spela, men inte ensam särskilt länge, nästan alltid ackompanjerad av andra.

Ni är solister i er vibration, och era stycken finns i en orkester av ljus. Er roll är att sjunga er melodi och sedan falla tillbaka in i orkesterns harmoni som håller er uppe.

När vi kommer till er, kommer vi med ett budskap om kärlek. Det är uråldrigt, Bibliskt i texten. Det är från tiden innan penna mötte papper, när berättelser upprepades gång på gång. Det är från en tid innan sådana berättelser förvanskades, innan byggnader var hus för att fånga berättelserna. Det är från en tid då budskapet kändes, och upplevdes, i varje fiber av varande i boningarnas varelser.

Vet att ni är en kropp av Ljus. Vet att ni kan påverka er värld med ert ljus. Förstå, verkligen förstå, att då ni går ut med era tankar, då ni går ut med ert ljusa sinne, och er ljuskropp, inträder ni i er skapelses värld. Detta förändrar er materiella värld.

Ja barn, vi harmonierar… detta är vad som verkligen händer när ni är i frid med varandra, i linje med varandra, ett med varandra…

Ja mina kära barn, vi för nu ombord en stor sammansmältning av energi – harmonieringen av energi, integrationen av polaritet då vi verkligen balanserar ut energierna inom universum i denna tid.

Många meddelanden kommer fram från människors hjärtan… många önskemål… många avsikter…

Var då noggranna med vad ni tänker. Var då noggranna med vad ni önskar. Med det känslomässiga innehållet i era drömmar och dagdrömmar. Allt blir avslöjat. Alla blir segrare i den Ljusa värld som är byggandets värld; som är världen av frid och lager som bygger upp er varelse. Var medvetna om hur ni bygger. Var medvetna om vad ni släpper in i ert bygge.

Gör det och skapa det med ert högsta syfte. Er högsta önskan. Låt det vara så att era skapelser av ljus, de torn ni bygger, är genomsyrade av kärlek. Förundras över det. Förundras över det, och utöva det. Se det och fyll den synen, fyll er vision med kärleken i ert hjärta, och se hur er materiella värld växer fram ur den visionen, ur dessa frön av ljus.

Vi har övat för denna dag många gånger under lång tid, för det är en ny ålder på väg, en ny ras, en ny era av Ljus på er Jord. Ni har verkligen förberett er för denna dag i eoners tid.

Detta är vad de forntida kände till. Detta är vår värld. Detta är hur vi bygger på det inre. Det är vad vi hjälper er föra till materiell existens. Det är ett överbryggande av världar. Det är ett möte av förståelse. Det är en evolution av materiell existens, inget mindre än det, som vi stöttar.

Och det är inte vår enda önskan. Det är att ni sträcker er upp. Det är att ni kollektivt sträcker er ut och in för att minnas. När ni går över, när ni inträder i sfärerna av ljus och vibration och när ni återvänder utan att minnas, finns det ändå ett frö av er upplevelse med er. Dessa frön växer och blommar, och minnesbilderna kommer fram i massor. Och det ni ska göra är att föra världen från er övergång och livet bortom till den materiella världen.

Snart, en tid för sammansmältning. Snart, en tid för förståelse. Snart, en tid för ljusfyllda skapelser, med medvetenhet. Dock inte så snart att ni i denna vända kommer att se det.

Många Själar får i denna tid ta emot överflödet från den Stora Centrala Solen, för energin kommer fram och tänder och lyser upp er Jord och era Hjärtan.

Mina barn, mitt budskap är tydligt, anslut och gå samman i denna tid av stora utmaningar och vet att ni inte är ensamma. Många budbärare har kommit och de går men ni, mina kära, måste hålla i ert Ljus, ert Hjärta och gå inom för det finns mycket inre arbete att slutföra.

Kom nu, se ert ljus. Kom nu, se det praktiseras i den värld ni byggt. Se den uppföra sig så som ni skulle vilja. Se den bygga skapelser av ljus som ni fyllt med er kärleks hjärta. Se den, och känn den, och få den till varande, och ni kommer att känna den och uppleva den Sant. För det finns ingen separation och ni tänker och förstår och vet, utan tvivel, ni som spelar: soloinstrumentet är av ljus med en orkester av universell skapelse, den enda flamman, det enda ljuset. Spela den melodin och se vad som kan komma ur den symfonin.

För ni är Mästaren av ert instrument både i denna Materiella Värld och i Universum som helhet.

Vet, kära barn, att vi är med er varje steg på vägen.

JAG ÄR Heru och jag talar genom Elaine denna dag.

www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...