Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag ,1 december, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

1 december, 2017

Kära Ni!

Framtiden ligger i era händer och eftersom ni har förmått framskrida bortom 2012 till den Nya Cykeln, så står ni nu i färd med att skapa er en väg mot Uppstigningen. För närvarande förefaller det som om det råder kaos, fastän antalet problemområden redan nu håller på att minska. De rådande upplyftande energierna drar ifrån och lämnar de lägre energierna bakom sig och inom kort kommer en tid att komma då de Mörka har en mindre mängd energier att nära sig av. Känn er försäkrade om att det redan nu förekommer mindre sådant och att det kommer att leda till slutet på deras förmåga att påverka händelserna på Jorden.

De som hör till Ljuset fortsätter med sitt goda arbete och kan förnimma att förändringar är på väg. Detta ger dem ännu mer självförtroende och mod att fortskrida med sina planer, att rensa Jorden ifrån dem som inte har någon kärlek eller hänsyn för andra själar vilka önskar höja sina vibrationer. Men de kommer inte förmå hindra de framsteg som har förordats för att bära samtliga själar hela vägen fram till Uppstigningen. Redan nu sprids Ljuset av de högre vibrationerna, vilket resulterar i renandet av områden som har en avsaknad av Ljus och som tillåter att det återvänder. Ni får se en långsam återgång för dem som arbetar för Ljuset, vilka var tvungna att avbryta på grund av den ständiga konflikten med de Mörka. Saker och ting håller på att förändras i och med de nya energierna som kommer till Jorden, upplyftandet snabbas på. Var försäkrade om att ju mer ni i egenskap av Ljusarbetare sprider Ljuset, desto mer drar ni det till er.

Vid det här laget har de flesta av er blivit medvetna om att ni har ett Högre Jag som känner till mer om er än vad ni gör. Själar som inte har vaknat upp har liten eller ingen kännedom om det arbete som det Högre Jaget utför, än mindre förstår de dess relation till sig själva. Men det håller er så långt det är möjligt till er livsplan i enlighet med vad som blev överenskommet innan ni inkarnerade. Det finns andra intelligenta energier som också kvarhåller er på er överenskomna väg, såsom er DNA, samt även ert Inneboende som ni precis håller på att lära er om. Förändringarna gällande denna aspekt beror på att ni har passerat 2012-markeringen och nu har ni stigit på en annan väg samt en ny cykel som med all säkerhet leder till Uppstigningen. På detta vis har samtliga själar fått samma möjligheter att vara framgångsrika och så snart som de ”förkunnar” sina avsikter att göra vadhelst som behövs för att gå hela vägen, så får ni ständigt hjälp och ingen själ behöver klara utmaningarna på egen hand.

Vägen är tydligt kartlagd och ni skulle må bra av att helt och hållet fokusera på ert mål, medan ni ignorerar aktiviteterna runtomkring er, vilka ofta leder till kaos. Det är inte er sak att bekymra er över vilka framsteg andra gör, eftersom alla får ofantligt stor hjälp i likhet med vad ni får och det är upp till dem att göra den ansträngning som behövs för att lyckas. Inse att det har tagit Mänskligheten som helhet åtskilliga försök att nå denna punkt där man kan uppstiga och i och med att ni har gjort det, så uppmuntras varenda själ till att lägga själ och hjärta i att nå framgång. Belöningarna är oändliga och ni måste ännu få höra om de underbara möjligheter som detta kommer att ge er. Ett fåtal har någon verklig uppfattning om vad detta innebär, men i och med att ni gör framsteg, kommer ni att få kännedom om alltmer.

Vi är medvetna om att vänliga och kärleksfulla själar som har gjort stadiga framsteg önskar att deras familj och vänner också ska följa med dem. Men ni kan inte veta vad de behöver för att göra sin uppstigning, eller var de förnärvarande befinner sig på vägen till sin fullbordan. Vissa kommer att misslyckas i denna omgång, men blir desto bättre på grund av sina upplevelser som bär dem framåt till den följande cykeln. Vad familjer anbelangar så är det tidvis sannolikt att samtliga medlemmar stiger upp tillsammans, eftersom de under flera tidigare livstider har varit nära förbundna med varandra. Alla framstiger på det sätt som återspeglar hur långt en själ har framskridit och ingen förväntas ta på sig mer än vad man förmår hantera.

Glöm aldrig att ni har fått hundratals, om inte tusentals goda vänner under loppet av era många livstider inom de lägre dimensionerna. Många har anslutit sig till er under ett stort antal tillfällen, när ni har haft upplevelser som har gynnat er evolution. Mer än sannolikt så har sådana vänskaper utvecklats till att skapa starka familjeband vilka binder er samman under flera inkarnationer. När allt kommer omkring så planerar ni upplevelser som gör det möjligt för er att lyftas upp så att dessa inte behöver upprepas på nytt. Så när ni står inför utmaningar, acceptera dem med gott mod och var medvetna om att allt som sker har ett syfte, och i synnerhet vid den här tiden när ni får en stor möjlighet att uppstiga.

Vi vet att vissa själar har ambitioner att utvecklas, men som är osäkra på hur de ska närma sig ämnet. Först och främst, reservera de stilla perioderna i ert liv, när ni kan stilla er själva och lyssna till ert Högre Jag. Det kommer inte att vara i form av en konversation, utan idéer kommer att uppstå i ert huvud för att ge er en riktning gällande vad ni behöver göra. När ni har lyckats får ni sällskap av era Guider, som gör sitt bästa i att vägleda er på ett sätt som placerar er på en väg som kommer att uppfylla era behov. Ni kan såklart närsomhelst ”tala” med ert Högre Jag och era Guider och era behov blir då noterade. Under sådana tider är ert behov av att rensa ut gammal karma synnerligen viktigt, så oroa er inte över vad som har orsakat det, utan ge er bästa respons för att säkerställa er framgång, så behöver ni inte genomgå denna upplevelse på nytt. Det kommer inte att vara första gången som ni har tagit på er en sådan utmaning, så ni kan antagligen förnimma ett igenkännande i det som ni gör.

Livet är hektiskt just nu och många själar har samtyckt till ett snabbt spår fram till Uppstigningen, men var försäkrade om att ni aldrig kommer att bli ombedda att ta på er mer än vad ni kan hantera. Så vadhelst som dyker upp, gå det till mötes med en medvetenhet om att ni borde kunna hantera det. Framtida möjligheter kommer snart att visa er att de gamla sätten har upphört och i slutänden kommer ingen att kunna hålla fast vid dem. Mänskligheten är menad att ta ett stort steg framåt och i och med det kommer det att inträffa så många uppenbarelser, nya metoder och uppfinningar, vilka i hög grad höjer er livskvalitet. De väntar bara på den rätta tiden att få bli avslöjade och detta är inte alltför långt bort. Så låt er inte slås ner på grund av vad ni får se äga rum runtomkring er, eftersom det är ett oundvikligt resultat av utrensandet av energierna med låg vibration som håller på att dö, för de förmår inte längre stanna kvar i det höjande av vibrationer som äger rum.

Ljusarbetarna sprider goda nyheter till alla som man vet att håller på vakna upp till sanningen. Bara vägled dem varsamt för att inte överväldiga dem, i vetskapen om att ett kunskapsfrö kommer att hjälpa dem växa och förstå vad som pågår runtomkring dem. Många själar blir fortfarande nerdragna av de låga vibrationerna, men måste hitta sin väg ut, så var medvetna om att det finns många hjälpare som försöker lyfta upp dem. Alla kommer att vakna upp i sin egen takt, och frågan kan inte och borde inte forceras fram.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot sin fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...