Mike Quinsey och Kryon 18 maj 2018

Mike Quinsey och Kryon

18 maj 2018

Kryon fortsätter med avslöjanden om vår avsedda framtid. Gradvis lär vi oss mer om våra förfäder Plejadierna och självklart är det förståndigt att säkra vår kunskap om deras roll i vår framtida utveckling. Vi har haft liten kunskap om vår historia, men sakta men säkert görs vi nu medvetna om den.

ANTECKNINGAR FRÅN KRYONS MEDDELANDEN: KRYON. HA TÅLAMOD OCH DU KOMMER ATT BLI BELÖNAD.

Vi börjar öppna dörrarna till anmärkningsvärd information som gör er så stora, och ändå inser ni samtidigt vad som pågår och vi kommer att börja på det sättet. Universum är gammalt och Galaxen likaså. Denna Galax har varit färdig i över 4 miljarder år, och på några ställen har solsystemen runt stjärnorna färdigställts, och medan Jorden fortfarande formades fanns det liv på andra platser. Allt detta utformades för er, det var utformat för idag. När Plejadierna dök upp hade de gått genom tusentals år av evolution och hade passerat sin egen markör, på sitt eget sätt, på sin egen planet. De använde medvetandets fysik för att kunna göra det de behövde, bokstavligen från deras sinnens medvetande, för att skapa det ni skulle kalla resandets verklighet. Det fanns tre Plejadiska planeter vid den tid då ni sattes runt samma grupp av Solar, och före dem hade de också sina frösättande föräldrar. Miljarder år av Mänsklighet på deras planet kännandes Gud innan människor visade sig. Det finns en härstamning i denna Galax som är anmärkningsvärd. Galaxen är gammal – och ni är inte det, men ni måste komma någonstans ifrån. Det som förde er till denna planet var en Star Akash, för ni hade deltagit så mycket i det livet.

Ni mänskliga varelser representerar det lägsta andliga medvetandet i Galaxen. Plejadierna kom hit utan farkoster och sådde er och ni kan inte åka tillbaka. Gud finns i er och ju högre medvetande desto mer blandas ni in i Gud. Plejadierna är inte Gudar och representerar den Stora Centrala Källan för en uppgift de utfört åt er, och med fritt val, om ni överlever det som kommer, blir er uppgift någon gång att göra detsamma åt någon annan. Ni är beskyddade och de som har det högsta medvetandet i Galaxen är fortfarande här, och det räcker för att skrämma iväg allt som skulle vilja besöka er. Då ni växer hjälper ni andra och Plejadierna lämnade tidskapslar som fått er att leta efter Gud. Den nya mallen söker fred och medvetenheten om att fred är mänsklighetens styrka, inte krig. Den gamla mallen gav er fri vilja, medan den nya mallen börjar flytta om vad som är viktigt för mänskliga varelsers psyke, och går bortom överlevnad. Här finns potential för det som händer härnäst. I vissa länder finns några gamla energier på planeten, och det finns gammalt ledarskap som gör sitt bästa för att dra er bakåt. Det kommer ett medvetande hos Mänskligheten som förstår att få ihop alltihop och alla växande länder kommer att föra fram fred. Börja se på framtiden med en Galaktisk medborgares ögon, inte en jordbos ögon – ni har gått genom detta tidgare, gamla själar.

Det finns ett sätt att få ihop alla resurser och det är inte krig, det är att slå ihop alla länder och dela dem. Uppfinningar kommer till er gällande energi som kostar mycket lite, inte ett energinät utan individuella grannskap, vatten till alla genom uppfinningar, en del av dem utan rör. Det är saker att se fram emot – få fukt och värme från ställen ni inte får det från nu, och gratis. Botande av sjukdomar genom processer som tidigare dolts för er, som är naturliga och inte har några biverkningar. Plejadierna gick genom det, de är precis som ni och det kommer vetenskap till er från tidigare Plejadier som kommer att dyka upp som ”walk ins” och göra arbetet, och skänka er uppfinningarna. En av dem är en Plejadian som kommer tillbaka och hans namn är Tesla, han kommer att ge er Kvantumet när ni är redo. Säg ”Adjö” till den gamla energin som håller er i mörkret livstid efter livstid, säg ”Hej” till en energi ni inte förväntar er, den tillåter er att kalla på er Akash för det ni förtjänar, och har lärt en gruva av kunskap, visdom och upplevelser ni nu kan kalla fram, som Mästarna.

SLUT PÅ UTDRAGET UR KRYONS MEDDELANDE.

I generella termer ges tidvis mycket information av Kryon, information om vad vi kan förvänta oss i den nära framtiden. Vädret förändras sakta och under de flesta människors tid kommer det att bli kallare. Kryon påpekar att vi kommer att behöva mer energi – fri termisk energi som är tillgänglig från Jorden själv. Vi får veta hur vi ska komma åt den och värma våra hem, och ni måste bygga en apparat för att få den. Med den kan ni driva turbiner och få elektricitet som kan ge värme.

Global uppvärmning är en del av den cykel som alltid funnits. Det är vaxning och avtagande av Cykeln för Vatten, avdunstning som synts här förut.

Det finns ett mandat att förändra er energi där det ni släpper ut i luften är viktigt, innan det blir en fara för er hälsa och skadar Mänskligheten.

Information ges om ett nytt sätt att avsalta vatten med nanoteknologi, att använda det som en ”robot” teknologi, på ett sätt som i motsats till våra nuvarande metoder är mycket billigt och också möjliggör att det utvunna saltet används i andra syften.

Kryon påpekar behovet att vara redo för stora förändringar i våra liv, och behovet av ny integritet i affärsvärlden.

Livet fortsätter som förut med osäkerhet överallt, men underliggande finns en framåtskridande rörelse för att förverkliga de förändringar som behövs och som förväntats under ganska lång tid. Många blir inte uppmärksammade men när tiden är den rätta kommer så småningom sanningen fram. Oavsett hur händelser rapporteras, och ibland är de långt från sanningen, fortsätter de som arbetar för Ljuset att göra framsteg mot de länge förväntade förändringarna. Det kommer att vara värt besväret då det betyder att de Mörka har förlorat sin makt att diktera mänsklighetens framtid. Den nya Republiken väntar i kulisserna på att utropa förändringarna och allt verkar vara dukat för de första stegen av dem, vilket utan tvivel kommer att visa att en ny fas har börjat. Det kommer att betyda att det inte är möjligt att gå tillbaka till de gamla sätten med bedrägeri och undertryckande av sanningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, min Själv Gud, och alla själar har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...