Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 1 februari 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 1 februari 2019

Per Staffan 1 februari 2019

Dörren är vidöppen för dem som söker mer information, och den ges på ett sätt som möjliggör en större förståelse. Allt är en förberedelse för era framsteg i högre vibrationer och kommande Uppstigning. Hittills har vi bara gett ut det som har varit tillräckligt för att svara på era frågor, men nu är er förståelse sådan att ni kan expandera det. Det är dags för er att ta ett bra steg framåt, och det finns ingen gräns för de vinster ni kommer att kunna göra. Mellan nu och Uppstigningen har ni mycket att lära er, men när ni är redo för det kommer ni att bli Mästare i era egna rättigheter. Äntligen finns det inget som håller er tillbaka och era Guider är redo att hjälpa er och att tillgodose era behov.

Perioden som ligger omedelbart framför er kommer att vara ett snabbspår för att möjliggöra framsteg som kan bringas till verklighet, vilka avsiktligt hållits tillbaka i stor utsträckning av Illuminati. Att de redan existerar innebär att även om du är mer än femtio år eller mer efter din tid, kommer introduktionen att vara ganska snabb och din livskvalitet kommer att lyftas upp. Vad du kommer att märka är att de stora konglomeraten kommer att dras ner, eftersom ”stort” inte längre är vackert eller nödvändigt. Oberoende enheter kommer att finnas i överflöd och ni kommer att finna er själva i små samhällen som i stor utsträckning är självförsörjande. Naturligtvis kan dessa förändringar inte ske över natten, men ni kan förbereda er för sådana långtgående förändringar. De gamla sätten kommer inte längre tillfredsställande att tjäna sitt ursprungliga syfte, och förändringar kommer att bli nödvändiga.

 

Era prestationer är sådana att de har fått universellt erkännande och beröm, som när ni frivilligt upplevde separation från er Gud, hade ni ingen aning om hur svår utmaningen skulle bli. Eftersom ni visste att hjälp aldrig skulle vara långt borta gick ni självsäkert fram och förlorade snabbt minnet om era sanna jag. I själva verket har ni under tidernas lopp haft så många liv, ni vidrörde djupet av låga vibrationer och upplevde de mest traumatiska tiderna, men behöll fortfarande er innersta känsla av att tillhöra Ljuset. Era erfarenheter har gjort er starkare och mera i stånd att stå upp mot Väsen av de lägre vibrationerna. Jag vill inte låta för dramatisk, men vissa själar har stärkts i Helvetets Eldar. Det är sant att Helvetet som sådant inte existerar, men erfarenheter i den lägsta av de låga vibrationerna är utan tvekan ansvariga för en sådan beskrivning. Var säker på att inga sådana upplevelser väntar på dig nu när du följer din väg till Uppstigning, eftersom du redan befinner dig i Ljusets riken som fortsätter att lyfta upp dig när du tar dig fram inom Fotonbältet.

Det pågår något av en strid mellan ljuset och mörkret, eftersom ljuset nu är den dominerande kraften för gott, och de mörka inte kommer att ge upp emedan de misstänker att de fortfarande har en chans att vända tidvattnet. Deras dagar är räknade men de fortsätter spela sina spel, även om det är uppenbart att de förlorar mark och kraft. De av er som har lyft upp era vibrationer behöver inte vara rädda för dem eftersom de inte kan röra er emedan ni är starka i de högre vibrationerna. Deras öde är beseglat, men den fria viljan tillåter dem fortfarande att utöva sina begär. Mycket snart kommer fler av de mörka att arresteras som en del av rensningen som kommer att bereda vägen för att goda förändringar skall ske. De är verkligen beredda att påbörjas, men som vi ofta har sagt så måste saker vara exakt rätt för att stora förändringar skall kunna äga rum.

De högre energierna stör de som har lägre vibrationer, vilket leder till att vissa av dem blir så oroliga att de agerar irrationellt och förlorar kontrollen över sig själva. Det är då de är som farligast, och som ni redan har upplevt kan bara en person orsaka så mycket kaos, skada och förlust av liv. Sådana händelser resulterar i mer omfattande säkerhetsåtgärder, och så småningom kommer de att stoppa sådana händelser innan de kan komma igång. Sådana handlingar tillåter dock karma att rensas och kommer att arrangeras med det i åtanke. Förstå att ibland lär sig alla parter som är involverade i negativa handlingar läxor som de behöver för att kunna gå vidare in i Ljuset.

När man tittar på den ljusare sidan av livet vaknar allt fler själar och inser att det man kanske kallar det normala sättet att leva saknas på många sätt och de söker ett nytt och mer acceptabelt levnadssätt på Jorden. I synnerhet de yngre generationerna är helt emot idén om krig mellan nationerna och ser det som ett säkert sätt att förstöra er civilisation. De vill ha fred för alla och har sina egna tankar om hur den bäst kan uppnås. Den kommer och mycket fortare än ni kan ana, så tänk positivt och bidra till de ökande vibrationerna, och världsfreden kommer så mycket snabbare.

Det finns tider som kommer i den inte alltför avlägsna framtiden när era tankar kommer att kunna manifestera saker direkt. På samma sätt i er nuvarande tid kommer det ni önskar er sannolikt att bli sant och det beror på er individuella kraft att fokusera på vad det är. Det betyder att ni måste lära er att styra era tankar, såtillvida att bara ”tänka” om något, är väldigt annorlunda än att ge det nödvändig energi för att skapa form. Vi har redan nämnt det tidigare eftersom ni måste starta nu med tankkontroll och vara medvetna om er potentiella kraft. De av er som har varit eller fortfarande är healers, vet vad som menas med det, till exempel när energin är av negativ natur kan du tappa kontrollen över den på grund av ditt humör och sända ut sådana kraftfulla energier som är skadliga. Var medveten om att när de riktas mot någon som är skyddad kommer de att ”studsa” tillbaka till dig med ett resultat som du har orsakat själv.

Med tiden kommer det också att vara möjligt att självhela genom tankens kraft eller det talade ordet. Du är ansvarig, så att säga, och när du beordrar din kropp att läka kommer den att reagera som om du är chefen. Några av er är utan tvivel redan i kontakt med era Högre Jag och om ni arbetar tillsammans kan ni uppnå så mycket mer. Tala regelbundet med ditt Högre Jag så att det blir en helt naturlig sak att göra, och förläng det till ditt Inre som alltid väntar på kontakt med dig och tala med framgång med ditt DNA. Det kanske låter konstigt för några av er, men det är det naturliga att kommunicera med delar av ”dig själv” och fördelaktigt för dig.

Förändringarna kommer och när de mörka bringas mer och mer under kontroll, så kommer deras inflytande och förmåga att störa ert arbete att upphöra. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Guden inuti.

I Ljus och Kärlek

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...