Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv,  25 oktober 2019

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, 

25 oktober 2019

 

25 oktober 2019. Mike Quinsey.

Ett avskilt/ensligt liv är inte nödvändigtvis ett utan erforderliga upplevelser, och det ger mycket tid för kontemplation, och de tysta perioderna ger verkligen möjligheter att rensa ut oredan i tankarna. Klara tankar medför positiva lärdomar, vilket gör att ni kan följa en livsplan, som då ger er möjligheter för att främja utvecklingen. Ha en livsplan, och om den överensstämmer med era behov, så stöds den av era guider. Det ger er också möjlighet att fatta beslut, som är till gagn för er. Det som ofta kallas tillfällen i livet, är planerade och har arrangerats för er, för att hålla er på rätt spår för ert livskontrakt. Var säkra på att det ofta kommer tillfällen när era andliga framsteg sker, i enlighet med de planer som på förhand bestämdes innan er inkarnation.

Sådana arrangemang har gjorts med med tanke på ert avtal, och även om ni kanske har svårt att acceptera det, så påstår vi, att utan en fast plan så skulle ert liv kunna bli utan mål och slösas bort. När det ser ut som om många själar omkring er inte verkar ha något syfte, så var medvetna om att ni inte nödvändigtvis kan veta orsaken till vad andra upplever. Förstå också att ni till viss del är involverade i andra själars upplevelser, även om det kanske inte är uppenbart just då. Det börjar låta väldigt komplicerat, men  alla själars Guider har makt att se till att saker fungerar till fördel för alla berörda, men om någon själ skulle misslyckas med att ”spela” sin roll i sitt uppdrag, på grund av någon annan, eller till och med på grund av dem själva, så kommer det alltid att finnas nya möjligheter. Anden har har så många resurser tillgängliga, att ni inte ens kan föreställa er det, och misslyckande är inte något alternativ.

Nu när ni är på väg in i den Nya Tiden, så bör ni vara medvetna om att det inte finns någon återvändo till hur det var tidigare. Ni befinner er i en övergångsperiod, då det förflutna måste slängas bort, eftersom det har tjänat ut sitt syfte, men det tillät en enorm mängd karma att rensas. Tänk tillbaka på två Världskrig, och de miljoner själar som gav sina liv under den perioden. Det var den största karmarensningen någonsin, och det befriade själarna så att de fick annan möjlighet att utvecklas, genom egna upplevelser. Efter att ha fått ett oskrivet blad, så är det själens ansvar att hjälpa till att planera dess framtida liv, säkerställa en ständig utveckling och undvika återvändande till de gamla sätten med brutalitet och okunnighet, som skapade så mycket karma. Om ni tar tillfället i akt för att hålla er till er överenskomna andliga väg, så kommer ni att få all hjälp för att lyckas nå en nivå, som leder till uppstigning.

Om ni gör överträdelser och går vilse, så finns det fortfarande möjligheter att komma tillbaka på rätt spår, men det försenar er utveckling varje gång. Men, era Guider kommer aldrig att ge upp om er, och kommer att hjälpa er så mycket de förmår, för att ni ska övervinna problemen. Om ni inte tar emot hjälpen, så gör ni det svårare för er att utvecklas. Det kommer naturligtvis att finnas ytterligare liv med möjligheter att utvecklas, men förstå att ni alltid kommer att få hjälp, även om det inte är uppenbart. Anden vill att ni ska lyckas, eftersom den vet er verkliga potential, och att ni i själva verket är mycket erfarna själar, och ganska kapabla att kunna övervinna de utmaningar ni står inför.

Förstå att ni mellan varje liv alltid granskar resultatet, och beslut fattas då, så att ni i ert nästa liv ska kunna övervinna era svaga punkter. Det väcker frågan, om huruvida ni känner igen de möjligheter, som ges till er för att ni ska kunna övervinna era misslyckanden. Förutsatt att ni har tillit till era Guider och svarar på deras uppmaningar, så kommer ni att göra framsteg, för ni kan inte misslyckas helt, när ni förstår ändamålet med livet. Notera de situationer ni befinner er i, och försök förstå vad ni behöver lära er.

Livet behöver inte bara bestå av hårt arbete, tiden räcker också till för att njuta av det som är trevligt. Men avundas inte de som verkar ha allt, för ibland kan det ansvaret vara överväldigande. Den fattiga människan drömmer ofta om att vara rik, men värdesätter ändå det enkla och meningsfulla. Kom ihåg att varje själ kommer att ha alla slags upplevelser under sina många liv, men det ultimata målet är att främja dess utveckling. De som är framgångsrika och verkar ha allt, kanske inte tycker det är så lätt som ni tror, för rikedom kan innebära ett stort ansvar, till och med bli en börda.

När ni utvecklas, kommer ni att upptäcka att ni får en större förståelse för livet och dess syfte, och ni kommer att se andra i ett annat ljus. Alla blir som era bröder och systrar, och ni inser att alla har ett ansvar gentemot varandra. Mänskligheten som helhet kan inte riktigt gå vidare, förrän den sista själen har nått framgång, eftersom ni är ett och inte kan separeras. Men vissa själar går uppenbarligen snabbare framåt än andra, men i slutändan måste alla komma upp till samma nivå.

Ni kommer att upptäcka att livet gradvis blir lättare, utvecklas framåt och mycket snabbare än under den senaste cykeln. Med de inkommande högre vibrationerna så har saker påskyndats, och de lägre vibrationerna har mindre påverkan nu än tidigare. Framöver kommer livet definitivt att bli enklare, och ljuset kommer att fördriva de lägre energierna mycket fortare. Saker kommer definitivt fram, och när saker och ting har satt sig, följer en ny era med fred och lycka. För närvarande förekommer det mycket förvirring, och många mindre strider rasar fortfarande, men stämningen hos människorna förändras, och freden blir angelägen. De gamla sätten är inte längre acceptabla, och folket tvekar inte att öppet kräva en fredlig existens. Folket har stor makt när det gäller det goda, och när alla drar åt samma håll, kommer deras röster att bli hörda och läggas märke till.

Vi nämnde tidigare att Moder Jord är mycket aktiv i sina förberedelser för upplyftningen som kommer. Insatser görs överallt för att försöka få till framsteg, med minsta möjliga problem för mänskligheten, men innan samarbetet blir totalt så kommer det att uppstå svårigheter. Det måste ges mer hjälp till de som axlar ansvaret, för att saker ska fungera smidigt. Mycket tid och pengar används i projekt som är dåligt planerade, och mänskligheten är på väg mot stora problem, om det inte blir ett samarbete mellan länderna. För vår del, så kommer vi att försöka påverka agerandena hos de inblandade, så att sakerna går smidigt.

Bli inte avskräckta av det som händer på Jorden, upplyftningen kommer efter att rensningen har avslutats, med de gamla energier som har gjort sitt. Ni har nu bättre möjligheter att koppla samman er med de nya energierna som lyfter era vibrationer, vilket resulterar i att ni påverkas mindre av de lägre energierna. Vi ber er igen att koncentrera och fokusera er på de nya, eftersom dessa kommer att ta er snabbt framåt, och hjälpa till att lämna de gamla bakom. Ni har förberett er för dessa tider under många liv, och ni har erfarenheten för att kunna föra dem framåt, och berika ert andliga arbete. Nu är det dags att börja använda talangerna ni har, för att hjälpa de som är redo att höja sina vibrationer.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar och på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma anslutning till Gud.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...