Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 1 januari

et-contact

1:a. Januari 2016. Mike Quinsey.

Hälsningar till er alla och välkommen in i det nya året. Detta år har utlovats att vara det mest aktiva i den gamla kampen för att klara av de nya energier som snabbt håller på att etableras. Mycket förvirring kommer att existera, särskilt bland dem som endast ser till de yttre händelserna. Ändå kommer den Nya Tidsåldern att långsamt manifesteras framför dina ögon. Detta händelseförlopp går nu in på sitt fjärde år. De nödvändiga förändringarna kan inte fördröjas längre och de blir mer kraftfulla för varje dag som passerar.

De mörka Tjänarna försöker fortfarande ignorera de uppenbara tecknen som säger dem att deras tid nästan är över. Deras förmåga att diktera vad som händer med mänskligheten ligger inte längre i deras makt, som nu minskar mycket snabbt.

Snart kommer händelser att äga rum som tydligt anger den nya riktning ni färdas i.

Det gamla har tjänat sitt syfte och kan inte upprätthållas med tanke på de förändringar som är på väg att manifesteras. Det kaos, som äger rum runt om på jorden verkar vara så stort att den inte kan hejdas, men var säker på att den Galaktiska Federationen har möjlighet att omedelbart stoppa alla krigshandlingar. De har i själva verket fått mer makt att gå in och vidta direkta åtgärder. Du har så mycket stöd och skydd vid denna tid så du behöver inte oroa dig för hur händelserna kommer att utvecklas. Ditt stöd behövs nu mer än någonsin för att se till att ljuset fortsätter att vara starkt och kraftfullt oavsett vad som händer runt omkring dig.

Det är mycket viktigt och varje individ har sina högsta förväntningar i åtanke och inte tappar bort dem.

Det kan ibland verka som om De Mörka Tjänarna har övertaget, men det beror på att vissa enskilda individer kan orsaka mycket förödelse. Dock kommer den hemliga regeringens makt snabbt att tas bort, så att deras inflytande och åtgärder begränsas radikalt. I slutändan kommer deras handlingar att stoppas eftersom de tas bort från jorden, och då kommer du snabbt att se anmärkningsvärda förändringar och fullständig fred kommer tillbaka.

Många av er har upplevt att vibrationerna stiger upp och de kommer till en punkt då uppstigning kan ske. Det är oundvikligt och ostoppbart men själar med en lägre vibration kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

Det är vid uppstigandet det verkliga arbetet börjar och er Jord kommer att genomgå de nödvändiga förändringarna. En ny Jord kommer att skapas som slutligen inte kommer att uppvisa några tecken på tidigare uppenbara skador och förstörelse.

Moder Natur kommer att återställas med sina finaste färger och en skönhet oöverträffad i eoner av tid. Allt kommer att vara fritt från de många snedvridningar som du nu ser omkring dig,och allt liv tillsammans kommer att levas i fullständig harmoni. Helt uppenbart kommer naturligtvis förändringarna att ta tid att, men jag vet att du kommer att finna dem mycket bra och upplyftande.

Uppstigningen har varit öppen för varje själ och hjälp har getts till dem som har arbetat för det. Det ska inte ses som ett misslyckande för de som inte har kommit dit ännu. Varje själ kommer att utvecklas med en hastighet som passar den, och det kommer alltid att finnas fler möjligheter i cyklerna som kommer och går. Du tar med dig vad du har fått, så i varje skede av avancemang gör du framsteg mot uppstigning. Du kommer att få all hjälp från dem som har gått före dig och de vet hur de ska stärka dig i syfte att lyckas.

Du har många Ljusvarelser med dig som har inkarnerat från de högre världarna, och en del är redan kända och erkända för sitt arbete. Använd din intuition så kommer du lätt veta vem du kan lita på.

Det finns fortfarande många själar som ännu inte kan gå framåt, till synes instängda i de lägre vibrationerna. De har blivit så insvepta i sin tro, att de inte kan acceptera olika sätt att se.

När sanningen visar sig för dig är det viktigare än någonsin att du är öppensinnad. Du kommer inte att klandras för dina tidigare åsikter men förr eller senare kommer det att bli självklart för dig att du har vilseletts av dem du tidigare haft förtroende för.

Vissa ledande grupper kommer att finna det svårt att ändra sina läror eftersom de är rädda att förlora ansiktet, men de måste konfronteras annars kommer de att hamna på efterkälken.

Allt eftersom tiden går och när det är säkert att vara frispråkig, kommer människor som är väl bevandrade i sanningen att visa sig.

Eftersom deras arbete redan är känt för dig, kommer det att vara ganska lätt att acceptera deras läror, men det kommer att bli svårt för vissa som till exempel är djupt förankrade i religiösa övertygelser.

Det finns sanning i alla religioner, men de har missuppfattats av dem som använder religionen till att utöva makt över andra.

Din intuition är fortfarande ditt bästa mått på sanning, men var så öppensinnad du kan så hittar du så småningom vägen till ljuset.

Bli inte orolig för på vilken nivå du befinner dig när uppenbarelserna påbörjas, eftersom de kommer med förklaringar som borde tillfredsställa de flesta sökare av sanningen. Det blir inte komplicerat utan ganska enkelt och lätt att förstå.

Det största hindret är då människor har övertygelser som inte tillåter tankar om att livet efter döden verkligen existerar.

Det finns ingen död som sådan, när du lämnar din jordiska kropp,för du flyttar omedelbart in i din eteriska kropp. Få själar, om ens någon, märker skillnaden, så övergången är enkelt och välkommen, och du blir fri från alla jordiska krämpor som du tidigare känt.

Vissa själar tror inte på ett liv efter döden, men de kommer också att anlända med själar runt dem.

Du har kanske hört talas om “Summerland” där de flesta själar hamnar efter döden. Det är mer en form av ett “väntrum” där du kommer att träffa dina nära och kära som då kommer att hjälpa dig med anpassningen till den nya dimensionen.

När du vant dig på denna nivå kommer du att märka att tanken är mer kraftfull än den var på Jorden, och att det mesta du behöver kan skapas med tankarna.

Alla får i “väntrummet” gå igenom hur deras liv på jorden varit och du kommer att få veta hur väl du har lyckats enligt den livsplan du tog fram innan du inkarnerade till jorden.

Om du behöver mer erfarenhet inom vissa områden så kommer det att vara en del av dina framtida livsplaner.

Det går inte att komma bort från sanningen i de högre dimensionerna och du inte kan tala om något utan att andra vet om det.

När du är klar kommer du att hitta rätt nivå för att fortsätta dina erfarenheter, och kom ihåg att allt är till för din utveckling.

Jag kan inte säga exakt var mänskligheten kommer att vara i slutet av det nya året, men utan tvekan har du kommit mycket längre än där du är nu.

Den Galaktiska Federationen kommer att se till att inga yttre inblandningar kommer att hindra att allt fortlöper som planerat.

Det var alltid tänkt att du ska få all hjälp att stiga, och att du skulle vara framgångsrik.

Men, det finns alltid en risk att din fria vilja kan göra att du hamnar på avvägar, och det måste också respekteras. Du är annars att gratulera för att du håller dig på din rätta väg och vet om att du alltid stöttas av dem som vandrar med dig.

 

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och ber att Ljuset ska lysa för dig under dina dagar på vägen till fullbordan.

 

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...