Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 8 mars 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 8 mars 2019

 

Potentiellt sett finns det ingenting ni inte kan göra om ni tänker efter, och har total tillit till era egna krafter. Ni är genetiskt utrustade för att nå vissa nivåer, som kontinuerligt kommer att öka när ni utvecklas. Ni kan hjälpa er själva genom att utarbeta idéer, som innefattar de förändringar ni arbetar för. Genom att tänka stort och rikta energi till det, så kan ni snabba på utvecklingen, så att det ni söker kommer att manifesteras med tiden. Men det är nödvändigt att vara medveten om, att då ni skickar ut negativa energier så attraherar ni mer av desamma till er själva. Ljusarbetare förväntas inte göra det, men det är nödvändigt att tänka igenom konsekvensen av tankarna innan ni ger dem kraft, och enkelt uttryckt betyder det att, ”lika attraherar lika”.

Denna tid kan vara mycket omvälvande, beroende på vilket land ni bor i, men förstå att er livsplan har placerat er där era behov bäst kan tillfredsställas. Ibland är det för att ge de mer utvecklade själarna möjligheten att kunna hjälpa till där det verkligen behövs, för att höja energierna i ett visst område. I den större bilden kommer ni att förstå, att de utvecklade själarna som nu inkarnerat på Jorden, i allmänhet har kommit för att hjälpa till att höja vibrationerna. Det är en del av planen för att hjälpa mänskligheten, och ni skulle bli förvånade om ni verkligen visste hur välarrangerat ert framåtskridande är, utan att för den skull påverka er fria viljas val. Det kan vara svårt att tro, men det är sant, att ingenting av någon större vikt under er utveckling, har uppstått genom en slump. Det har alltid funnits en större plan för att göra det möjligt för er att höja era vibrationer, så att ni ges alla möjligheter att utvecklas, särskilt under den nuvarande perioden då ni har en gyllene chans att uppstiga.

Många av er har undrat var era talanger kommer ifrån, och naturligtvis är genetiken inblandad men ni är också utrustade med koder, vilket gör det möjligt för er att uppfylla er livsplan. Ofta har ni tagit med er färdigheter från tidigare liv, men kom ihåg att även era föräldrar kan vara en del av er livsplan, ni har accepterat den i förväg och det har inte på något sätt påverkat er fria vilja. Ni kan fortfarande fatta egna beslut, och era guider skulle göra sitt bästa för att få er att stanna kvar i livsplanen, för att utvecklades i enlighet med den. Nu bör livet efterhand bli lättare, eftersom ni kan gå framåt utan att ha någon återstående karma att ta itu med, och den Nya Tiden har börjat med ett tomt blad, än så länge. Ni bör nu ha kommit till insikt, och vant er vid att ha en större frihet med att gå framåt mycket lättare än tidigare. Att veta att ni är på en väg som gör att ni kommer att nå målet, inspirerar er att fokusera, så att ni är helt förberedda på det som ligger framåt.

Under den senaste cykeln har alla de stora religionerna haft en period, där de varit den dominerande kraften. Det betyder att ni idag är väl förberedda, att med tillit förse andra med kunskaper, eftersom ni inte vilseleder människor. Även om ni kanske inte minns exakt hur eller när ni fått kunskapen, så vet ni instinktivt vad som ”känns” rätt. Ni behöver verkligen inte längre andra, för att ni ska visas en specifik väg till uppstigning, eftersom ni kommer att ha förvärvat den kunskap som behövs, för att gå vidare till Uppstigning. Med Gud inombords, blir er kropp ert tempel, där ni kan ära eller be för det. Vissa själar föredrar dock fortfarande att ära och be tillsammans, och deras val erkänns och upprätthålls.

Det råder en viss oavsiktlig förvirring, som kommer från det faktum att namnet ”Gud”, ibland är knutet till någon person, som visat sig ha extra kraft och stigit upp till de högre världarna av rent ljus, och som då har tillskrivits detta attribut. Det är tillräckligt att säga att vissa själar är gudalika, men behöver nödvändigtvis inte vara Gudar. Ni har en Moder/ Fader Gud i detta universum med många uttryck, varav Skaparen kallas den Högsta Guden, och betraktas av er som den stora Centralsolen. Med begränsad kunskap är det ofta för mycket begärt, att flertalet själar ska kunna förstå saker som är väldigt annorlunda mot det ni är vana vid. Att bara förstå begreppet Ljusvarelser, är för mycket för en vanlig människa, men så länge begreppet högt utvecklade varelser accepteras i detta skede, så gör det inte så mycket.

De förändringar som äger rum kommer att påverka varje enskild person, eftersom nödvändiga långtgående förändringar måste komma igång. Inte alla av de gamla sätten är nödvändigtvis inblandade, men det är nödvändigt att ni förbereder er för en fullständig förändring inom många aktiviteter, för att leda er in i en ny era. Saker som livsmedelsproduktion och sjukvård, kommer att finnas högt uppe på listan, eftersom det måste vara passande för att tas in i den Nya Tiden. Många system ni använder är i verkligheten föråldrade, men det är inte ert fel eftersom ni medvetet har hållits tillbaka. Fri energi har nämnts många gånger, och man vet nu hur man framställer den, men ni blir hindrade av de som av ekonomiska skäl, vill behålla de gamla sätten. Framstegen kan emellertid inte hållas tillbaka så länge till, och redan nu börjar småskaliga fria energienheter att produceras.

Ni kanske undrar varför de högre krafterna inte kommer till er hjälp, när ni önskar att de skulle det, men de kan inte ”ingripa” i er progress. De hjälper till på sätt som gör det möjligt, men det går långsamt och uppfyller inte de behov ni har. Som vi sagt många gånger, så får vi inte störa eller hindra era fria val. Till exempel, för inte så länge sedan var ni på vippen till ett kärnvapenkrig, som enkelt skulle kunnat förstöra Jorden, och vi skulle ha kunnat luta oss tillbaka, och se er göra det. Men under sådana omständigheter skulle vi försöka påverka er att ta en annan väg, och samtidigt arbeta för Ljuset. Som ni självklart förstår nu, så höjdes vibrationerna framgångsrikt av er, och den faran kommer aldrig att tillåtas igen.

Nu kan ni lägga skräcken från det förflutna bakom er, och ju snabbare ni släpper greppet om det, desto bättre. Lägg all energi på att hjälpa till i det som är positivt, det som väntar på att manifesteras till förmån för Mänskligheten. Återigen, om ni påbörjar något nytt som tar er framåt, så kommer vi att övervaka era aktiviteter och hjälpa er framåt. Vi ser ett överhängande behov av neutralisering från nukleära explosioner på Jordens yta, och det kommer att ingå i Jordens upprensning. Med vår avancerade teknik kan vi snabbt återställa Jorden till sitt tidigare tillstånd, och det kommer att ske under tiden före Uppstigningen. Vi hoppas dock att Mänskligheten ska ta sitt ansvar för skadorna på Moder Jord, och visa den nödvändiga goda viljan med att försöka ställa till rätta, för då kan vi hjälpa till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen mot slutresultatet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

Website:Tree of the Golden Light

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...