Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 12:e maj 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

12:e maj 2017

 

Det verkar som om de negativa krafterna drivs ut ur sina underjordiska baser, och inte kan behålla den globala kontrollen. Rensningen fortsätter tills de inte längre utgör ett hot mot mänskligheten, vilket möjliggör större kontroll av Ljusets Styrkor. Det är bara en fråga om tid innan deras kontroll över era nyhetskällor släpps, som gör att de riktiga nyheterna kommer fram. Hittills har ni varit tvungna att leta efter sanningen på Internet också, eftersom många webbplatser ger er felaktig information. Men om ni har identifierat de webbplatser som är tillförlitliga, kommer ni åtminstone att ha en rimlig bild av det som verkligen händer.

Så mycket nyheter väntar på att bli frisläppta och de kommer att täcka upp händelserna för de senaste sjuttio åren eller så. Folk kommer allmänt inte bara att bli förvånade, utan faktiskt chockerade när de förstår att sanningen har hållits tillbaka så länge. Illuminati har förhindrat er från att utvecklas, och samtidigt har de ”stulit” era pengar, för att finansiera sina enorma hemliga projekt. Det är inte bara den fria energin som förhöjer era liv omgående, utan avancerade tekniker som t ex mat-replikatorn. När dessa saker händer, lyfter det människor ur fattigdom och svält. Misströsta inte, eftersom det inte kommer att dröja så mycket längre innan fördelaktiga förändringar kommer att introduceras, och ni kommer då att veta att Ljuset har total kontroll.

Illuminati är hänsynslösa, och inget får dem att sluta försöka hålla sig kvar vid makten, men de har nu mött sina övermän. När utvecklingen skyndas på uppstår många positiva projekt, och förberedelser har gjorts för den kommande tiden när de kan offentliggöras. Er huvudsakliga tidslinje är stark och leder till Uppstigning, och det har bekräftats att ingenting nu kan stoppa den från att manifesteras fullt ut. Det ser fortfarande ut som om större händelser kommer att tillkännages och påbörjas innan årets slut. Framstegen kommer snabbt som gör det möjligt för Ljusa Krafter att uppnå sitt mål, med att få saker att hända mycket snart.

Under tiden regerar kaos i många delar av världen, eftersom de nya energierna rör om saker tills de kan slå sig till ro. Det uppstår en utsortering, och de låga vibrationerna måste höjas, för i de nya nivåerna kan de helt enkelt inte existera. Men ni kommer snabbt till den vändpunkten och därmed uppstår en ljus och fredlig framtid. De själar som inte kan lyfta upp sina vibrationer kommer att känna sig oroliga och ibland oförmögna att komma överens med vad som händer, saknar förståelse för att det är annorlunda. Deras övertygelse är inte i överensstämmelse med det som ligger bakom förändringarna, och har i många fall lite eller inget intresse för dem. Deras behov kommer dock att tillgodoses, och vid rätt tillfälle kommer de att flytta till en ny väg, för vidare utveckling.

Räds dem aldrig som inte finns på er nivå av förståelse. Alla kommer att vara på rätt ställe för på något annat sätt kan det inte vara, eftersom det bestäms exakt av era individuella vibrationer. Så alla själar kommer att finna exakt i vilken hastighet de kan fortsätta sina erfarenheter, i en takt som passar dem. Det skulle inte vara någon vinst eller till någon nytta att flytta till en högre nivå innan ni är redo och uppnå den genom er egen utveckling. Jorden kastar fram några hårda utmaningar, och det här är er väg till en lyckad erfarenhet på er väg till Uppstigning. Det är värt att upprepa att ni aldrig får uppgifter som ligger utanför era förmågor.

Praktiskt taget varje dag under era liv presenterar sig möjligheter, visserligen små, men som ger er chansen att höja era vibrationer. Er utmaning är att hålla dem kvar och bygga på dem, så att ni fortsätter att fortsätta att stiga upp. Ibland är det små saker, men som kan betyda så mycket för en annan person, till exempel ett vänligt ord eller en hjälpande hand, som gör att de känner sig värdiga och önskade. Goda gärningar kostar ofta ingenting, men ibland kanske ni ger en slant som hjälp till de som behöver, och om alla gjorde så, skulle fattigdomen snart försvinna. Bristen på pengar tillsammans med Illuminatis handlingar, har inneburit att världens rikedom är i händerna på en mycket liten minoritet, medan miljontals knappt kan existera, utan saknar de mest grundläggande behoven för att överleva. Dessa situationer kommer att förändras mycket snart, och omvärderingen av valutorna kommer att göra mycket för att skapa en rättvis fördelning av rikedomarna.

Den Mänskliga Rasen är ett starkt folkslag, som vuxit upp i de tuffaste civilisationerna. Många har blivit dedikerade till sina uppgifter, och röner framgång på grund av deras avsikter att övervinna hindren i deras väg. Framstegen har gått snabbt och alla erfarenheter har varit till nytta för helheten. Vissa tycker fortfarande att det är svårt att ta till sig den sanna verkligheten de befinner sig i, och tillbringar liv efter liv med att lära sig. Hjälp ges alltid, men tvingas inte på någon. Kom ihåg att den fria viljan är helig och skall hedras hos alla själar, det är inte bra om den ignoreras för de som gör det, måste lära sig de karma-lektionerna som en konsekvens av deras handlingar.

Om det finns nära relationer eller familjeband, kan det generellt ses som att de kommer att fortsätta, oavsett de förändringar som kommer vid tidens ände. De tidigare liven kommer att visa att de bytt roller från en inkarnation till en annan, så att de kunnat utvecklas tillsammans. Ni har inkarnerat med olika kön så att en balans kunnat upprätthållas, men naturligtvis har det vid vissa tillfällen också involverat karma. Var säker på att de Högre Varelserna som övervakar era framsteg kan se den större bilden, och har absolut kontroll över alla saker. Så ni kan förstå att händelserna sker på ett kontrollerat sätt, oavsett hur det verkar från utsidan. Den Fria Viljan är fortfarande hedrad, och nöjd med att ha införlivats i människornas livsplan, och på så sätt påverkas inte den större planen för er utveckling.

Håll ögonen stadigt på ert mål, så att ni framgångsrikt kan fortsätta utan att bli distraherade av yttre omständigheter. Att veta att ni nästan är hemma när er cykel kommer till slutpunkten, bör ge er den nödvändiga styrkan för att uppnå ett lyckat slutresultat. Vilka fester det kommer att bli och hur roligt det blir att veta att allt är bra, och att de negativa krafterna inte längre kan störa.

Om ni kan hjälpa de som är förvirrade, som vet eller känner att stora förändringar sker, försök att inte överväldiga dem med detaljer utan berätta bara så mycket som ni tror att de kan förstå. De flesta själar är känsliga för förändringar, och vet att det händer något men kan inte förstå vad. Den viktigaste punkten att lägga fram, är att de förändringar som sker är bra och att det inte finns något att frukta. Framtiden för den mänskliga rasen är i säkra händer, och efter att Jorden blivit renad och förnyad, kommer en härlig ny era att påbörjas.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv och bär Ljuset och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...