Mike Quinsey – Kanaliserar sitt högre jag – 11 augusti 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt högre jag – 11 augusti 2017

 

Sananda 11 augusti 2017

Ni är väl inne i New Age och de nödvändiga förändringarna fortskrider och börjar äga rum. De kan inte stoppas och är nödvändiga för att påbörja inrättandet av den nya versionen av jorden. Den gamla jorden ska rensas och allt som är av de lägre vibrationerna kommer att försvinna. För den mänskliga rasen betyder det ett liv utan förtryck eller det oupphörliga behovet att klara av bristen på saker som skulle ha gett er ett fredligt och givande liv. De negativa påverkningarna minskas gradvis tills de är helt borttagna. Samtidigt kommer stora förändringar att se till att ditt liv blir mer givande, och det kommer att bli en underbar upplevelse att vara närvarande på den nya jorden, och viktigast av allt, ni kommer att skapa mer ledighet för er själva.

De själar som har lyckats att höja sina vibrationer kommer med rätta att vara de som stiger upp och finner en nivå av lycka som är relativt okänd i er nuvarande tid. Livet kommer att vara glädjefullt och i enhet med alla andra, och kärlek kommer att upplevas som något ligger bortom er nuvarande förståelse. Guldåldern kommer verkligen att ha börjat och den ivriga samarbetsviljan mellan alla själar kommer att bära den till nivåer ni ännu inte har upplevt. Det är bara belöning för allt det hårda arbetet och engagemanget som ni lagt in. Det kommer så småningom att bli den enda Mänskliga Rasen med alla själar som delar lika på jordens gåvor som kommer att finnas i överflöd. Allt ni någonsin har önskat er är möjligt och kraften kommer att vara allomfattande. Individer kommer att kunna ha vad helst som de behöver, och ingen kommer att ta mer än de behöver eftersom energierna av girighet och självtjänande kommer att ha försvunnit sedan länge.

Förstå att när den gamla cykeln slutade när ni hade ökat era vibrationer tillräckligt, så undvek ni ett slut på Tidsåldern som lätt skulle kunnat leda till att Jorden förstördes. Det sågs som en viss möjlighet eftersom de principiella nationerna mötte varandra i beredskap för ett kärnvapenkrig. Efter att ha undvikit en sådan världskatastrof har alla gamla profetior nu blivit annullerade och en ny era har öppnat sig, och ni har gradvis flyttat in i de förändringar som ni har orsakat genom att höja era vibrationer. Krig är inte längre ett alternativ och med tiden kommer inga krigshandlingar längre att föras framåt. Fred sätter sig på jorden och snart kommer återställandet att börja i de många krigshärjade länderna, vilket ger människor all tid de behöver för att återhämta sig. Det kommer också att påskynda introduktionen av nya innovationer, som har hållits tillbaka och väntat på att fred skall sätta sig på jorden, vilket ger de rätta möjligheterna för att de ska kunna släppas.

Det finns två huvudsakliga tidslinjer, så ibland kan det finnas viss förvirring om vart händelser leder, men var säker på att de som har lyft sina vibrationer är på väg mot en ljus, vacker och fredlig framtid. När den börjar, kommer mänskligheten snabbt ta ett stort steg framåt i New Age, och det kommer inte att finnas något tvivel i ert sinne om att det förflutna lämnats bakom er för gott. Självklart kommer ni att ha minnen av de goda tiderna men dessa kommer snart att överskuggas av de glada tiderna som kommer att komma. Frihet betyder verkligen att ni är fria att resa världen över i säkerhet, och när nya transportmetoder blir verklighet, kommer ni inte att spendera så mycket av er tid som ni gjort tidigare.

Genom att fokusera på en ljus och fredlig framtid hjälper ni den att manifestera sig och ni kommer att känna er trygga i den energin och oberörda av vad som händer omkring er. Förståeligt kan ni känna er ledsna över att vissa vänner eller familjer inte verkar vara på er våglängd, men tänk på att de kan följa en annan väg som också kommer att ge möjlighet att stiga upp. Vänligen fördöm inte någon eftersom ni i sanning inte kan känna till deras livsplan som kan vara helt annorlunda än er. Alla själar på jorden kommer att vinna genom deras erfarenheter och ingenting slösas bort, även om de inte stiger upp denna gång. Inte alla själar har förväntat sig stiga upp under denna livstid, men har velat få erfarenhet för att påskynda sin utveckling. Att vara på jorden vid denna tidpunkt är ett privilegium, eftersom många som ville komma inte valdes. Så de av er som är här för närvarande har blivit speciellt utvalda, så få ut det mesta av möjligheten som har getts till er.

Framtiden är spännande och ni kan dra en suck av lättnad, eftersom ni är väl på väg till slutförandet av er långa resa genom de lägre vibrationerna. Det har varit tufft och mycket påfrestande, men ni har hittat era sanna jag, och ni står nu redo att flytta upp i högre vibrationer. Mycket har redan förberetts för att göra era liv enklare och trevligare. Den Mänskliga Rasen har bara precis vuxit upp och kommer att bli som Ett med alla andra och gå vidare för att uppnå ännu större framsteg. Ni har så mycket framför er, och samtidigt får ni er frihet att resa i Galaxen i ert fortsatta sökande efter kunskap och erfarenhet.

Även med er metod att förklara tiden i linjära termer är ni relativt nya i Universum, och kommer att få hjälp av Pleiaderna som frösådde er i första omgången. Faktum är att de har följt er utveckling under en lång tid och nu erkänner de era framsteg som indikerar att ni är redo för ett stort steg framåt. När och eftersom en lämplig tid är uppnådd kommer de att kontakta er, och med fördel av deras erfarenhet och hjälp kommer ni snabbt att gå vidare. På högre nivå ser alla Varelser sig som En och hjälper varandra att göra framsteg. Den fria viljan är dock fortfarande gällande och ni kommer att fatta egna beslut beträffande er framtid, även om vägledning alltid är tillgänglig om ni önskar det.

Jordens rensning är inte på något vis nära fulländning, och det gamla klamrar sig fast och inser inte att tiden är inne men det måste ge plats för det som ska ersätta det. Cyklerna kommer och går hela tiden men i slutänden är det viktigt att det nya får komma in, och det kommer att finnas starkt motstånd men det blir till ingen nytta. Redan är planer väl framskridna för införandet av nya sätt att göra saker, vilka kommer att vara arbetskrafts- och tidsbesparande. Framsteg måste vara en kontinuerlig process om ni ska dra nytta av de nya upptäckter som hållits tillbaka, vilket gör livet för alla mycket enklare och mer acceptabelt. New Age vinkar och för en tid har det varit känt att ny teknik redan har utvecklats, som kommer att övervinna många av de problem som ni nu upplever.

Människor är kända för att vara otåliga att få hjälp eller förändring när saker blir mödosamma, så var säker på att de Varelser som övervakar era framsteg är sysselsatta med att försöka få viktiga förändringar till stånd. Ni har blivit tillsagda ganska ofta att det måste bli rätt tid för att gå vidare med dem, för att säkerställa att allt går bra och att de negativa krafterna inte kan störa eller hindra dem. Det är bättre att vänta ett tag och veta att när saker går framåt är det rätt tid för dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.
Webbplats: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...