Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 16 november 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

16 november 2018

Ni väntar på det som blivit känt som ”Händelsen”, och i de högre sfärerna ses det i Nu och det är därför svårt att sätta ett datum på det. Som bäst är det möjligt att säga att det föreligger en sannolikhet att den inträffar ganska snart, inom den närmaste 10-års perioden. Emellertid ska detta bara tas som ett riktmärke då saker hela tiden förändras. Det är oklokt att gå ut med fasta förutsägelser även för en så stor Kosmisk Händelse, men var förberedda på att den sker inom livstiden för de flesta av er. När vibrationerna når den oundvikliga höga punkten kommer Uppstigning att ske, och ingenting kan försena eller förhindra den. Under tiden är det därför upp till er som individer att ta på er uppgiften att höja era vibrationer så att ni är redo för den och säkra på att komma genom.

Det är klokt att följa er intuition då information och nyheter om allmänna skeenden ofta bara är delvis sanna eller tidvis helt falska. I det här stadiet behöver ni inte nödvändigtvis veta på djupet vad som egentligen händer utan hellre koncentrera er på er omedelbara uppgift att göra er redo för Uppstigning. Då ni kommit så här långt är det osannolikt att ni skulle vackla eller förlora kontrollen, men akta er för att dras in i saker som inte ligger i ert intresse. Alla sorters saker händer då reningen som sker för upp saker till ytan för att rensas. Det inkluderar att föra sanningen till ljuset så att ni slutligen verkligen blir upplysta. Faktum är att ni levt i en låtsas-era där väldigt lite av det ni presenterats är den sanna verkligheten. De Mörka har under lång tid styrt ”Nyheterna” och dolt den verkliga sanningen, de har förvrängt den eller serverat er lögner för att förhindra er att få veta vad som egentligen pågår.

Ni har länge haft en hemlig regering som dikterat för politiker och toppaffärsmän vad de borde göra, och dess främsta mål har varit att hålla er i okunskap. På det sättet skulle ni inte se sanningen och samtidigt hållas i ett tillstånd av stora behov. Dock håller saker på att förändras och det blir svårare att hålla sanningen dold, det som var dolt blir avslöjat tillsammans med sanningen om hur ni blivit lurade att tro att var fria medborgare, när ni faktiskt varit fängslade av de Mörka. När sanningen börjar komma fram uppstår det en tid av tvivel på att sådana brott mot Mänskligheten har kunnat bli fördolda i så lång tid. Emellertid kommer bevisen för detta att finnas tillgängliga för alla, och de som gjort sig skyldiga till dessa brott kommer att få stå till svars för dem.

Under lång tid trodde ni att ni var Universums centrum, den myten är sedan länge död, och i verkligheten är ni bara en liten planet bland miljarder andra. Som civilisation är ni faktiskt också ganska nya i Universum, och har hållits okunniga om er sanna relation till allting annat. Den perioden har nu avslutats och ni ges mer om sanningen om er utveckling i förberedelse för ert kommande avancemang och upplyftande. Var säkra på att sådana beslut togs för att låta er utvecklas naturligt i en process där era upplevelser möjliggjorde er andliga utveckling. Denna tid tog slut 2012 och den Nya Åldern som tog vid har gradvis introducerat en större förståelse för sanningen för er. Det har varit nödvändigt att öppna era ögon för vad som verkligen hänt i ert Solsystem, och ge er information som kan ge er en förståelse för er plats i det. Viktigast av allt behövde ni få veta syftet med livet och att varje själ har evigt liv.

Ni har utvecklats som art och blivit hjälpta i alla stadier för att säkerställa att lämpliga framsteg har gjorts. Ni är vid det här laget medvetna om att ni givits fri vilja och tillåts upplevelser på alla sätt ni önskar. Med det kommer dock att ni har ansvar för era handlingar vilket är orsaken till att några av er fortfarande har karmiska upplevelser att rensa. De är alla resultatet av negativa handlingar som måste gottgöras. Det är genom sådana upplevelser ni lär er att vara positiva och att uttrycka er själva i termer av Universell Kärlek. ”Allt är Ett” och därav följer att ni måste gottgöra era misstag mot andra själar som är era Bröder och Systrar. Förstå att ni i många, många liv varit inkarnerade i de olika Raserna för att få specifika upplevelser, så att ni nu inser att ni är förbundna till varandra, och att ni i stort alla är samma Varelser av Ljus. Även de som just nu upplever negativitet är fortfarande Ett med er, de går samma väg mot de högre dimensionerna. Det kan ta längre tid för dem, men de får den tid de behöver och får hjälp att gå framåt, så det finns ingen orsak till att de inte ska lyckas.

I en nära framtid kommer ni att träffa dem som arbetat med er och nära följt er utveckling. Några av dem känner ni vid namn som Blå Fåglarna, som haft kontakt med den Mänskliga Rasen under ganska lång tid. Kom också ihåg att ni har förbindelser med Stjärnsystem såsom Plejaderna, Sirius och till och med Andromeda. Som själar från många olika Stjärnsystem har många av er kommit till Jorden för att ytterligare främja er utveckling som alltid pågår tills ni återigen blir Varelser av Ljus. I detta stadie kan det låta overkligt och som ett märkligt koncept, men ni är helt enkelt på väg tillbaka till varifrån ni ursprungligen kom. Det är en grov översikt av en själs resa, men förstå att ni har en högst exceptionell historia och att det inte är första gången ni inkarnerat till ett nytt Universum. Då ni växer i medvetande kommer er förståelse att bli mycket större och ni kommer att nå ert nuvarande mål att bli en Galaktisk Varelse.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Allt kan uppnås om ni bestämmer er för det, och inte avviker från målet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...