Mike Quinsey Channels His Higher Self, 27 augusti, 2021

 

 

Det är svårt för er att se vilken riktning allt går mot när så mycket händer på en gång. Men en sak är säker och det är att saker inte kan gå tillbaka till det som var förut då det mesta hörde till en Era som passade för sin tid, men inte för denna när allt har gått igenom de förändringar som är här för att stanna. Det som händer är att ni skakar av er det som inte längre tjänar er för en livsstil som är mer passande för den Nya tiden. Det har inte varit lätt, särskilt för dem som hänger kvar i gamla vanor och en del är till och med rädda för vad alla förändringar kan föra med sig. Ni kan dock vara säkra på att allt kommer att tas emot väl i det långa loppet och ge ett mer behagligt liv.

När ni ser er omkring så kom ihåg att varje person har en roll att spela och har inkarnerat med de nödvändiga färdigheter och kunskaper som ger dem de möjligheter som de behöver för att gå vidare i sin utveckling enligt sin livsplan. Så ni ser inte en hel person utan bara en aspekt av den. I verkligheten är ni alla stora varelser med flera kvaliteter och kunnanden som ackumulerats under många, många liv. En del undrar om fria viljan, men kom ihåg att själen var överens om livsplanen innan inkarnationen och dess Vägledare kommer att göra allt i sin makt för att hjälpa till. Varje liv hjälper själen mer och mer att gå framåt och vidare längs livsvägen.

Se också att man måste göra erfarenheter som både man och kvinna för att se till att man är i balans, och därför är det nödvändigt att ni är opartiska när det gäller kön. Ni kan såklart inte förväntas förstå det ”motsatta könet” om det inte vore genom personlig erfarenhet. Det betyder att ni uppskattar andra mer och kan ge stöd och visa medkänsla för dem. Det betyder att ni med tiden blir en balanserad själ med full förståelse för båda könen. Ganska ofta stöter ni på själar som hävdar att de hamnat i fel kropp. Det beror ofta på att de för ofta stannat i ett av könen och sedan får det svårt att anpassa sig till det andra.

Håll er lugna och kom ihåg att den ansträngning ni lagt på att höja era vibrationer kommer att hålla er på spåret mot Uppstigning. Håll ert sinne öppet för vad det kan betyda för er personligen, då era tankar blir mer kraftfulla, så önska er det positiva och ignorera det negativa. Det är svårt att vara lugn mitt i kaos, men det är ett test på er viljekraft och med målmedvetenhet tar ni er igenom och upptäcker att ni mår bättre av det.

Framtiden är inget konstigt utom att varje själ inte nödvändigtvis har samma upplevelser, så det är svårt att vara precis om den utom att bekräfta att de själar som är redo kommer att flytta in i det ni kallar för femte dimensionen. Den är öppen för varje själ, men det krävs en avsikt och målmedvetenhet för att hålla sig till vägen framåt. Ni blir prövade och testade men även om ni går vilse finns det ingen anledning till varför ni inte skulle komma tillbaka. Tappa aldrig modet om ni skulle tappa bort er, ta er tillbaka på er väg så snart som möjligt så blir allt väl igen.

Det finns en del oro för vad som händer för familjer, särskilt om de har täta band, men var lugna med att de flesta kommer att hållas samman. Ni kan dock inte hindra framåtskridande och om någon själ gjort framsteg i sin utveckling så kan ni inte hindra den från att stiga upp om den är redo för det. När ni kommer till den andra sidan, som ni gör mellan inkarnationer, förstår ni den större bilden och ser att familjer kommer och går hela tiden och fortsätter nödvändigtvis inte att hålla ihop. Även om de gör det reinkarnerar de inte alltid med samma kön, det beror helt på vilken särskild erfarenhet själen behöver för att fortsätta utvecklas.

En del själar är dock mycket oberoende och insisterar på att få sin vilja fram och det accepteras som val av fria viljan, men de får också acceptera konsekvenserna av sina handlingar då de inte kan åsidosätta karmat som gäller. Era Vägledare vet vad som är bäst för er, därför att som vi ofta sagt kan de se den större bilden som ni inte kan. Ni är i det enda Universum i Galaxen med fri vilja, och när ni väl rört er från de lägre vibrationerna är er instinkt att leva i frid och harmoni med allt liv, och ni har ingen anledning att utöva fri vilja. Ett svårt koncept när ni ofta måste utöva er fria vilja för att kunna gå framåt på den väg ni valt.

För närvarande ser ni kaos överallt men det är en del i rensningen som sker och var säkra på att allt lägger sig i sinom tid. Problemen ni står inför är mycket prövande och visar hur långt Människan har utvecklats där det finns empati och kärlek när det gäller sina färdkamrater. Era ledare har ett gyllene tillfälle att visa på vad det betyder att stå inför traumatiska förhållanden med människor från alla områden i samhället. Vi ser en rörelse mot större förståelse för människors behov och en acceptans mot att alla bär ansvar för varandras välfärd. Förhållandena på Jorden verkar sannerligen försämras och en kollektiv ansträngning verkar krävas för att ställa allt till rätta. Vad ni gör åt detta visar hur mycket ni har växt när det gäller omsorg och kärlek för andra själar.

Be om det ni vill ha eller behöver för att komma över era problem och ni får vägledning. Vi kan inte alltid lova att gå er till viljes då de kanske inte är i samklang med den större planen för er evolution. Vi kommer dock att göra allt vi kan för att placera er på en väg som ger er möjlighet att komma framåt. På det sättet upptäcker ni att saker passar in i era planer och hjälper er att lyckas. Vi gör så mycket för att hjälpa er, som ni inte är medvetna om, och vi gör det av kärlek till mänskligheten. Vi vill att ni lyckas i era strävanden och puttar försiktigt på er så att ni håller er på rätt väg som till slut gör att ni övervinner de problem ni står inför.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...