Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 14 april, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

14 april, 2017

 

De förväntade förändringarna äger rum, vilka höjer frekvenserna och det har noterats att er Sol förefaller vara mycket klarare med något av ett vitt sken. Med all säkerhet håller vibrationerna på att öka och när de har nått en viss punkt, kommer Uppstigningen omedelbart äga rum. Som tidigare har nämnts, kommer de själar som inte är redo att stiga upp, vid den tidpunkten att flytta över till en annan Jord-liknande planet för att fortsätta sin evolution. I det förflutna har ni fått höra om den typen av förändringar som de högre vibrationerna bringar er, vilka naturligtvis tacksamt blir mottagna, eftersom de lyfter er högre upp till Ljuset och Kärleken. Därför börjar de lägre vibrationerna transmuteras och bevis på detta har ofta dykt upp inom djurriket, när de mest sällsynta och osannolika fredliga parvis sammanförningar har inträffat. Det uppfyller förutsägelsen om att ”Lejonet ska ligga ner jämte Lammet”.

De högre vibrationerna lyfter också upp själar från den Mänskliga Rasen, förutsatt att de har höjt sina vibrationer. Bevis inom den Mänskliga Rasen börjar visa sig, på att er civilisation motsätter sig fortsatta krig och ytterligare aggression. De är trötta på allt oönskat som sammankopplas med detta samt inte minst allt förspillande av mänskligt liv. Naturligtvis är det begripligt att ni i en krigsliknande värld behöver skydda er själva, men var finns de ledare som är redo att förespråka en fredlig sam-existens? Men misströsta inte, för ifall så många som möjligt av er sänder ut positiva vibrationer för kärlek och fred, så skulle det få till stånd väsentliga förändringar. Skillnaden i vibrationer mellan de av Ljuset och de av mörkret håller på ökar, ändå verkar era jordiska förhållanden indikera att Lag och Ordning håller på att fallera och är på väg in i kaos och anarki.

Ljuset håller emellertid på att växa sig allt starkare och fler människor arbetar för en fredlig sam-existens. Känn er försäkrade om att de som arbetar för Ljuset får stor hjälp och när man gör en överblick så är det uppenbart att detta nu är på väg att bli framgångsrikt i att få er på vägen mot Uppstigningen. De Blå Fåglarna finns också i stort antal i ert Solsystem och deras extremt stora himlakroppar är förklädda och osynliga för blotta ögat. De övervakar lugnt framstegen, medan de förhindrar alla slag av utomstående ingripande för att säkerställa att ni får alla chanser till att stiga upp. Det är en märklig situation om ni kunde se den, eftersom ett krig pågår i den yttre rymden mellan dem som är av Ljuset och de Mörka, vilka hindrar utomstående besökare till er planet; besökare som kommer med fredliga avsikter och erbjuder sin kärleksfulla hjälp till er. Eftersom ni är ansvariga för att organisera er själva för att uppnå framgång, kan hjälp ges där den skulle kunna snabba på utvecklingen.

Inom ”noll-tidens” riken kan Uppstigningen redan anses vara genomförd, och det är år 2024 på er tidslinje. Vidare kommer de förväntade förändringarna med säkerhet på allvar påbörjas från och med år 2018 och framåt, och detta datum har getts av tre olika källor inklusive Plejaderna. I själva verket befinner ni er nu inom Fotonbältet, som är på väg mot Plejaderna genom Centralsolen, Alcyone. Så från det kan ni dra era egna slutsatser, gällande vad som sannolikt kommer att inträffa. Ett flertal förändringar står på rad, vilka är mycket gynnsamma för er, och Replikatorn kommer att vara den som mest av alla kommer att förändra ert liv. Den förefaller alltför overklig för att vara sann, men den kommer att göra det möjligt för er att kopiera allt vad ni behöver. Tillika med andra förändringar kommer ni att drivas fram in i framtiden så snabbt att ni knappt får tid att vänja er vi den. Men de Mörka måste uppenbarligen ”hållas fångna” där de inte längre kan ingripa eller fördröja er framtids manifesterande. Så det finns mycket att se fram emot som redan har planerats och som övervakas av de Högre Varelserna.

Vi är medvetna om att så snart människorna får höra om vad framtiden innehåller, så kommer många av dem bekymra sig över familjemedlemmar och deras plats i det hela. Bär i minnet att inget sker av en slump och att varenda själ måste tillåtas följa sin egen livsplan. Så var och en kommer att finna sig själva exakt där de behöver vara för sin fortsatta evolution. Barnen är som alla andra och är gamla själar som ofta inkarnerar in i familjer för den upplevelse som kan hjälpa deras evolution. Ibland är banden karmiska och det förekommer en genomgång av gamla problem som har uppstått mellan dem. Hur det än förhåller sig, var medvetna om att ni befinner er exakt där ni behöver vara och försök göra det mesta av det. För någon av Ljuset kan det vara mycket prövande, men ni har en möjlighet att lyfta upp andra som kan gynnas av er kärlek och er upplevelse.

Vissa själar undrar varför Gud inte ingriper, men bär i minnet att det mest värdefulla som ni har fått är den fria viljan och när ni har gjort era val så får ni uppleva deras resultat. Därför lär ni er genom dem och det skulle vara fel om någon annan ingrep. Lika många kan inte förstå varför Gud tillåter krig, men återigen, om det är Mänsklighetens val och ett sätt att lära sig, varför skulle då någon annan välja att ändra på utgången? Ni är ansvariga för ert handlande; och goda gärningar ökar era vibrationer medan negativa gärningar gör dem långsammare. Ju långsammare de blir, desto svårare blir det att lyfta er själva upp igen, fastän det måste sägas att när ni väl inser att ni ansvarar för ert handlande, så kan hjälp fås om ni ber om det, för att få er in på en väg som leder tillbaka till Ljuset. Det ultimata tillståndet är att förmå leva som ett, i fullständig harmoni med alla andra i Universell Kärlek.

Ert Universum sjuder av liv av alla olika former, men allmänt sett igenkänningsbara som människoliknande, fastän de är rätt annorlunda än Människorna. Till exempel så är det Blå Fågelfolket ett Fågelfolk, som ändå har egenskaper som liknar era. Vissa Varelser är faktiskt så mycket lika er att de kan mingla bland er utan att se ut att vara malplacerade. Själar från de högre dimensionerna som besöker Jorden är Ljusvarelser och när de sänker sina vibrationer för att dyka upp på Jorden, kan de skapa en kropp enligt önskemål för sig själva, genom sin tankekraft. Men storslagna själar så som Jesus, inkarnerade på Jorden för att ge ut av sina lärdomar till Mänskligheten, och han kom in i livet genom en jungfrufödelse. Ja, det är möjligt och det är hur storslagna Varelser arrangerar det för att kunna ta sig en fysisk kropp.

De tider råder nu då sanningen gällande er tid på Jorden kommer ut, eftersom ni alldeles för länge har hållits tillbaka och blivit desinformerade av dem som har en annan agenda för Mänskligheten. De kommer emellertid inte att lyckas och tvärtemot, så kommer de att misslyckas med sina planer att ta över er och Jorden. Gud har förordat vägen till framtiden och kommer att tillåtas ingripa med den.

Samla mod från de uppmuntrande nyheter som sänds ut från ett antal källor, trots försöken att förhindra dem.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...