Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 13 juli, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

13 juli, 2018

Ni har under en längre tid lagt märke till att tiden har snabbat på och fortsätter att göra det. Det är ett positivt tecken på de fortsatta förändringarna på Jorden och när vibrationerna ökar träder ni vidare in i en ny era av ’Spaced’ som kommer att bli en pågående upplevelse för er. I och med höjandet av vibrationerna följer även en mer fridfull existens med mindre negativitet och mycket mer harmoni mellan alla levande varelser. Ni har redan bland djuren fått se exempel med de mest osannolika vänskaperna och det är i sanning ett exempel på den bibliska berättelsen om ’Lejonet som lägger sig ner bredvid Lammet’. Så vad kan det betyda, eftersom det med all säkerhet måste vara ett lyftande av vibrationerna som medför ökad harmoni och fred på Jorden.

Många av er känner till att ni är redo att inta er plats inom de högre vibrationerna och att ni redan är de som utstrålar kärlek till samtliga livsformer, oberoende av deras historiska plats tillsammans med Mänskligheten. Vidare så är ni också medvetna om att ni har makten att införa fred till situationer där konfrontationer äger rum, eftersom er blotta närvaro kan hjälpa till med att medföra frid till dem. Sakta men säkert kommer andra att upptäcka denna stillhet inifrån och ha en lugnande inverkan, när alla runtomkring kanske befinner sig i ett tillstånd av kaos. Detta sker redan och det fortsätter öka och när det blir mer utbrett kommer en större betoning att läggas på att skapa fredliga relationer och situationer på samtliga nivåer.

Äntligen börjar man tro på övertygelser som hävdar att det i Universum existerar liv i överflöd och till och med på er lägre-dimensionella nivå. Jorden har ansetts vara likt en barnkammare, där livet kan upplevas och växa till sig med föga hjälp utifrån. Era aktiviteter har emellertid följts på nära håll, så att planen för er evolution kan gå vidare, utan ingripande från andra källor. Eftersom ni har begåvats med fri vilja för att få gå igenom upplevelser enligt era önskemål, vid sidan av att ni får vägledning längs er förutbestämda väg, så har ni åtnjutit absolut frihet. Det har varit känt att ni i slutänden kommer att hitta er väg hem och er framgång i samband med den senaste cykeln har berättigat er till att flytta till ett område med högre vibrationer, vilket är vad ni för tillfället håller på gör. Det är svårt att lämna de gamla vanorna bakom er, med det måste ni göra, samt fokusera er uppmärksamhet på allting som är nytt, eftersom mycket erbjuds er som kommer att snabba på er ankomst in till den Nya Tidsåldern. Det finns mycket som väntar er, men först av allt måste ni införa fred på Moder Jord och till samtliga hos henne. Var försäkrade om att detta kommer att bryta ut i djurriket, vilket resulterar i de mest ovanliga vänskaper som inte kunde ha uppstått för bara en kort tid sedan. Kan ni nu se hur kraftfulla de nya vibrationerna är och ändå har de nya begynnelserna bara tagit sin början.

Oberoende av vad andra grupper gör för att hålla sig kvar vid de gamla sätten av att tjäna sig själva, så kommer detta att bli svårt att upprätthålla och slutligen blir det omöjligt. Deras framtid ligger i att få fortsätta sin väg på en annan Jord som har förberetts för dem, med en vibrationsnivå som är passande för deras fortsatta evolution. Såsom tidigare har indikerats, så kan man inte vistas på en viss vibrationsnivå om man inte själv är av samma nivå, eftersom man skulle känna sig obekväm på en högre nivå än sina egna vibrationer och i alla händelser behöver man framskrida genom att lyfta upp sig själv genom upplevelser. Många frågar: ’Hur kan det komma sig?’ och det enkla svaret är alltid genom att man får lära sig hur man ska sprida Universell Kärlek genom sina tankar, gärningar och ord, tills detta blir ens sätt att leva.

Övergången från livet på Jorden till att lämna det i sin eteriska kropp har intrigerat människorna, eftersom de inte är säkra på vad som i själva verket äger rum. Efter att ha hittat följande utdrag från ett meddelande av Metatron, känner jag därför att det skulle vara av oerhört intresse:

“What happens when you die”

 

’Döden är ingen skrämmande upplevelse man behöver frukta. Det som ni benämner ’Döden’ är en pånyttfödelse till er större verklighet och på många sätt är det ett utomordentligt underbart uppvaknande. I sanning är födelsen till den fysiska sfären mycket mer traumatisk än återgången till ’änglariket’. Övergången från det fysiska kan verkligen korrekt beskrivas som en ’hemkomst’.

’Kära Människa, döden kan i flera fall ske i en gradvis process. För dem som går över i slutet av en sjukdom sker övergångsprocessen ofta periodvis återkommande i steg, inom medvetandets fragmenterade övergång stegvis, där övergångar ut ur och tillbaka till den fysiska kroppen kan ske periodvis under några dagar innan den slutliga bortgången sker. Under dessa stegvisa processer av sin bortgång, befinner sig personen i ett förhöjt tillstånd och ser ofta änglar, guider samt nära och kära som redan har gått över.’

’Det finns inget att frukta. Den enda rädslan för döden finns hos de levande. De flesta av er kommer ögonblickligen att inse övergången när ni går bort. Ni kommer att bli rätt så förtjusta över att märka att ni fortfarande är medvetna, fastän ni i fysiska termer har dött. Många av er kommer att vara överförtjusta över att förstå att ni fortfarande är ’ni’. Er inre berättare och observatör av upplevelser kommer att vara densamma som ni har haft under den nyligen avslutade fysiska vistelsen. Ni kommer att återfå fullt medvetande gällande er livstid och dessa minnen kommer att vara tydliga och under en tidsperiod ögonblickligen tillgängliga. Ni kommer att förmå kommunicera med andra som var betydelsefulla under den avslutade livstiden.’

’Nu förekommer det sällsynta omständigheter inom vilka man kan dö i en plötslig oväntad omständighet, såsom en olycka där döden inträffar så plötsligt att det förekommer en mycket kort period av förvirring. Men detta sker inte ofta och det finns ’guider’ på den andra sidan som är specialiserade på denna service och finns till hands för att hjälpa en att förstå vad som sker.’

’Så, Mästare, var medvetna om att det verkligen finns guider för att hjälpa var och en av er att helt och hållet förstå er situation i er bortgång. De flesta av er kommer med klarhet att träda in i sfären av ’livet efter döden’. När man träder in utan desorientering, blir man ofta hälsad av familj och vänner som har gått bort före en själv. Det råder en känsla av behag och ett euforiskt igenkännande av denna sfär som utstrålar en känsla av välbefinnande.’

’Vila i Frid, såsom det står på många gravstenar, är något av ett humoristiskt missförstånd. Den ’andra sidan’ är extremt aktiv! Ni får möjlighet till att vila, ifall vila är vad ni önskar och behöver. Vilofasen är en av stor expansion inom vilken en atmosfär av extas råder. Ofta förekommer det en känsla av att man flyter i ett fält av klart vitt ljus beklätt med utomordentliga levande färger. I denna fas befinner ni er i ett saligt tillstånd och anpassar er lättare till förståelsen om den separation som har inträffat. Men ni kommer fortfarande att förmå fokusera era tankar till det Jordiska planet. Ni kommer att upptäcka att tanken snabbt kan ta er till vem och var ni än lägger ert fokus.’

’Ni kan besöka era vänner och släktingar, på nytt besöka det förflutna, hälsa på barndomsvänner och utan avbrott resa genom tid och rum. Ni kan på nytt besöka er barndom; se er själv som ett litet barn omgivet av familjen vid juletid, eller gå längs korridoren i gymnasiet så som skolan existerade för tiotals år sedan. Ni inser att det inte förekommer någon ’tidsförskjutning’ mellan manifesterandet av någon idé eller tanke och dess första början, såsom gäller i det fysiska livet. Ni utforskar med glädje dessa ’drömlika’ fenomen, men mycket verkligt och med extremt tydlig skärpa.’

’Det finns sätt på vilka man kan bli bekant med verkligheterna och dimensionerna i ’livet efter döden’, medan ni lever på det jordiska planet. Det finns också avancerade ’kurser’ tillgängliga på den ’andra sidan’ i och med att ni växer till er i ljuskvot och fullbordar den ’Jordiska Cykeln.’

SLUT PÅ UTDRAGET UR MEDDELANDET FRÅN METATRON.

 

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Själv och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...