Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 24 augusti 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 24 augusti 2018

Per Staffan 24 augusti 2018

Era myndigheter har försökt att påskynda de förändringar som har bestämts. De har hinder att övervinna och det finns en känsla av att tiden närmar sig när vissa inledande meddelanden kan göras, som kommer att tillfredsställa dem som har slut på tålamod, och som i allmänhet kommer att accepteras som ett tecken på att Ljusstyrkorna äntligen pressar på för slutförande. De första riktiga stegen framåt ska snart följas av meddelanden som så att säga kommer att ”få bollen att rulla”. Å andra sidan är besluten bundna av ögonblick till ögonblick aktioner för att helt och hållet få de mörka ur spel, så att de inte kan försena eller förhindra de oundvikliga förändringar som ni länge väntat på. Så situationen är väldigt flytande men tiden för förändring är här, och Ljusarbetarna gör sitt bästa för att påskynda resultatet.

Det viktiga är att vi kan hjälpa er eftersom det finns tillräckligt med stöd för att motivera det och omständigheterna gör det möjligt för positiva åtgärder att vidtas. När så är fallet kommer ni att vara säkra på att ingenting kommer att stoppa det slutliga resultat som ni önskar. Förseningen har givetvis hjälpt dem som har varit långsamma att väckas och den senaste tiden har de fått stor hjälp av ökningen i vibrationer. Vissa själar har dock inget intresse alls av Uppstigning, eftersom de inte är redo och också har lektioner att lära sig innan de kan tänka i termer av att lyfta upp sig. Varje själ som når en nivå där Uppstigning kan äga rum kan stiga upp när som helst, men när det nuvarande tillfället kommer i slutet av cykeln ges ytterligare hjälp för att uppmuntra så många som möjligt att försöka och vara förberedda.

Långsamt men säkert blandar sig människor med olika sätt att leva och olika religiös uppväxt med andra av olika övertygelser, och medan det har resulterat i viss friktion är den totala vinsten ett mer tolerant förhållande. Det är sant att säga att skillnaderna verkar mycket mindre när du förstår att andras tro inte är långt ifrån din egen. Det finns bara den Enda Guden och Gudsgnistan finns inuti varje levande varelse, och att uppleva sida vid sida lär ut tolerans och insikten om att människor är väldigt lika över hela världen. Ni har ett ordstäv ”men för Guds nåd går jag” och om du kommer ihåg att du har inkarnerat i många olika raser för att fördjupa dina erfarenheter, kommer du att inse att ”Allt är Ett” på sätt som kanske inte kan ha inträffat för dig tidigare. Det finns ingen anledning till att religion skall skapa sådana problem, förutsatt att den inte tvingas på en annan själ och skillnaderna respekteras i enlighet därmed.

Saker förändras redan även om det är en långsam process, och det finns absolut inget sätt att gå tillbaka även om vissa själar försöker allt de kan för att hålla fast vid det som är bekant för dem. Den Mänskliga rasen är avsedd att bli En Ras med samma mål och när det nu börjar hända är vissa individer redan övertygade om att de potentiellt har allt inom sig för att utvecklas fullt ut. När tiden är rätt kommer du att få hjälp att ta ett steg framåt. Det finns alltid hjälp till hands och allt du behöver göra är att be om det, och det kommer säkert att ges, om inte precis som du har tänkt eller önskat dig. Du är aldrig utan hjälp ens i dina mörkaste ögonblick, men du glömmer ofta att hjälp alltid finns där, men du måste be om den först eftersom den annars inte kan ges.

Ni har lämnat de mörka tidsåldrarna bakom er och ni kapar era band till dem. Ett nytt perspektiv ligger framför er, fullt av löften och frigörelse från bihang som inte längre tjänar era syften. Det är framlagt för er och allt ni behöver göra är göra anspråk på det. Tänk på de utlovade förändringarna som snart kommer i sikte och lägg problemen från det förflutna bakom er. Allt utvecklas bra, även om det går långsammare än vad ni skulle ha velat, och ingenting kan stoppa er framåtgående marsch in i Ljuset som växer sig starkare och starkare. Det ger redan en ny känsla av frid och lycka som är öppen för alla själar, även om deras erfarenheter för närvarande fortfarande är av de gamla vibrationerna. De kommer att passera ganska snart och absolut frid kommer ned på jorden. Det måste, därför att det redan har påbjudits av Skaparen.

Vid olika tillfällen har ni börjat uppleva de nya energierna som påskyndar er framåt, så att era koncept och er förståelse förbättras. Där det tidigare fanns en ultimat nivå som ni förväntades klara, som var er tillämpade uttrycksgräns, är nu er framtida expansion öppen för stora framsteg. Med er utvecklingsnivå har du rätt att få möjlighet att gå ännu längre än någonsin tidigare. Du kommer att upptäcka att framsteg inte skjuts eller skyndas på utan läggs på nivåer som uppfattas vara inom din kapacitet. Det är uppenbart att det inte finns någon anledning att gå för fort fram eftersom tid måste ges för att den nya informationen ska absorberas och förstås fullständigt. Tänk på att ni på lång sikt är förberedda för ett stort steg i evolutionen, för att återigen bli Galaktiska Varelser. Även om du är ganska lång väg från sådana framsteg, vet i ditt hjärta att återföreningen med ditt Högre Jag är att återvända till den nivå du tidigare var på.

För länge sedan svarade ni på uppmaningen till själar att falla in i de lägre vibrationerna, för att hjälpa till att lyfta upp dem som behövde hjälp med att assistera deras utveckling. Det innebar att du lämnade din sanna identitet bakom dig, men dina guider var alltid tillgängliga för att hjälpa dig tillbaka till din ursprungliga nivå. Det är först nu som ni börjar känna utvidgningen av ert medvetande och genom det en större förståelse för era sanna själar. I verkligheten är ni kraftfulla varelser som känner er tillbaka till de högre nivåer som ni kom ifrån. Begränsa inte er potential och tänk stort eftersom ni nu är på vägen tillbaka till förverkligandet av era sanna själar.

Ni som är de som vaknar kommer att skapa en väg som gör det lättare för andra att följa. Efter att ha kommit så långt är framtiden allt som ni skulle önska er, men först måste de högre vibrationerna etableras på jorden. När ni gör det, kommer Ljuset att bli kraftfullare tills att mörkret är helt eliminerat och fullständig frid och lugn etablerar sig på jorden. Aldrig igen kommer ni att bli uppmanade att gå igenom samma erfarenheter, men ni kommer att använda dem för att hjälpa andra som följer i era fotspår.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud att kalla på.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...