Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 1 juli

et-contact

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 1 juli 2016

Folket i Storbritannien har utövat sin personliga individuella makt, för att föra in förändringar som en dag kommer ses som världsförändrande händelser. För närvarande är världen snabbt på väg mot en härdsmälta men konsekvenserna kommer inte på något sätt vara så illa som vissa påstår. Ni kan se det som slutet på de gamla sätten som inte längre tjänar er, och ur det kommer välgörande förändringar att uppstå som stadigt kommer att placera er på vägen till en ny Jord och er frihet. Många människor har redan gett av sig själva med att arbeta för det, och mycket snart kommer händelser göra att ni kan bidra till att få förändringarna till stånd. Den här tiden har planerats under många, många år och Ljusets Styrkor är väl organiserade för att agera på minuters varsel, för att säkerställa er framgång.

Resultatet av omröstningen i Storbritannien, med avseende på deras medlemskap i Europeiska unionen, har sänt chockvågor runt världen. Ändå fanns det indikationer innan resultatet var känt, att det skulle vara en mycket jämn omröstning där “vara kvar” tycktes segra, men trenden förändrades plötsligt mot slutet. De slutliga rösterna resulterade i en ohejdbar svängning mot “lämna” EU. Sett från vår högre nivå var det det mest önskvärda resultatet, vilket i slutändan kommer att visa sig ha befriat er från Illuminatis kontroll. De långtgående effekterna kommer att resultera i att fler länder lämnar EU, vilket ytterligare minskar deras grepp över er. Var säker på att de själar som övervakar er framtid, uppmuntrade er att lämna EU och är därför mycket nöjda med resultatet.

Ni kanske ännu inte förstår fördelarna med att lämna EU, men med tiden kommer det att bli tydligare. Det brittiska folket kommer att lovordas för sitt intuitiva val som resulterat i att rätt handling har vidtagits. Ja, det blir tuffa tider framöver men omfattningen av problemen är inte på något sätt så långtgående som vissa förutspår. Kom alltid ihåg att många själar arbetar för Ljuset och är med er hela tiden, och de av Ljuset kommer att guidas i sitt arbete. Nu är det dags att komma samman och arbeta som en grupp, där så är möjligt, för att återställa friheten och förbereda för den kommande Uppstigningen. Ju mer de mörka undertrycks och stoppas från att fullgöra sina planer, desto mer frihet har ni för att gå framåt och ta er rättmätiga plats i den Nya Tiden.

Förstå att ni alla var medvetna om svårigheterna som skulle uppstå innan ni återfår er frihet från “fängelset” Jorden. Nu vaknar så många av er till sanningen, och alla försök från de mörka att vilseleda er blir genomskådade för vad de är. När fler av er börjar inse hur ni har hållits tillbaka, kommer det att bli ett uppvaknande och ett uppror mot dem som har begått de handlingar som har vilselett er. Men, hämnd bör överlåtas till dem som strävar efter att skipa rättvisa, eftersom ni kan vara säker på att inga synder mot folket eller Guds Lagar kommer att passera utan att noteras. Höj er över Människans normala reaktion när sådana problem uppstår, och genom att föregå med gott exempel hjälper ni andra genom att visa dem vägen framåt.

För de flesta av er, förutom att vara på jorden vid denna tid på grund av dess möjligheter att snabba upp er utveckling, är ni närvarande eftersom er erfarenhet visar att ni är redo att hantera de svårigheter som förändringarna oundvikligen kommer att medföra. Inombords vet ni att allt kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt, men vid denna tid finns det sådant kaos att det är svårt att förstå. Likväl, håll blicken riktad rakt fram och hindras inte av vad som händer runt omkring er. Det finns mycket som ni är helt omedvetna om och under dessa omständigheter är det lika bra, vilket ger er tid och möjlighet att koncentrera er på era egna behov. Ni bör känna intuitivt om ni stiger upp i Ljuset, och om ni behöver underhålla era framsteg, i synnerhet vid en så viktig tidpunkt. Uppstigningen lockar på er och även om era guider arbetar vid er sida så hänger framgången på er och er avsikt att lyckas. Om ni är osäker, be om hjälp och det kommer säkert att komma, men som ni har redan fått rådet, var öppna för att det kan komma på ett annat sätt eller form än ni kanske har väntat. Era Guider kommer att veta vilken åtgärd som är den bästa för att hjälpa er.

Historien visar att Mänskligheten är som bäst när omständigheterna är som värst, och många, många exceptionella handlingar äger rum. Medkänsla kommer till ytan och det finns ofta en sammanslutning av dem som ger av sig själva för att hjälpa andra i nöd. Jorden är för närvarande en underbar plats för att tjäna dem som ofta är i desperat behov på grund av hunger eller förlust. Den kärlek som följer med sådan hjälp lyfter upp mottagaren och höjer i allmänhet vibrationerna runt omkring. Det är verkligen den ökande vibrationsnivån som så småningom kommer att lyfta upp er ur de lägre för all framtid. I verkligheten är energi allt som finns, formad genom tankens kraft, och även i nuläget har den en effekt även om resultatet manifesteras långsammare.

Ni har en hel del att väcka upp i ert minne, eftersom de flesta av era kunskaper ligger djupt inne i ert undermedvetna. Men den tid har redan påbörjats när vibrationerna ökar och lyfter upp er ur mörkret som omger er. Det finns många vänliga gulliga älskande själar som arbetar i de lägre vibrationerna, för att bringa Ljus och Kärlek till invånarna som sprattlar i mörkret. Kan ni föreställa er vilken ogästvänlig nivå det är, där mycket lite kan behålla sin gestalt eller form särskilt länge. Själar på en sådan nivå är inte på något sätt straffade, utan de uppehåller sig helt enkelt där vibrationerna är på en nivå som är förenlig med deras egen. Det är därför de behöver mycket hjälp att resa sig igen.

Oavsett vad ni kanske tänker om dem som har fallit i gropen, snälla tänk på att de fortfarande bär Guds Ljusfrö, som är oföränderligt. Därför har de alla chanser att stiga upp igen, och hjälp finns alltid till hands för att bistå dem i att uppnå det. När deras tid kommer är sådana själar vördade för att ha varit till “Helvetet” och tillbaka, och för att ha vuxit sig allt starkare genom det. Ingen själ är någonsin bortom hopp och vid varje steg finns hjälp tillgänglig för att lyfta upp dem igen. Så vara barmhärtig när ni är involverad med dem som fortfarande letar efter vägen hem, då de ofta följer just den väg ni har skapat. Jorden är en skola som testar er till gränsen men aldrig bortom, så kom ihåg att ni utvecklas mycket snabbare genom att vara i de lägre dimensionerna, så ta livet på allvar och se till att ni kommer ut triumferande. När ni går framåt på resan, kommer ni alltid märka att själar som har gått före er sträcker sig ner för att ge er en hjälpande hand.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...