Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 17 april, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 17 april, 2020

Den testperiod i vilken ni befinner er kommer att ha en stor påverkan, i så hög grad så att saker och ting, många saker som ni tar för givet, kommer att förändras. Förhoppningsvis griper ni tag ni chansen att bereda en väg till Uppstigningen, som återspeglar de behov vilka uppstår som en följd. Ert fokus borde helt och hållet vara på detta, eftersom ni har mycket att göra för att förbereda er för det. Vi känner att era nuvarande upplevelser kommer att leda till en större samarbetskänsla bland nationer vilka värdesätter mänsklighetens Enhet, oberoende av hudfärg eller tro, samt vilka inser att det finns ett större behov av att komma samman, om ni en gång och för alltid ska kunna uppnå världsfred.

Just nu ser ni att utvecklingen av den senaste tidens händelser berör krig mellan nationer. Det är inte längre dags att acceptera sådana ageranden och olikheter kan lösas på ett fredligt sätt, ifall ni tar till er fredliga attityder och sätter punkt för triviala bråk. Jordens befolkning är En och egot måste läggas åt sidan för att ni ska kunna låta sunt förnuft råda så att ni enade ska kunna framskrida. Blicka framåt och staka ut en väg som låter alla länder komma samman. Dagarna för ständigt krigande är över och avslutades i och med att Den Nya Tidsåldern tog vid. Den har knappt börjat, men en ny känsla råder redan bland de människor vilka inser att vägen framåt går genom fred och välvilja.

Politiken förändras också i och med att det förekommer mindre show-uppvisning och svek, i stället förekommer en rörelse till en ärlig relation där alla behandlas med respekt. Ojämlikhet har ofta resulterat i svåra relationer, där de som innehar makten har skapat reglerna. Behovet av ärlighet och öppenhet behövs för att skapa goda relationer vilka under den senaste tiden allvarligt har saknats. Detta kommer att förbättras när de ”rätta” människorna intar auktoritetspositioner och säkerställer rättvisa i samtliga transaktioner. Sanningen har ofta varit sparsam, men nu förändras tiderna när alltfler ansvarsfulla och ärliga personer flyttar in på de högsta positionerna. Det kan ta tid för människor att inse i hur hög grad saker och ting har förändrats till det bättre, men när de sista tillstymmelserna av krig väl har avlägsnats, så blir det uppenbart att en ny era har inletts.

Jordens befolkning har tröttnat på ständiga krig och konflikter, man har insett att de med avsikt har blivit orkestrerade, samt att de har påbörjats av Illuminaternas medlemmar. Fred har aldrig varit deras mål och till och med nu försöker de skapa situationer som leder till krig, men större krafter än deras har auktoriteten att förhindra deras agerande, eftersom slutet för dem nu har bestämts. Det kan fortfarande uppstå smärre sammandrabbningar, men inget av någon betydelse. Förändringarna som äger rum är oåterkalleliga och kommer i slutändan att leda till fred på Jorden. Det kommer att ses som en inledning på permanent fred och tillåta att stora steg tas i riktningen mot en öppen kontakt de Galaktiska Varelserna, vilka tålmodigt inväntar rätt tillfälle för att tillkännage sig själva för er. De har under en lång tid följt era framsteg och de gläder sig åt att de nu kan hjälpa Mänskligheten att uppnå sitt mål som En Nation av Fred. Deras upplevelse kommer att vara ovärderlig, i och med att ni helt och hållet lämnar det gamla bakom er för ett helt nytt liv.

Det finns så mycket som väntar på att bli utfört när vibrationerna väl har uppnått en punkt därifrån fred kommer att råda. Ni kan inte föreställa er hur förväntansfulla Galaktikerna är, i vetskapen om att tiden närmar sig då de öppet kan komma och vistas mitt ibland er. Deras roll blir att visa er vägen framåt och hjälpa er med att snabba på era aktiviteter. Ni har aldrig riktigt upplevt hur det känns att vila i fred, i vetskapen om att det inte finns något som hotar den. Förstå att de högre vibrationerna kommer att påverka samtliga livsformer på ett sätt som ni inte ännu har sett och som ni skulle ha svårt att föreställa er. Ni kommer att förstå det utifrån löftet om att ”Lejonet lägger sig ner tillsammans med Lammet”. Det har såklart funnits gånger när harmonin på Jorden har uppnått nya höjder, men de har bara varit tillfälliga. Ni har bara lyfts upp för några ögonblick och upplevt den frid och kärlek som förefaller som om den skulle kunna vara i evighet. Det är ett tecken på saker som kommer, vilka är säkerställda i och med att ni höjer er upp allt högre till nya vibrationsnivåer.

När ni höjer upp er så är skönheten och kärleken något som ni ännu måste få uppleva, men det kommer i slutändan att komma till er. Vad ni gör under denna tid av förändring aktiverar systemet för Uppstigningens återstående period. Det finns inget behov av att få panik, eftersom ni i själva verket har mer än rikligt med tid att verkställa de system som tillräckligt täcker era behov. På vissa sätt befinner ni er i en kritisk tid när förändringarna i snabb takt kommer att verkställas. De blir för ert allas bästa så att ni är fullt förberedda för att ta de nödvändiga stegen för att hålla er på banan inför de slutliga förändringarna. Till att börja med kommer det att verka kaotiskt, men i och med att allt kommer på plats, så kommer er förutbestämda väg att bli tydligare.

Var försäkrade om att det alltid finns hjälp till hands för att vägleda er och i den här perioden kommer vi att kunna vara mer aktiva. Det betyder inte att det är dags för oss att närma oss er och ni kommer knappast att misslyckas med att upptäcka resultatet av våra insatser. Ni har många vänner och familjemedlemmar som följer med era framsteg och de manar på er att ständigt framskrida, för att säkerställa ett tillfredsställande resultat. Efter de många liv som ni har haft för att uppnå denna punkt kan ni vara säkra på att vi finns närvarande för att ni ska få åtnjuta ett tillfredsställande slutresultat.

Nu är tiden inne som ni har arbetat mot genom era många, många liv och när ni har förtjänat möjligheten att uppstiga, så borde ni inte ha några problem att klara er hela vägen fram till fullbordandet. Vi finns med er, så kalla på oss när ni så behöver, så ska vi göra vårt bästa för att påverka vadhelst ni borde göra. Sätt er stilla och fridfullt ner, så kan vi komma alldeles nära intill er. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...