Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv 16:e september, 2016

et-contact

 

Det verkar som om frågor som rör ”Omvärderingen” (RV) nu har nått den punkt då alla G20-länder som är inblandade, är redo att gå vidare. Nu är det helt enkelt ett ärende för de som är ansvariga för att ordna omställningen, så att den genomförs på ett samordnat sätt. Det kommer att bli det första historiska steget för att skapa fred på Jorden. Det är fortfarande en bra bit kvar innan total fred kan utlysas, och varje land kommer att veta att om de har skrivit under ett avtal för fred, och bryter det, riskerar de att bli förvisade från Jorden. Så gläds över att den långa väntan nästan är över, och att en fredlig framtid är säkrad för er, och för de som kommer efter.

Ni undrar kanske hur de återstående mörka Tjänarna ska kunna hållas tillbaka, men var säkra på att bråkmakarna kommer att tas bort från planeten, och placeras där de inte längre kan störa de planerade förändringarna på Jorden. Det är möjligt att många av de mörka kommer att överlämna sig, och då utgör de inte längre någon fara för befolkningen. När den nya jorden stiger upp, finns det ingen plats för några mörka själar, eller deras negativa handlingar. Mycket snart påbörjas många försenade projekt som kommer att lyfta upp jorden, så ni kan börja få till stånd de välkomna förändringarna, vilka kommer att ta er med full fart in i den Nya Tiden.

Många spekulerar om vad som kan hända i kapplöpningen om Vita huset, nu när tvivel uttrycks om Hillary Clintons hälsa. Donald Trump verkar inte angelägen om att bli President och Bernie Sanders väntar i kulisserna. Plötsligt ser situationen osäker ut, eftersom Trump närmade sig Clinton och har nyligen sett en plötslig ökning av stödet. Visst, Illuminati måste vara extremt oroliga över hur händelserna har vänt sig mot dem. Var säkra på, att vad som än händer så kommer Ljuset att segra, och ingenting kommer att hindra dess frammarsch mot segern.

Det råder ingen tvekan om att när vibrationerna stiger, vaknar fler människor upp och ser vad som händer, vilket leder till att de börjar ställa frågor, och inte som tidigare accepterar det de blev tillsagda. Till exempel har spekulationerna om den 9/11 aldrig upphört, och mer bevis presenteras med att det var en planerad förstöring, som Bush-familjen låg bakom. Det har alltid förväntas, att i slutet av den gamla cykeln, skulle mycket avslöjas som skulle föra fram sanningen i dagen. Det har spekulerats under en mycket lång tid, om vem som låg bakom 9/11, men nu är bevisen obestridliga, och de ansvariga kommer att ställas inför rätta. Ingen kommer att undgå att behöva möta sanningen.

När ni har en återblick på livet, kommer ingen att hålla fast er, men om ni har gjort misstag så måste de erkännas. Ni kan sedan diskutera framtida åtgärder med era guider, med syftet att få ytterligare erfarenheter för att kunna övervinna era tillkortakommanden. Men eftersom ni är i slutet av en cykel, och beroende på era ”misstags” natur, så får det inte innebära att karma och Lagen av Nåd åberopas. Som tidigare nämnts, är poängen med en återblick på livet, inte att straffa er för misstag, utan att komma överens om en väg för att gå igenom ytterligare erfarenheter, som hjälper er att övervinna dem.

Tänk på att all erfarenhet är av värde, och om den vägen tar längre tid för er att stiga, gör det liten eller ingen skillnad. Ni har oändlig tid på er att lyckas, och ingen kommer att pressa er att göra snabbare framsteg, men säkerligen får ni all hjälp. Era guider har gått igenom dessa utmaningar förut, och är väl erfarna för att hjälpa er. Kalla på dem när ni behöver hjälp, och de kommer att vara glada över att få stå till tjänst.

Det finns två huvudsakliga vägar som tar människorna framåt. En är begränsad till de lägre vibrationerna, eftersom den försöker skapa en väg genom turbulensen och problemen, i den tredje dimensionen. En annan väg gör framsteg i de högre vibrationerna, genom kraften av Ljuset som växer sig starkare och starkare. De två kan inte fortsätta i opposition, och slutligen kommer bara Ljuset att finnas och lyckas. Det går redan framåt, eftersom fler själar vaknar och kan se igenom charaderna som sker. Sanningen finns inom er och de som intuitivt kan sortera ut de positiva energierna ur slaggen, kommer säkerligen att göra framsteg. Ni kommer att kunna identifiera själarna som ni kan lita på, och följa deras maningar för att visa er vägen.

Ni kommer att få all uppmuntran för att hitta er sanna väg. När ni väl hittat den, kommer ni att göra snabba framsteg i era förberedelser för Uppstigningen. Som alltid kommer ni att få hjälp att lösa de eventuella problem som kan uppstå. Om något känns rätt, så kan ni vara säkra på att det är det. Identifiera er med de själar som genom sitt arbete bevisar att de är av Ljuset, och följ deras råd eller lärdomar när ni behöver hjälp. Vid den här tiden används många själar för att sprida ljus och kärlek. Genom er erfarenhet, bör ni kunna identifiera de som är lärare för Nya Tiden.

De många förändringar som väntar på att utannonseras till er, kommer inte att tillåtas att störas av något. Formen har bestämts och allt är redo att gå vidare, men småändringar kan ske i form av justeringar. Det som kommer att ske nu i tiden av vad som kallats ”Skörden av Själarna” är er uppstigning till de högre vibrationerna. Ni har rest långt och upplevt många liv, men nu har ni vaknat ur er långa sömn, i Själens Mörka Natt. Där ni står i dag , är ni en som har lyfts upp och kan urskilja vad som är av Ljuset, till skillnad från det som har varit av mörker.

Massmedia är fortfarande till stor del kontrollerade av de som stöder de mörka Tjänarna. Men återigen, det planeras för förändringar så att en sanningsenlig och tillförlitlig nyhetstjänst ska bli tillgänglig. För närvarande är Internet är den bästa källan för nyheter, eftersom det ger er en tillförlitlig uppdatering om vad som händer i världen. Ni tenderar att titta på informationen från Väst, och det är för tillfället den bästa källan. Men då sanningen avslöjas, kommer det att fungera över hela världen, och i slutändan kommer alla själar att bli medvetna.

Det är så viktigt, att alla ni som har hittat vägen framåt, koncentrerar er på allt som är positivt. Genom att göra det så ger ni er kraft till de energier som gör att förändringarna kommer till stånd, och det kan inte sägas tillräckligt ofta, att det ni fokuserar på, ger ni er energi till, även om det kanske inte är er avsikt. Ljuset har vunnit, men er positiva hållning bör inte förminskas. Det finns mycket att göra, och mycket snart kommer många av er, att uppmanas att ta en framskjuten position för förändringarna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta lysa under era dagar, på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Webbplats: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. september 16, 2016

    […] via Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv 16:e september, 2016 —  […]