Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 21 januari 2022

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 21 januari 2022

 

Utdrag från Kryon. 2018. Beskriver hur den verkliga du är på ”Andra Sidan” i fantastisk detalj.

Har du någonsin undrat vad som finns på ”andra sidan” av slöjan som skiljer oss från de högre dimensionerna? Där finns musik som man plockar upp genom sina sinnen. Slöjan blir tunnare och vackra saker kommer, och du kommer in i en avancerad kunskap när du är en del av Allt Som Är. Det finns fler dimensioner i den nya energin som är nya för dig. Det kommer att vara det första steget till utvecklingen av Planeten Jorden, det första steget för att få ditt DNA att börja vibrera med en större andel än 33 % eller 35 % på väg till 44 %. Det kommer att vara betryggande, utan oro för att kliva in i det okända. Du kommer att uppskatta Gud inuti och att vara Ett med allt.

21 januari 2022. Mike Quinsey

Äntligen finns det tecken på att Covid-viruset och senare varianter börjar ha mindre effekt på er. Med höga dödstal har många av er funderat över vad som är naturen hos mänsklig död och vad kan en själ förvänta sig att uppleva i de högre världarna. Det finns mycket förvirring beroende på din tro på om din kropp återuppstår. Det skulle hjälpa dig att förstå ståndpunkten om du förstod sanningen, att du inte har någon vidare användning för din fysiska kropp när du väl har dött. Det är kött och blod som förfaller och så småningom försvinner, och lämnar bara ditt skelett som inte fyller någon ytterligare funktion och därför inte återuppstår.

Så du undrar vad som händer härnäst för själen som är du, och vi kan berätta för dig att som har berättats av de som har haft upplevelsen, när du väl lämnar din fysiska kropp kommer du omedelbart att befinna dig själv i din eterkropp. Det är en finare version av den och fri från alla sjukdomar, missbildningar eller skador, det är som du var en människa i livets bästa tid. Vissa själar förväntar sig att vara exakt desamma som på Jorden och tills att de inser att de har tankens kraft att förändra saker, kommer det att förbli så.

Det är normalt att först träffa familj och vänner för en återförening, men efter en kort tid kallas du för att träffa din mentor som också kallas din guide. Det finns en bedömning av ditt liv och åtgärder som föreslås för att övervinna problem som inte åtgärdades. De kommer att finnas i ditt nästa liv, vilket ger dig en möjlighet att övervinna dem och en livsplan arrangeras efter en ömsesidig diskussion. Det finns ingen bedömning eller bestraffning för misstag som vissa tror, men de kommer att behöva åtgärdas och upplevas igen i syfte att nå ett framgångsrikt resultat. Livet har ett syfte som kretsar kring din andliga tillväxt och du kommer att få all hjälp du behöver. Vissa själar kommer att återinkarnera snabbt och återvända till Jorden för att fortsätta sin tillväxt. När Uppstigningen närmar sig kan andra stanna i de högre världarna för att antingen stiga upp eller fortsätta med sin utveckling på en lämplig nivå

Det finns en plats som kallas Helvetet där själar som har en mycket låg vibrationsnivå kommer att befinna sig på en av de mörkare nivåerna. De har ofta lite ljus alls, men de själar som har lyft upp sina vibrationer kommer naturligt att attraheras av de högre nivåerna av ljus. Ju mer negativ en själ är desto mindre ljus attraheras av dem och är närvarande i deras aura. Det betyder att varje själ vid den fysiska döden automatiskt kommer att befinna sig på en liknande nivå. För en högre själ skulle de lägre nivåerna framstå som extremt mörka och sakna ljus.

Denna speciella tidsperiod är unik såtillvida att den är en engångsmöjlighet att permanent lämna de lägre vibrationsnivåerna. De mörka har försökt sitt bästa för att hindra er från att lära er sanningen, så att ni slutar med att ha en serie liv ofta med liten om någon förståelse för hur ni kan ta er upp till de högre nivåerna av vibrationer. En del av det beror på det enorma antalet olika läror om livet efter detta. Vissa bär på läror som berör sanningen, men få ger en enkel redogörelse för vad den sanna verkligheten är, vilket gör det svårt att avgöra vilka läror som är mest användbara och i linje med sanningen.

Det skulle vara rätt att säga att eftersom människor uppenbarligen befinner sig på många olika nivåer av förståelse så söker de framsteg i enlighet med sin förmåga att acceptera det som ges. Logiskt sett måste alla vägar så småningom leda till sanningen, men att ta sig dit är helt klart svårt när det står så många alternativ. För detta ändamål måste det sägas att du inte lämnas ensam att göra framsteg, och händelser kommer att arrangeras för att säkerställa dina framsteg. Det kräver att du tar det första steget och så snart dina guider är medvetna om att du har vaknat kommer de att finnas vid din sida. Att träffa andra själar som har gått framåt mot sanningen kommer helt klart att hjälpa till att svara mot dina behov, men i slutändan är det du som bestämmer vilka steg du ska vidta för att säkerställa dina stadiga framsteg.

Kära Ni, vi vet att det inte är lätt att göra framsteg men med rent uppsåt kommer ni nästan säkert att hitta vägen framåt. Det finns många sätt att skaffa sig kunskap och genom tiderna har många bra böcker skrivits för att vägleda dem som söker hjälp. Ni har många grupper och sällskap som bekänner sig ha den sanna läran baserad på till exempel det som Jesus gav och nedtecknades i Bibeln. Men ni måste ändå vara försiktiga med vad ni tror, så var kräsna hela tiden.

Mycket av dina framsteg kommer att ha ordnats så att det passar dig personligen. Den viktigaste sanningen vid denna tidpunkt är att Gud finns inom dig, och när du kan erkänna det har du alltid din egen direkta kontaktlinje. Hur svårt det är att vila ditt sinne när du har så många alternativ, men du kommer uppenbarligen att hitta din väg som ett resultat av ditt sökande. Visst, när du är redo att göra framsteg kommer du att få massor av hjälp så var säker på att dina guider kommer att kunna kontakta dig i dina lugna stunder. Ingen vill att du ska misslyckas förutom de mörka som villigt kommer att leda dig vilse, de kommer verkligen att förgifta ditt sinne och locka dig till en väg av självtillfredsställelse.

Om du känner att dina framsteg går långsamt, oroa dig inte eftersom du bara får det som är lämpligt för din andliga tillväxt vid den tidpunkten. Men om du känner dig redo kommer all hjälp att ges på ett eller annat sätt.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag och varje själ har samma koppling till Gud.

 

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...