Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 20 januari, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

20 januari, 2017

 

Ni borde alla vid det här laget ha en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att gestalta sig. Händelsernas tajmning är inte rigid utan rätt flexibel, samt baserad på det bästa tillfället för att kunna framkalla förändringar. De kommer att inträffa, utan några som helst tvivel, så bekymra er inte ifall tajmningen inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat sluttiderna för er har makten och mandatet att göra allt som är nödvändigt för att säkerställa ett slutförande i enlighet med slutet på denna cykel. Ni får redan uppleva ytterligare en tidsperiod som snabbas på och på det viset kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka er färd, eftersom flera grupper går igenom sina egna behov av att rensa ut sina lägre energier, vilket måste göras om de ska kunna ha en chans att höja sina vibrationer. De som inte kan flytta upp med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg, som är i linje med deras behov.

Vissa av er väntar på förändringarna för vissa valutor som kan tillföra er en stor vinst. De flesta är omedvetna om sådana möjligheter, men var försäkrade om att många fler valutor inom kort kommer att stiga i värde. Det är planerat att fattigdom eller nöd slutligen ska kunna utplånas och i verkligheten är detta inte så avlägset. Under tiden får många kämpa sig igenom förändringarna, men kommer förhoppningsfullt att bli upplyfta av vetskapen om att allt går väl framåt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta är den bortom deras vildaste drömmar. Så håll ett öga på löftena för framtiden, och var medvetna om att den i verkligheten är säkrad och skyddad för att säkerställa er framgång.

De Mörka kan inte längre hemlighålla sina aktiviteter och sakta men säkert blir deras handlingar avslöjade, vilket hindrar dessa från att eskalera. De hade trott att de var osynliga, men räknade inte med det stöd som Mänskligheten får av dem som har kommit utifrån ert Solsystem. Ni befinner er långtifrån att förlora ett slag och när Ljusets Styrkor visar upp sig så är segern tryggad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Varelser av Ljus som överblickar era aktiviteter och så långt som karma tillåter, hjälper er att erövra den seger som ni har blivit utlovade. En stor del av aktiviteten och kamperna mellan de Mörka och Ljusets Styrkor befinner sig utom synhåll för er, de sker både inuti och utanför Jorden.

Lyckligtvis är de som arbetar för Ljuset många fler än de som hör till de Mörka och motarbetar dem. Som ni säkerligen känner till, så bidrar Ljusarbetarna i tysthet till spridandet av Kärlek och Ljus och introducerar inte på något sätt oärliga eller negativa tillvägagångssätt. Kärleken är den mäktigaste energin i Universum och det ondas vibrationer är oförmögna att förstöra den eller existera i dess närvaro. Så kära vänner av Ljuset, tveka aldrig i ert arbete att sprida Ljuset, så kommer ni att uppnå avsevärt mycket mer än vad ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kom samman inom en hög kärleksvibration, så skulle alla ögonblickligen lyftas upp utom räckhåll för de Mörka.

Som själar av Ljuset kan ni sprida det vida omkring, helt enkelt genom att vandra bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga era vibrationer är, kommer ni att ha en viss effekt på dem, som i vissa ögonblick kan förnimmas. Säkerligen ger ni åtminstone ut en energi – ”en bra känsla” – vilket är varför människor gillar att vistas i er närhet. Er aura-energi kan ha många färger, som sedda av någon som är klärvojant kan beskrivas som mycket rena och klara. Detta är hur man kan beskriva någon som ger ut av kärleksenergin. Auror är er obestridliga ljus-”signatur” som visar hur väl och hur långt ni andligt har utvecklats.

Det finns få, om några, som läser sådana här kanaliseringar, som är omedvetna om att ni har en eterisk kropp och den är er Ljuskropp, som ibland är känd som er Ljus-signatur. Ju renare energi, desto mer andlig är ni och det behöver inte nödvändigtvis innebära på ett religiöst sätt. Det innebär den stegvisa förståelsen när en utvecklad själ kan se alla andra som en del av helheten och därför Alla som Ett. Det är insikten om att var och en är en facett i den Universella Kärleken, ”jag är du och du är jag”. Det är ett mål att stäva efter samt att bli Ett med Gud. Det är säkerligen en hel del att fundera över, men genom en sådan förståelse kan man finna fullständig frid. Detta är värt att ta hänsyn till och det kan därmed lyfta upp er till de högre vibrationerna.

Livet är en ständig strävan efter Sanningen och de flesta själar letar efter svar utanför sig själva, ändå finns alla svar inombords. Det kan ta tid att komma fram till denna slutsats och en acceptans kommer att infinna sig, eftersom alla vägar leder till en Enda Sanning. Det tar tid att finna svaren som tillfredsställer er längtan efter en dylik förståelse och alla själar kommer vid någon tidpunkt att följa en sådan väg till full förståelse. Längs med hela vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs och de ber inte om något i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha fått hjälpa en annan själ längs dennas resa mot att hitta vägen hem.

När ni är redo att ge er iväg så vet ni utan tvivel detta och ni kommer att bege er framåt till nästa steg på ert äventyr. Många, många själar har gått före er och den väg finns på plats som leder till fullbordan. Den kommer att ge er total glädje och en kärlek som inte känner sin like. Den smärta och det elände som ni har fått uppleva, kommer att försvinna och det kommer att kännas konstigt, eftersom ni kom från de högre sfärerna och föll till sfärer av dualitet för att hjälpa andra på vägen framåt.

Under era stilla stunder kommer ni att vara fullständigt medvetna om att ni inte är er kropp, utan en underbar själ som har tagit sig en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av det har ni samlat mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra att fullfölja sin resa. Service till andra är nyckelordet för utveckling, när ni förstår att Alla är Ett. I en värld så fylld av tumult och faror är det svårt att hitta vägen ut och stiga på en väg som leder till fred och lycka, men det är så det är, när de gamla sätten är motsträviga att vika undan för att göra plats för de nya. Men så många själar har funnit sitt Ljus och deras sammansatta energi hjälper andra att vakna upp till sanningen.

Tiden fortsätter att gå allt snabbare, så säkerställ att ni är redo för Uppstigningen som i hög grad närmar sig och som kommer att befinna sig inom livstiden för de flesta av er. Vid det här laget borde ni känna till hur långt ni har utvecklats och om ni befinner er på en kurs mot att uppstiga. Fortsätt titta rakt fram och låt inget ta bort er fokus. Hjälp finns ständigt med er, så kalla på era Guider närhelst ni behöver hjälp och var försäkrade om att ni kommer att få den. Det kanske inte blir exakt det ni bad om, men den kommer att hjälpa er att lösa era problem. Dela era tankar med era Guider eftersom de gillar att vara en del av era livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...