Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag 4 augusti 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag 4 augusti 2017

 

 

Vibrationerna fortsätter att stiga och själarna med de lägsta vibrationerna finner det svårare att hantera dem och som ett resultat blir de desorienterade. Självfallet kommer de att lämna sådana nivåer när Uppstigningen äger rum och flytta till en som de tycker är bekväm och i deras smak. Naturligtvis kommer de som höjer sina vibrationer inte att känna någon negativ effekt, och tvärtom kommer de att bli entusiastiska och lyftas upp av dem. Alla själar som kan följa med de högre vibrationerna kommer att upptäcka att deras liv blir trevligare och mer givande, och de kommer att attraheras av de själar som är kompatibla med dem. Lika attraherar lika och det är så för ditt vidkommande, men av karmiska skäl kan många själar av olika nivåer vara en del av dina erfarenheter. Karma har faktiskt företräde framför andra överväganden, eftersom det är en viktig faktor i din utveckling.

Vad du ser omkring dig är osäkerheten som härrör från all förvirring då människor försöker förstå vad som händer. Så småningom kommer en känsla av mening att kännas och bli uppenbar och de gamla vibrationerna kommer inte längre att tjäna dig. Med löftet att kärnvapenkrig kommer att förhindras och redan är någonting av det förflutna, finns det en känsla av lättnad och en känsla av att fred äntligen kommer ned på jorden. Hur skulle du annars kunna välkomna de nya vibrationerna om du fortfarande vore rädd för krig och förstörelse. Att leva i fred är din rätt och ditt normala sätt att leva, och den kommer att återvända mycket tidigare än du anar. Avlägsna dig från krigets fallgropar och låt det helt enkelt bli ett kapitel i Mänsklighetens utveckling. Många av er har förtjänat er plats i New Age, och du är väl på väg till att bli ett Galaktiskt Väsen.

Förnedra inte dig själv och sakna ambitioner, eftersom du är så mycket mer än vad du föreställer dig eller inser. Det är bara det att i många liv har du dragits ned i de lägre vibrationerna och glömt din sanna potential. I verkligheten har du allt som du behöver för att vara vad du vill, och det finns ingen gräns för vad du kan uppnå. Snart kommer du att kunna välja vart ditt nästa liv ska ta dig, och det är inte begränsat som det hittills varit. Du kommer att ha bevisat din beredskap att bli en själ av rent Ljus, och Universum öppnar upp för dig. Du har liten uppfattning just nu om de underbara möjligheter som kommer att komma till dig. Dina gamla erfarenheter kommer att bli som en dålig dröm, även om du kommer att uppskatta stunderna av ren glädje och upprymdhet.

Mycket är avtäckt som inte har någon plats i framtiden och avslöjar hur många människor som har undvikit sitt ansvar, till exempel genom att hitta sätt att undvika att betala sin andel av skatter som stöder andra. Det finns i själva verket många oacceptabla system som har ett liknande syfte och bit för bit kommer de att komma fram. Alla människor måste bidra på ett rättvist sätt till det bästa för alla och handla i enlighet med det. Du kan förlänga denna tanke genom att inkludera världsliga metoder som visar ett stort gap mellan de som definieras som rika eller välbeställda, i motsats till de som är fattiga och utblottade. I det omtänksamma samhället som kommer, skall världens rikedom att vara rättvist fördelad, och ingen ska glömmas som vill ha ett lyckligt och acceptabelt liv. När hela din inställning till välbefinnande lyfts upp, så skall det oacceptabla ansiktet hos dem som önskar självförhärligande ändras. Var säker på att attityder och policy gentemot hela Mänskligheten kommer att förändras för att förbättra allt i den inte alltför avlägsna framtiden.

Det finns nu många själar som vaknar upp till behovet att introducera ett nytt sätt att sprida världens rikedom och ta tillbaka den från dem som har riktat den till hemliga projekt med dolda motiv. Ingen tvekan om att sådana frågor kommer att hanteras när det är lämpligt, och ett nytt paradigm kommer att träda i kraft när New Age skall ersätta det gamla sättet som nu anses oacceptabelt. Det som du har blivit förnekad kommer snart att återbördas till dig, och alla kan se fram emot ett lyckligt och glatt liv. Du har kommit igenom en tid av mycket testande och kommer ta emot dina belöningar när du skall njuta av de enorma förändringar som är på gränsen till att manifesteras. Du har redan fått en uppfattning om vad du kan förvänta dig och kan vara säker på att du inte på något sätt kommer att bli besviken. Du måste kompensera för förlorad tid, och du kommer att få svårt att förhålla dig till de förändringar som kommer. Gud har uttalat att slutet på denna cykel ska vara till din stora glädje och tillfredsställelse, när harmonin och glädjen ska bli din. Inte längre kommer de mörka att vara närvarande på Jorden och efter att ha tagit bort alla spår av krig kommer Guldåldern att påbörjas.

Var glad och vet att alla problem som du upplever nu, gradvis kommer att lösas och en fredlig existens uppnås. Du kommer att vara kärlek i handling och nå ut till din Galaktiska Familj som tålmodigt har väntat på att du ska bli äldre. Med tiden kommer ni också att vara mentorer till andra som följer efter er, Och så fortsätter evolutionens energi att bära allt framåt. Det är ingen brådska eftersom ni kommer att bo i ”Nuet” som Uppstigna Varelser. Det är en svår tid att föreställa sig när ni bor i de lägre vibrationerna men det kommer utan tvekan att överträffa era förväntningar. Vissa själar kommer att dras till ”service till andra” och kan säkert återvända till de lägre dimensionerna för att hjälpa sådana som kämpar för att göra framsteg. Var säker på att ni i alla stadier av er utveckling alltid kommer att kunna nås av sådana som vill hjälpa er på vägen.

De av er som befinner sig på Uppstigningens stege är ett glödande exempel på vad som kan göras när ni applicerar er själva till uppgiften för handen. Det kräver total tro på er egen förmåga och håller er från att påverkas negativt av dem som finns omkring er. Emellertid, det ni måste göra är att hålla er lugna inför eventuella provokationer. Ni måste vara centrerade inom ert Själv och bygga upp sådan styrka att ni kan rida ut alla stormar och ändå vara er själva. Om du gör ett misstag, bli inte bestört eftersom du fortfarande har gjort framsteg, och dina Guider kommer att vara med dig och spela sin roll. Du kommer alltid att tjäna på alla de positiva åtgärder som du har gjort.

Det är mycket rengöring på högsta nivåer, eftersom de som inte har ingång till högre vibrationer är olämpliga för att leda dig in i New Age. De har svårt att behålla sin nivå av förståelse vilken inte längre är kompatibel med de kommande högre vibrationerna. Enkelt sagt kan de inte överleva de förändringar som äger rum och måste ge plats åt de som kan. Ha ingen rädsla eftersom det kommer att fungera helt som utlovat och ingenting får stå i vägen. Du går in i en ny cykel som ska vidarebefordra de själar som har kunnat lyfta upp sina vibrationer. Vi välkomnar din uthållighet och beslutsamhet som har gjort det möjligt för dig att lyckas, och med en röst uttrycker vi vår kärlek och stora beundran för er alla.

Ge aldrig plats till dem som använder oärliga sätt att stoppa dina framsteg, och vet att du har styrka och beslutsamhet att avböja de negativa energierna. Tänk på att du hela tiden håller dina vibrationer genom att vara positiv, du kan inte distraheras från Ljusets Väg som du valt. Vi lämnar dig med vår kärlek och våra välsignelser för att påskynda dig längs din väg till frihet.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Webbplats: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...