Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 augusti 2022

 

 

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

12 augusti 2022

Istället för att saker blir värre närmar de sig nu gradvis en punkt där de Mörka står inför sitt nederlag.

Sker det i tysthet eller agerar de som om de vore vansinniga? Det verkar vara det senare då de bestämt sig för att slåss in i det sista och inte vill erkänna sig besegrade. Det finns så mycket ni är omedvetna om, som kommer att chockera er att tro att ni lever i en lögn, pålagd er av de Mörka och deras hantlangare.

På Teslas tid gavs ni många avancerade idéer som skulle ha höjt er livskvalitet, men dessa förnekades er. Emellertid står inget stilla för alltid och nya idéer och uppfinningar väntar på att bli introducerade, vilka kommer att höja er livskvalitet enormt mycket. Ni förtjänar det och inget kommer att hållas tillbaka när sanningen avslöjas. Var så säkra på att själar kapabla att hantera sådana situationer redan är med er i väntan på att kallas in.

De Mörka har hela tiden hindrats i sina försök att ta över Jorden, även om de tillåtits en viss grad av frihet. De erhöll den genom att lyda de ”regler” som krävde att de var tvungna att indikera vad de hade för planer, vilket de gjorde.

Det har varit en strid om sinnen och kroppar då de lagt upp sina avskyvärda planer på att decimera världens befolkning. De har till viss del varit framgångsrika men inte alls så mycket som de planerade. Vid denna punkt betonar vi igen att i en situation med fri vilja har de ”goda” och de ”onda” samma möjlighet att välja vad de vill göra. Helt klart är det dock att de av Ljuset följer ”reglerna” medan de Mörka helt enkelt struntar i dem med fullständigt åsidosättande av människoliv. De kommer dock att få svara för sina handlingar i framtiden, ensamma, för den skada och den förödelse de orsakat.

Livet är ett spel men ett mycket allvarligt sådant, vilket ni alla fick information om före inkarnationen. Det finns inga ursäkter då ni alla varit medvetna om vad ni tagit på er och accepterat er livsplan. Kom ihåg att det är avsett att ge er möjlighet att få erfarenheter som hjälper er att avancera på er väg av Ljus.

Ingen ges mer ansvar än de är kapabla att hantera, och det är avsett att övervinna era svagheter och stärka era positiva aspekter för att säkra framgång. Ni har alla gått genom många, många liv där ni växt från erfarenheterna. Nu har ni nått vad ni kalla en ”milstolpe”, då slutet på en cykel innebär en ny start – en ny begynnelse.

Ni kommer snart att skörda frukterna av era framsteg och bära dem med er in i en ny cykel. Vad det betyder är till viss grad upp till er, då ni genom era tankar och handlingar lägger upp era nästkommande äventyr, som denna gång kommer att skänka er glädje och uppfyllnad. Världen kommer verkligen att vara ert ”ostron” och ju mer ni projicerar positiva tankar, desto mer skapar ni er egen väg till fullbordan. Ni kan lämna bakom er allt som inte längre tjänar era behov, genom att koncentrera er på framtiden, men försäkra er om att ha ett öppet sinne och tillåt saker att komma till er, blockera dem inte.

Under tiden har ni mycket att göra för att förbereda den omedelbara framtiden, då förhållandena försämras och era bekymmer verkar samlas på hög. Helt klart kommer saker till sin spets och något måste kaoset resultera i. Problemen stiger och inga omedelbara lösningar verkar finnas.

Svåra tider verkar ligga framför er och det kommer att testa mänsklighetens förmåga att fortsätta under enorma problem. Det är verkligen en skrämmande tid att vara på Jorden, med de Mörka som kommer mot er från alla håll. Emellertid finns det redan människor som arbetar mot en lösning, men det kommer att ta tid eftersom det inte finns någon ”quick fix”.

Var så säkra på att det i den nära framtiden kommer att ske acceptabla förändringar, och ni kommer att ha lagt fast början på en Ny Tidsålder. Rensningen kommer att återställa livet som ni önskar er och lägga en fast grund för en period av frid och lycka. Den finns där väntande på att ni ska höja er medvetenhet och kunna njuta frukterna av ett positivt liv.

Vi kan inte göra det åt er, men vi kan hjälpa till på många sätt som kan snabba upp framstegen mot ett nytt acceptabelt liv utan inblandning av de Mörka. Deras inflytande kommer att tas över av de nya vibrationerna som inte bär något negativt.

Så Kära Ni, förtvivla inte över det ni ser hända omkring er, mycket av det är bara tillfälligt. Som vanligt finns det många stora Varelser som övervakar era liv och hjälper er följa er livsplan. På vissa sätt är ni bara en prick i det Universum ni vistas i, men tack vare det viktiga stadie ni nått får ni uppmärksamhet från många andra civilisationer, som är intresserade av resultatet av era försök att gå vidare från den negativitet som omger er. Det är verkligen många observatörer som vill bli era vänner och utbyta information som är fördelaktig för båda parter.

Livet är mycket mer intressant än ni inser, speciellt när ni kan dela kunskap med Varelser som är mycket lika er själva. Ni kommer att se att det finns mycket vänskap mellan civilisationer, då alla är på en väg mot högre nivåer. Det finns så mycket att uppleva som är uppfyllande och skänker nöje och tillfredsställelse. Vi kan säga att ni ännu inte levt ett fullt liv och upplevt allt som de högre vibrationerna har att erbjuda. Det kommer till er i den mycket nära framtiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, och alla själar har denna samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...