Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 23 juni, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

23 juni, 2017

Händelserna på Jorden ökar i snabb takt, medan orensad karma tar hand om sig själv och som ni upplever det ser det ut att kunna bli ännu värre. Vänligen bär i minnet att det endast är de som behöver rensa karmiska skulder som är direkt involverade, och det inkluderar dem som ofta betraktas som oskyldiga åskådare. Hur osannolikt det än verkar vara för många av er, så förmår alla berörda själar rensa gammal karma, eftersom de kommer att önska påbörja den nya cykeln med så liten mängd återstående karma som möjligt. Kom alltid ihåg att de hade förutbestämda överenskommelser innan de inkarnerade, så inget av det som sker, gör så av en tillfällighet eller av misstag.

Vissa själar kan emellertid råka i händelser som lämnar dem med en upplevelse som var oplanerad och det kommer så att säga hållas till deras fördel. Med andra ord kan det leda till en belöning av något slag. Det är naturligt att ni känner stor sympati med alla de själar som hinns ikapp inom karmiska situationer, eftersom ni uppenbarligen kan förnimma den sorg och bedrövelse som de får uppleva. Om möjligt, sänd dem er kärlek och era healing-energier för att underlätta deras återhämtning. Mycket snart kommer förhållandena på Jorden i hög grad förändras, när förändringens positiva energier tar över, så blir era upplevelser mer acceptabla och mindre upprörande.

Förlora aldrig siktet på det faktum att ni lever i ett samhälle med fri vilja och det är anledningen till att händelserna tidvis är oförutsägbara. Hursomhelst, där ageranden övervägs, vilka kan leda till tumult och inte beror på karmiska orsaker, gör Högre Varelser sitt bästa för att påverka resultatet utan att köra över er fria vilja. Men det har varit mycket svårt att vägleda er och hålla er på en väg som lyfter upp er ur de lägre vibrationerna. Mänsklighetens tre senaste cykler har tråkigt nog slutat i misslyckande, fastän det skulle vara sant att säga att era upplevelser har gjort det möjligt för många av era själar att kunna lyfta upp sina vibrationer, medan andra har halkat tillbaka. Så det är med fullständig glädje och lycka som vi vet att vår nuvarande cykel har nått den punkt där Uppstigningen är säkrad för många, många själar. Själar av Ljus har hjälpt till att skapa vägen fram till den, medan en annan är aktiv med att ta själar till en ny Jord där de får fortsätta med sin evolution. Återigen försäkrar jag er om att ifall ni så önskar, kommer ni ständigt att ha en förbindelse med själar där det förekommer något slag av ett kärleksband. Inom de högre vibrationerna upplevs tiden inte på samma sätt som ni är vana vid på Jorden, och den går så snabbt att ni snart inser att Allting finns inom Nuet. Det kan låta så annorlunda än det som ni på Jorden är vana vid, men förstå att ni troligtvis har tillbringat mer tid inom de högre sfärerna än på Jorden.

Många själar frågar vad livet överhuvudtaget handlar om och vilket syftet är och det omedelbara svaret är upplevelse. Ni återvänder stegvis till de högre vibrationerna och kommer i slutänden att bli en Galaktisk Varelse, fastän det för tillfället är rätt långt dit. Ert omedelbara mål att höja er över Jordens energier av dualitet är det viktigaste och väl värt varenda ansträngning eller uppoffring som ni gör. Det finns inga genvägar och varje själ har samma möjligheter att uppstiga, genom att höja sig över Jordens negativa energier. Det är en tuff utmaning när ni omges av människor som lever ett ”normalt” liv som saknar verklig förståelse.

Ni måste, så att säga, isolera er själva mot negativitet, genom att till exempel ständigt hålla er aura intakt och på plats. Detta uppnås genom er tankekraft som i själva verket är mycket kraftfullare än vad ni kan föreställa er. Med ert inre öga, se er aura som en kokong som omger er och förutsatt att den inte är skadad, är ni skyddade. Förutsatt att ni känner till er dominanta färg, använd den och föreställ er den ren, klar och utan skavanker. Negativa själar har sannolikt mörka och grumliga färger som saknar ljus. Energierna kan förnimmas av andra människor och är delvis ansvariga för en känsla av antingen kärlek eller avsky i vissa av de mer extrema fallen. Detta förklarar delvis varför ni känner er bättre till mods och mer avslappnade med vissa människor och inte med andra. Det innebär att ni instinktivt dras till vissa människor i motsats till andra.

Ni har sannolikt läst att Jorden tillhandahåller fler möjligheter att utvecklas än någon annanstans, för ni ställs sannolikt inför utmaningar under varje dag i ert liv. De som är av största betydelse framträder uppenbart, eftersom de inte är enbart triviala. Så var försiktiga gällande hur ni behandlar er själv och behandla alla andra så som ni önskar bli behandlade. På det sättet kan ni inte råka alltför fel och var om möjligt generösa med er tid och er hjälp. Följaktligen skapas god karma och den sparas av er och det är mycket likt ert talesätt: ”tjänster och gentjänster”. Där ni arbetar för lön är det uppenbarligen annorlunda, men om avsikten är att vara hjälpsam blir det mer positivt. Det handlar om att vara hjälpsamma där ni kan, och till och med några vänliga ord kan tidvis få en person att lyftas upp.

Eftersom ni inte kan veta varför en specifik själ har valt en viss typ av liv, följer att alla borde respektera varandra av den anledningen. Världen är en plats som upprätthåller många olika övertygelser och vanor så dessa borde bli förstådda för vad de kan göra för en själs evolution. Var och en har läror som försöker få fram gud-liknande människor, men i vissa fall har de blivit förvrängda, negativa och självförhärligande. I grund och botten är religionen en disciplinerad lära som kräver åtlydnad och fokuserar på kärlek och bön. Men den var aldrig menad att separera människor från varandra eller förorsaka de många historiska krig som har de har resulterat i. Saker och ting kommer att förändras när människors förståelse ökar och man slutar upp med att vara så beroende av en organiserad religion.

Kom ihåg att ni är odödliga och ni har all tid i världen eller bortom, så var inte bekymrade om ni känner att ni inte har gjort allt som ni hade önskat göra. Ibland fokuserar er livsplan på någon specifik levnadsaspekt som ni behöver ytterligare erfarenhet av. Så var försäkrade om att livet aldrig är bortkastat, oberoende av vilken situation ni finner er själva i, och naturligtvis kommer era Guider att ständigt arbeta med er. De har era bästa intressen i främsta rummet och känner till vilka utmaningar ni bestämde er för innan ni inkarnerade. Men med er fria vilja kan ni även följa era egna intressen och ni får många tillfällen till att roa er själva, men naturligtvis inte på andras bekostnad. Sport och andra liknande fritidssysselsättningar lär er hur ni ska vara omtänksamma och spela rättvist.

Framtiden är inte så långt bort ifrån att få lämna ut de alltsedan länge efterlängtade förändringarna och var medvetna om att de människor som är involverade inte sitter sysslolösa utan fortsätter med att planera för detta. Frågan är att fortfarande hitta den tidpunkt när det är säkert att offentligt ge ett klartecken. Men sakta men säkert kommer nyheten ut och sprider sig, så folk kan vara förberedda.

De dagar närmar sig då ni kommer att fritt kunna tala om sanningen gällande er odödlighet och religion kommer att revideras till att inkludera de nya sanningarna som ska avslöjas. Det blir så på grund av att många själar för närvarande föredrar att följa sina övertygelser.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...