Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 15 januari

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag
15 januari 2016

 

Händelserna går vidare mycket snabbt och tryck sätts på dem som väntas tillkännage Avslöjandet, att gå vidare utan dröjsmål. President Putin är den som ger trycket och han leder för närvarande handlingen för att få resultat så fort som möjligt. Samtidigt verkar nu Jorden inom en energisköld som upprätthåller skydd mot yttre inblandning. Ni kan vara säker på att er framtid ligger i händerna på dem som utövar enorm makt för Ljusets framgång. De Mörka är naturligtvis medvetna om att de är maktlösa i att uppnå sina mål att få till stånd ett nytt världskrig. Så ni kan fortsätta med era dagliga aktiviteter och veta att framtiden för Jorden och Mänskligheten är i säkra händer. Kraftfulla Ljuskrafter väntar på sin uppmaning att bringa till stånd en ökad medvetenhet och leda er till en förståelse för er sanna historia. En uppenbarelse som kommer att ge er stor lättnad gäller den latenta kraften i varje Ljusvarelse. Ni har lurats till att tro att ni är maktlös, när er potential i själva verket är obegränsad. Med den kommer ansvaret att använda den klokt och allt eftersom tiden går kommer ni att få gott om vägledning och instruktioner i detta avseende.

Absolut ingenting kan stoppa ditt snabba avancemang till att bli en fullständig Galaktisk Varelse förutom ni själv. Ljuskrafterna har arbetat mot detta bedriftskede under en lång tid men ett framgångsrikt resultat har varit beroende av era framsteg och förmåga att integrera Ljuset inom er. När ni har nått ett visst stadium kommer ni att vara säker på total framgång och som ett kollektiv av Ljusvarelser kommer ni att stiga upp och lämna de lägre vibrationerna bakom er. Det kan inte vara på något annat sätt eftersom Attraktionslagen kommer att leda till er Uppstigning. Naturligtvis kommer ni under tiden att gå igenom stadier av höjningar som i slutändan kommer att leda till fullt medvetande. För närvarande har ni precis börjat vakna till er sanna potential och ni kommer att få all hjälp för att göra er väg så lätt som möjlig.

Om ni någonsin har tvivlat på att ni ska lyckas trots de Mörkas många försök att förhindra er Uppstigning, vet att Gud har förordnat att det skall ske. När kraftfulla Ljuskrafter är inriktade mot oppositionen kan ni vara säker på att resultatet inte kan vara något annat än vad som planeras av de högre krafterna. Oavsett vad som händer runt omkring er kan ni fortsätta ditt arbete med absolut förtroende för framgång. Ljusarbetare uppmanas att hjälpa sina medresenärer eftersom att när förändringarna påbörjas kommer många själar bli förvirrade över vad som pågår. Den viktigaste aspekten är att klargöra att resultatet kommer att leda varje själ till sin högsta punkt av framsteg och ingen kommer att nekas sin rättmätiga plats. Ni kommer att vara precis där ni har förtjänat rätten att vara och alla själar kommer med säkerhet att finna sig väl till mods och avslappnade i de lämpliga vibrationerna. Ni kommer att veta i förväg var ni är på väg och ges en fullständig förklaring till hur ni har uppnått det. I alla tider kommer kärleksfulla Ljusvarelser att åtfölja er så att ni inte behöver vara rädd för framtiden.

Livet på Jorden har varit så långt borttaget från sanningen att ni kommer bli både glad och förvånad att få reda på er verkliga potential som Galaktisk Varelse. Ni lämnar en drömvärld bakom er som har varit en mardröm jämfört med vad ni kommer att uppleva när ni stiger upp ur de lägre vibrationerna. Det har liknats vid Helvetet på Jorden framkallat av de Mörka som har hållit er i fångenskap utan er vetskap. Dessa dagar kommer till sin ände när Ljuset förvandlar de negativa vibrationer som försvinner med ökad snabbhet och kommer att fortsätta att göra det tills de slutligen lämnas bakom oss.

Ni som läser detta budskap är De som kan hjälpa till att lindra oron hos människor omkring er som kommer bli skrämda av vad som för dem är det ”okända” i deras framtid. Vissa kommer att vara lika oroliga av sanningen eftersom det kommer att ta dem ut ur deras komfortzon, i synnerhet när de inser att så mycket som är bekant förändras runt dem. Inledningsvis kommer det att verka vara mycket kaos men ur det kommer positiva tecken på att det blir bättre dagar framöver. Det gamla måste ge plats för det nya men vara säker på att det inte kommer att dröja så länge som ni kanske förväntar er. De planerade förändringarna börjar redan uppstå och de påverkar alla former av liv. I naturen har några av förändringarna redan noterats då djurriket anpassar sig till dem. Vissa arter kommer att försvinna fullständigt och det är inte ovanligt under loppet av en cykel.

Var och en av er har haft många liv påJorden och ni har alla dragit nytta av dem. De av er som har dragit lärdom av den 3:e dimensionen kommer troligen att ha en inre känsla av att ni ska uppstiga. Hur som helst kommer ni befinna er exakt där ni är tänkt att vara för att fortsätta er utveckling. I slutändan kommer alla själar att stiga upp men för vissa kommer många fler liv att behövas innan de är redo. Ni har så mycket tid som ni vill för att utvecklas och eftersom ni får hjälp hela vägen kommer varje liv planeras med er utveckling i åtanke. Era Guider ser till att ni håller ert livs plan så långt som möjligt men ni har fortfarande fri vilja att följa en annan väg eller göra ändringar i den om ni så önskar.

Ni börjar förstå att det finns mer liv i Universum än vad man ursprungligen trodde var möjligt. Det beror delvis på att Jorden var skyddad från besökare som annars skulle ha stört er utveckling. ET-besökarna bjöds in av Illuminati som en del av ett avtal som tillät dem att ha baser på Jorden, i utbyte mot avancerad teknologi. Sedan dessa tidiga dagar för cirka 70 år sedan har, som man kan förvänta sig, Illuminati nästan säkert avancerat bortom era troliga förväntningar och ligger många år före er nuvarande kunskap. Detta kommer dock inte göra möjligt för dem att uppnå vad de planerade, eftersom deras möjlighet att göra som de vill inte längre är ett alternativ, såsom redan har förklarats.

Från vecka till vecka händer många saker över hela världen och Ljusarbetare är upptagna med att hjälpa till. De Mörka manipulerar ekonomin för att få fram önskade resultat som inte alltid är i ditt bästa intresse. Det kommer dock inte att gynna de inblandade eftersom framtiden inte är i deras händer, eftersom Högre Väsen har fullständig kontroll över den. Efter att de som har försökt att ta över världen har tagits bort, kommer snabba framsteg göras som gynnar alla. På relativt kort tid kommer ni att få nytta av nya teknologier som har dolts från er under en mycket lång tid. De Mörkas dagar är räknade och deras verksamhet är under kontroll av Ljusvarelser.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.

http://sananda.website/mike-quinsey-channels-his-higher-self-january-15th/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...