Mike Quinsey- Kanaliserande sitt Högre Själv, 9 november 2018

Mike Quinsey- Kanaliserande sitt Högre Själv

9 november 2018

Illuminati har nu erkänts vara det som de egentligen står för, och kan inte längre lura allmänhet och myndigheter hela tiden. Det betyder att framsteg nu kan göras mycket snabbare på vägen mot Uppstigning. Det hjälper till att få stopp på den förvirring som funnits under mycket lång tid, och nu är det mycket lättare att identifiera dem som arbetar för de Mörka. De själar som är oupplysta ges fortfarande möjlighet att höja sina vibrationer och vända sig till Ljuset. För dem som får en andlig uppenbarelse finns det mycket hjälp att få som ges för att uppmuntra till ytterligare utveckling. Ingen själ pressas att vända sig till Ljuset, det är ett val de gör genom sin egen fria vilja.

Dock, förstå att många själar lyfter sina vibrationer genom själv-lärande, och lever liv utan att nödvändigtvis vara knutna till någon specifik religion eller andlig grupp. De kan med lätthet acceptera sanningen när den blir känd, och förstår tanken på att det finns en ”Gud inom” varje själ. Det allra viktigaste är faktiskt att själen erkänner Guds existens, annars stagnerar deras andliga utveckling. Som alltid finns hjälp att få så snart en själ börjar vakna upp till sanningen. I denna nya cykel är det lättare att utvecklas därför att den verkliga sanningen sakta ges ut, för då själar utvecklas är de mer öppna för och medvetna om den. Den värld ni börjar lämna bakom er står i skarp kontrast mot den ni går emot, där lycka och välmåga är viktigast. Där negativitet knappast existerar, där kärlek och vänlighet förkroppsligas av varje själ.

Mänskligheten sätter kurs mot de högre dimensionerna, och i era termer är de inte så långt borta. Era många vänner från de högre dimensionerna är ivriga att få öppen kontakt med er igen, och från deras perspektiv är allt i nuet, och de vet att en stor återförening kommer att inträffa, med underbart firande för att bekräfta er prestation. Ni har rest en lång väg, full av upplevelser, och alla dessa har inte varit ert eget val. Vadhelst er livsplan avser att ni ska åstadkomma finns det alltid punkter där ni behöver vägledning för att tillförsäkra er att ni får de upplevelser ni på förhand valt som viktiga för att rensa ert karma. Era Guider kommer helt säkert att leda er i rätt riktning och hjälpa er tillse att ni rensar ert karmiska ansvar. Kom ihåg att inget sker av en slump, så gör det bästa av sådana upplevelser då de hjälper er att göra ytterligare andliga framsteg.

Den nya Jorden som många av er siktar på existerar redan, och står redo för er. Den är allt ni kan föreställa er och mycket mer, för ni måste uppleva friden och saligheten för att till fullo förstå dess kraft, ändå ger den alla ömhet och mildhet. Ni kommer att se att det är en bekant energi då det var den som ni för eoner år sedan vistades i. Ni lämnade Gudomen för att sänka era vibrationer och då uppleva de lägre vibrationerna för att lära av dem. Med den erfarenheten kan ni vara mentorer för andra själar som följer i era fotspår. Universum är likt en magnifik skola som erbjuder alla tänkbara upplevelser, och genom dem fortsätter ni växa då ni klättrar tillbaka upp på den evolutionära stegen.

Jorden har liknats vid en Koloni för Rehabilitering, och på sätt och vis är det korrekt, förutom att ni har en helt fri vilja. Ni måste vid det här laget veta att ni genom era handlingar och tankar skapar vägen till det ni kallar framtiden. Allt sker enligt en Huvudplan för Mänsklighetens utveckling, en bevisad väg som leder till en framgångsrik slutsats. Ni måste vid det här laget vara medvetna om att era upplevelser är av cyklisk natur och att ni därför skapar er egen framtid. Som ni ofta säger, ”som man bäddar får man ligga” och nu kan ni förstå betydelsen av det. Så när ni hör om brott begångna mot människor, inse att det sannolikt rör sig om en karmisk situation. Som sagt, inget av vikt sker av en slump och det är inte givet att ni får veta orsakerna bakom. Tidpunkten för döden är naturlig, men kan vara karmisk, och ibland lämnar själen Jorden i mycket tidig ålder då dess livsplan är fullgjord.

Ni är i ett stadie nu då många människor är tillräckligt utvecklade för att ha nått en punkt där de kan greppa sanningen om livet på Jorden. De kan planera sina upplevelser och är intuitivt medvetna om vad de behöver för att fortsätta utvecklas. Det hjälper er att fatta korrekta beslut i era liv för att undvika onödiga karmiska situationer. Förstå att det vanligtvis är många andra själar inblandade som delar upplevelserna med er. Ibland är hela familjer inblandade och hjälper varandra att utvecklas tillsammans. Sanningen är att ni aldrig vet vem ni kan möta som har en roll att spela i er utveckling.

Döm aldrig en person baserat på deras yttre uppenbarelse då de, precis som ni, bara spelar en roll i enlighet med de upplevelser de behöver. Så lägg märke till det som kommer åt ert håll och lär er de lektioner som förknippas med detta. Om ni på något sätt skulle missa en behövlig möjlighet att utvecklas vidare, så kommer den helt säkert tillbaka. I den nuvarande cykeln kommer Ljusarbetare att se att det finns mindre karma att rensa, och några av er har redan framgångsrikt hanterat kvarvarande problem. Snart kommer det avslöjanden om den omedelbara framtiden som är högst acceptabla och upplyftande. Då de Mörka nu förlorar sin förmåga att styra skeendet, är det möjligt för Ljusarbetare att vara mer öppna om sitt arbete.

Kom ihåg att det, i ert eget intresse, är klokt att förbli lugn i situationer som genererar negativa energier. Ni vill inte bli indragna i negativa händelser, och när dessa utspelas runt omkring er, försök att minska deras effekt på er genom att bibehålla en hög vibration. Det behövs inte många av er som ger ut positiva energier för att lyfta upp dem som finns omkring er. Genom att göra det hjälper ni att upprätthålla den allmänna nivå som behövs för en mer fridfull och harmonisk situation på Jorden.

Överallt förmedlas intrycket att saker försämras på Jorden. Dock, det ni i realiteten ser är mänsklighetens sämsta sidor föras upp till ytan. Brottslingar kan inte längre dölja sina aktiviteter, de avslöjas så att deras handlingar kan skäras av och förhindras. Med tiden kommer ni att se resultaten och gradvis kommer brottsligheten att minska. Det kommer att hjälpa polisen som i denna tid är under hårt tryck.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det är verkligen behövligt mitt i all denna förvirring och osäkerhet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...