Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 28 november, 2021

 

Medan ni går framåt i veckorna och månaderna kommer mer att uppenbaras för att utveckla er förståelse för sanningen. Tidigare har ni getts minimalt med information men nu har ni avancerat och är redo för en del större sanningar. Många av er har fattat det faktum att era själar är eviga och insett att ni måste ha haft många, många liv. Ni kommer otvivelaktigt att bli överraskade över att vilken inkarnation som helst kan ”kallas fram” som en levande person som ni kan tala med. Det kan till exempel öppna upp för möjligheten att historiska sanningar kan verifieras. Exemplen är otaliga, som att kunna tala med familjemedlemmar som gått bort före ni fötts.

Efter att ha varit isolerade i viss utsträckning på Jorden blir det spännande att kunna konversera med andra Varelser ”utanför planeten”, antingen direkt eller genom tankekraft. Möjligheterna är oändliga och kommer att öppna upp en ny fas som inkluderar släkt och vänner oavsett hur långt borta från er de kan leva. Det finns dock alltid anledning att vara försiktig innan ni släpper loss och det måste vara säkert för er då det fortfarande negativa entiteter i ert solsystem. Tänk på att vi ser in i framtiden, och saker på Jorden måste förbättras innan dessa förändringar kan komma till stånd.

Nu när ni gradvis lyfter verkar framtiden väldigt spännande och se att medan tiden går så förbereder ni er själva för ett stort språng framåt. I verkligheten är det endast ett fåtal som är tillräckligt avancerade för att vara redo för uppstigning, men det är aldrig för sent för att sikta mot högsta möjliga nivå. Under tiden kan ni hjälpa andra och vara en god förebild genom att vara i harmoni med alla andra själar. Det är ett sinnestillstånd som låter er bibehålla ert lugn oavsett vad som händer runt om er och även vad som riktas mot er. Ni kanske märker att ni hellre bör lämna sådana situationer än att gå in i gräl som ofta leder till negativt utbyte.

Det finns inget som faktiska upplevelser för att testa er förmåga att hålla er lugna under alla omständigheter. Tvivel övervinns snart och när ni kan hantera negativitet kommer ni att bli förvånade över hur lätt det är. Nu inser ni möjligen behovet av att kunna kontrollera era känslor och hur mycket bättre ni mår av det. Att bli irriterad eller, ännu värre, tappa humöret, oroar era kroppsfunktioner som tar ett tag att lugna ner igen. Som värst kan det göra er sjuka, varför det är en bra idé att gå ifrån innan situationen går för långt. Ni prövas kontinuerligt i er förmåga att lösa hur ni håller er lugna, och ju mer ni kan det desto lättare blir det.

Kära Ni, inget skulle glädja oss mer än att se er kunna bli bättre och bättre på att hålla en fredlig kontinuitet i alla situationer. Det hjälper helt klart att undvika situationer där ni kan bli utsatt för övergrepp eller ännu värre, fysisk skada. Vi kommer att vara med er men det finns gränser för vad vi tillåts göra fysiskt för att hjälpa er. Vi är aldrig långt borta, men det finns en del situationer där vi inte kan ingripa, och ibland kan ni känna att ni ensamma kämpar mot alla odds. Ibland måste ni ta er fram på egen hand när vi vet att ni har förmågan att styra er egen framtid.

Eftersom ni går in i en ny fas i er evolution där de större sanningarna börjar uppenbaras ber vi er hålla sinnet öppet så att ni kan följa med i förändringarna. Det bästa är om ni kan släppa era gamla föreställningar där det går, vilket medger en expansion av er förståelse. De gamla föreställningarna var begränsade för att hålla dem i linje med er förmåga att absorbera och använda information. Nu är det dags att lära en del större sanningar om livet och världen omkring er. Illusionen att ni varit den enda formen av liv i ert solsystem har brutits. När ni gör fred på Jorden kommer dammluckorna att öppnas och många av era utomjordiska vänner blir fria att besöka er.

Då och då har det funnits isolerade besök från andra civilisationer men de har övervakats noggrant och kontrollerats. Det var viktigt att era upplevelser inte stördes av yttre händelser. Ni hade lärdomar att göra och det var viktigt att ni inte blev störda. Era upplevelser har styrts men samtidigt har er fria vilja gällt. Ni har ofta bett om hjälp utifrån men inte mycket insett att vi alltid funnits till hands för att göra vad som än varit tillåtet.

Ert verkliga jag är en mycket mer avancerad själ än vad ni kanske tror, så att ni ska kunna få de nödvändiga erfarenheter som utvecklar varje liv och som är omsorgsfullt planerat för att få det mest framgångsrika resultatet. Era Vägledare ser till att ni följer er livsplan som individer så långt som möjligt. Även om det inte verkar möjligt är varje liv uppsatt för vissa upplevelser inklusive karma som behöver rensas ut, även om många själar redan är klara med det. Allt hänger på individens behov och en del behöver inte uppleva karma som sådan.

Ingen själ lämnas efter därför att det finns ingen slutpunkt som sådan för att uppnå uppstigning och nu är det fördelaktiga omständigheter för det. Era systrar och bröder så som plejadierna har följt er evolution på nära håll, och som vi nyligen nämnt är de närvarande i solsystemet för att hjälpa er igenom slutet av den sista solcykeln. Ni får hjälp kontinuerligt på många fler sätt än vad ni är medvetna om. Det är därför ni fortfarande lever i dag och har kunnat undvika en tidig förintelse, till exempel vidtog vi steg för att förhindra ett tredje världskrig som skulle förstört Jorden.

Hur som helst har ni försäkrats om en säker upplevelse som leder till Uppstigning och som alltid kommer vi från vår högre se till att det blir så. Försök från de Mörka att förstöra Jorden har varit förgäves och de kommer att få svara för det onda som de är ansvariga för.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...