Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 29 Juni 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 29 Juni 2018

Per Staffan 29 juni 2018

På en nivå finns det en del spänning, eftersom indikationerna tyder på att frågor om omvärdering av valutorna har avancerat och att de nästan är redo att släppas. Det bör dock noteras att slutförandet av transaktionerna inte i sig nödvändigtvis är det gröna ljuset för att gå vidare. Det är ett så viktigt steg att ta att beslutet kommer att fattas av dem som har en fullständig bild av det troliga resultatet. Utfallet är dock säkert och absolut ingenting kommer att förhindra de många förändringar som kommer att lyfta upp mänskligheten. Håll fokus på ett framgångsrikt resultat och du kommer att hjälpa det komma fortare än du tror.

Planeten Jorden är på väg till ett nytt område i rymden där vibrationerna är högre. Du vet vid det här laget att en sådan förändring är till din fördel, men tills du är i dem kan du inte riktigt uppskatta hur det är. I synnerhet måste själarna av en lägre vibration så småningom följa en separat väg för att fortsätta sin valda livsstil. Det är fri vilja som fungerar på bästa sätt, där inget tryck läggs på de själar som liksom alla andra har stakat ut sin lämpliga väg. Som du utan tvekan vet, kan du under inga omständigheter stanna kvar i en vibration som är högre än din. Utveckling sker dock fortfarande, även om det går långsammare, och det är framför allt eftersom lärdomar måste läras in gång på gång igen.

Vibrationerna börjar redan ha en effekt och du kanske har märkt att det finns fler människor nu än tidigare som är långt över 6 fot långa (1 fot=3,05 m), av en smal konstitution och det är inte ett undantag. När åren går kommer det gradvis att bli allt fler och så småningom blir det normalt. I er senaste historia har det funnits olika grupper av människor i alla höjder, även oerhört långa och över 7 fot långa eller mer. En del av det gäller tidigare perioder när det fortfarande fanns experiment som ägde rum för att hitta den perfekta mänskliga formen. Under det senaste förflutna fanns också föreslagna främmande former såsom “långa skallar”. Homo Sapiens är den färdiga formen och är nu lämplig för alla olika raser, och har visat sig vara mycket framgångsrik.

Många nya uppfinningar står uppradade, redo för en lämplig tid när de säkert kan introduceras. Huruvida du använder dig av dem alla är ditt frivilliga val, men där det känns nödvändigt är större vikt lagd på de saker du behöver. De hårda levnadsförhållandena och bristen på livets nödvändigheter kommer snart att övervinnas, och ni kommer verkligen veta vad det betyder vad att leva i New Age. Planerna för din framtida upplyftning har redan gjorts, och många råd och användbara idéer för önskvärda förändringar väntar på att du slår dig till ro efter många liv av konstanta omvälvningar. Du har kommit ut ur mörkrets tunnel in i Ljuset, så tänk och agera positivt och bidra till att det nya levnadssättet förverkligas. Det förflutna kan inte längre påverka din framtid, ta tillvara allt som är positivt och det kommer att hjälpa Moder Jord som också lyfts upp.

Din individuella historia på Jorden går sannolikt tillbaka tusentals år, så när du ser dig omkring förstår du att många av er är gamla själar. Det faktum att få av er kommer ihåg tidigare liv ger dig intrycket att du inte har en historia av reinkarnation på Jorden. Vissa frågar “varför” och svaret är, så att du kan ägna dig åt utmaningarna i det enskilda livet. Annars skulle du utan tvekan bli distraherad och inte kunna ägna dig helt åt de uppgifter som är till hands. Se andra som exakt som du, oavsett vilken livsstil de har valt för den här gången. De är dina jämlikar och bara olika med avseende på hur långt de har rest längs deras valda väg.

Alla själar har en infödd instinkt att utvecklas och omedvetet leta efter vägen hem. Men eftersom du bara är medveten genom ett begränsat medvetande vet du inte exakt vad det är du söker. Sanningen är ingen hemlighet och ändå kommer vissa att tvivla på att du är motiverad att återvända till Ljuset och allt vad det betyder. Energin av Kärlek i Gudomen är så överväldigande men ändå så önskvärd och oförglömlig, att själar på den nivån lever i ständig extas. Ord är otillräckliga för att beskriva sådan salighet som är tidlös. Det måste verka konstigt för dig och nästan otroligt, men du har mest sannolikt fått veta om dina resor till och från Gudomen. Historien är att Gud skickade ut alla själar för att uppleva och att han i ett visst skede kallar dem alla tillbaka så att Gudomen kan fortsätta att växa genom dem.

KRYON. FÖRKLARAR VARFÖR VISSA LJUSARBETARE KÄNNER ATT DE HAR FASTNAT OCH HUR MAN LÄTT KAN ÄNDRA PÅ DET.

I framtida generationer kommer det inte att finnas någon sjukdom. Du kan förändra själva kärnan i vem du är – du är Guds barn, gå fram stolt över att du inte är sjuk, du har kontroll. Du kan skapa din egen verklighet. När kroppen är balanserad behöver du inte upprepa affirmationer. Den gamla själen och den nya energin är Jordens examen, de vet vad de gör. Klokt bortom de livstider som kan märkas av andra och det är därför det kommer att ta generationer att utveckla en Jord som aldrig kommer att gå i krig. Vi har uppfinningar som börjar ges ut som kommer att upphäva fysiken, och problemen och alla saker som hindrar dig från att göra det här eller det där. Där finns allt, kunskapen kommer att vara din och sjukdom kommer att vara försvunnen. Det är en Utopi, men det kommer inte att bli en perfekt jord. Förstå hur livsprocessen fungerar när ni kommer till en punkt där ni förstår hur man skapar elektricitet genom värmen från jorden som ligger rakt under er, jordskorpan och det är gratis. Ni är eviga och när ni är färdiga med livet kommer ni tillbaka på ett sätt som är nytt och rent och orört med medvetenhet om vad man inte ska göra, med ett bättre liv än ni kan tänka er.

Slut på REDIGERAT MEDDELANDE FRÅN KRYON.

Det råder ingen tvekan om att framtiden är utstakad för oss, när vi drar fördel av de nya vibrationer som stiger upp, och kommer att fortsätta att göra det tills vi är långt bortom vår nuvarande nivå. Det betyder att vi gradvis kommer att finna det möjligt att snabbare skapa genom vår tankekraft, tills en tid nås när det blir omedelbart. Vissa själar har upplevt “spontant helande” inklusive författaren men det är inte riktigt samma sak. Det är nödvändigt att börja kontrollera era tankar eftersom de som är negativa är lika kraftfulla.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...