Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 15 december, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

15 december, 2017

Det verkar som om tiden fortfarande snabbar på, när de sista dagarna av 2017 närmar sig. Som väntat möts årstiderna gradvis, men i det långa loppet kommer saker och ting att jämnas ut och ni kommer med all säkerhet att gilla det. Vilket betyder att saker kan bli utmanande och djurvärlden påverkas, men det föreligger ingen verklig fara, eftersom de kan ta sig till nya områden. Deras tillgång till föda är en annan fråga och där denna utarmas, kan detta tvinga dem att hitta alternativa källor. Mänskligheten förmår anpassa sig till förändringar, men främst bland de meningsskiljaktigheter nationer emellan, vilka man fortfarande måste enas om, så finns det problem som tar en tid att få till ett avgörande. Förstå att ni huvudsakligen ansvarar för de förhållanden som har lett till vissa av svårigheterna. Människans gärningar påverkar allt annat och hon inser inte vidden av detta. Allt som skapas och är av negativa energier, skapar tveklöst rädsla och det tenderar att dra ner de högre energierna.

Sakta men säkert förlorar emellertid de som genererar så mycket negativitet sin makt, i och med att allt fler människor vänder sig mot Ljuset. På ett sätt har striden redan vunnits och de Mörka fortsätter att bli isolerade. Men det tar tid att återetablera ett samhälle baserat på kärlek, men det börjar ske överallt runtom i världen och Ljuset växer i snabb takt. Tanken på att inleda krig av vilka orsaker som helst börjar bli oacceptabel och Mänskligheten kommer att ha mycket att säga till om för att motsätta sig detta, man kan inte stå emot det faktum att de högre makterna har uttalat att de inte kommer att tillåta ytterligare kärnvapenkrig på Jorden. De som söker efter världsfred håller på att bli större än en minoritet och deras kraftfulla röst kan göra sig hörd. Som ett resultat är de hårdföra krigsförespråkarna och Vapenindustrin oroliga, eftersom deras lukrativa handel och förtjänst tack vare krigen är hotade. Deras dagar är räknade eftersom alla potentiella krig kommer att förhindras och större makter än våra kommer att säkerställa att det blir så.

Av vilken anledning ni än firar vid slutet av denna månad, så är det också slutet på året och det Nya Året som man firar över hela världen. Mänskligheten lyfts upp och många religioner deltar i mässor och gudstjänster, som firas med delaktighet och för hågkomsten av denna händelse. Det Ljus som ges ut har en stor helande verkan och i den Nya Tidsåldern kommer det att förankra sig på Jorden. Vibrationerna höjs också av er alla som har en tradition av att avge Nyårslöften och det finns mycket att vinna som ett resultat av festligheterna i världen. Det finns alltid en anledning att tacka de Varelser som vistas i de högre dimensionerna, eftersom de följer med era framsteg och vägleder Mänskligheten, för de är medvetna om planen för ert framtida uppstigande. Det finns även större Varelser som har en förståelse för er kommande evolution i egenskap av Galaktiska Varelser och de övervakar er utveckling. Allt med att tiden går, bli deras närvaro ännu viktigare eftersom de har en större roll att spela i er evolution.

Likt den Mänskliga Rasen, så ser Moder Jord också fram emot vibrationshöjningen och har möjlighet att rensa planeten från det som på många sätt har förstört den. I alla händelser renar hon regelbundet alla hav, vilka annars skulle bli stagnerade och detta låter allt naturligt marint liv att återgå till det normala. I framtiden kommer Människan att respektera samtliga livsformer samt att göra sin del för att betona det och hjälpa till att upprätthålla områden såsom korallreven, vilka stöttar så mycket av livet i haven. Människan börjar förstå sitt ansvar för att respektera och leva i harmoni med allt liv, om det så är på land eller till havs. Er Jord är en av de mest underbara planeterna i Kosmos och blev besådd till att bli en juvel på himlavalvet. Den kommer att återta sin glans och skönhet och Människan kommer att återbetala till Moder Jord genom att hjälpa till med att återställa allt som har blivit förstört. I och med att vibrationerna höjs kommer ni gradvis att få se nyttan av att använda naturliga resurser och ni får återigen betrakta Jorden som Edens Lustgård i all sin skönhet och prakt. På grund av de stigande vibrationerna börjar ni märka att era tankar bär mer kraft än tidigare och ni kommer att inse att ni måste hålla dem rena och positiva.

Det finns så mycket i beredskap för er och en del berättar vi om för er, för att lyfta upp er, eftersom den föregående cykeln var fylld med negativitet och utsikten för världsfred föreföll vara utom räckhåll för er. I och med att den Nya Tidsåldern kommer, har allting förändrats och ni kan nu skapa er egen framtid och få åtnjuta fullständig fred. Men för att få göra detta, behöver ni ignorera det som pågår runtomkring er, eftersom mycket fortfarande relaterar till den senaste cykeln och kan inte stanna kvar i nuet mycket längre till. Problemet återstår så länge som några människor klamrar sig fast vid de gamla sätten, men med tiden kommer de att inse att det är meningslöst att göra så. Ju snarare de slår sig till ro för att införa de många gynnsamma förändringarna, desto snabbare kommer de att få åtnjuta dessa. Den goda nyheten är att ni hursomhelst får skapa er egen väg framåt, samt att ni får vägledning så att ingen tid går förlorad i att skapa ett nytt samhälle. Vi har tidigare nämnt att det förekommer ett separerande av vägarna och detta är möjligt på grund av att det finns fler än en Jord. Separationen sker på grund av att en ny tidslinje skapas i och med Uppstigningen.

Vissa kanske ställer frågan varför så mycket information ges när de faktiska händelserna dröjer ett tag. Det är helt enkelt på grund av att ni redan borde ha hunnit längre i att vara redo för Uppstigningen, men eftersom en ny cykel har skapats, så behöver ni få veta så att ni kan börja förbereda er själva för denna tidpunkt. Det som ni nu gör kommer i det långa loppet att påverka er framtid och ni behöver veta vad som väntas så att ni ska kunna planera för det. Ni är berättigade till att få åtnjuta er framgång efter att ha genomgått flera Tidsåldrar utan att ha uppnått den, och där ni har arbetat så mycket på egen hand kommer ni på varje steg att få hjälp. Ni har tidigare fått höra att det under den sista tiden före Uppstigningen infaller en idealisk tid för er att bli introducerade till era Galaktiska vänner, vilka är ivriga att få träffa er. Fram tills nu har de fått hålla låg profil för att inte påverka er, eftersom ni själva måste ta de beslut som avgör hur er evolution ska äga rum. Men det hindrar er inte från att be om hjälp när ni behöver det.

Vi förhåller oss inte till tiden såsom ni gör, eftersom allting sker inom nuet, och i vår ”utvecklade kropp” kan vi, ifall vi så önskar, färdas till vilken tidsperiod som helst, det betyder att tiden som sådan blir irrelevant och av ingen konsekvens. Vi kan också träda in i en framtida tidslinje och se potentialen för den perioden. Så det är en aning svårt för oss att förhålla oss till tiden så som ni gör och varför generellt sett vi är motvilliga till att lämna ut datum i väntan på en betydelsefull händelse. Men vi gör vårt bästa men det är lika bra att komma ihåg att tiden är mycket flytande, och att den ständigt är ägnad att förändras beroende på kraften hos den tanke som kommer ifrån er. Så börja bli medvetna om vad ni önskar och att det inte är något negativt, eftersom det kan studsa tillbaka till er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 15 December 2017 – Sananda

Du gillar kanske också...