Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 5 februari

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 5 februari 2016

Händelser som kommer att påverka er framtid och vara till nytta för er fortsätter att äga rum, mestadels utanför ert synfält. Men det skall komma en tid under detta år när ni ska få reda på fördelarna som förändringarna ger. Det är känt att en valutaomvärdering finns främst i era sinnen och det har tagit lång tid att föra samman länder för en överenskommelse till förändringarna. Det finns nu tillräckligt av dem för att gå vidare med den, och den har aldrig tidigare uppnått sådana framsteg. Ni kan därför vara säker på att omvärderingen är i sitt slutskede. Samtidigt ser fler uppfinningar dagens ljus och det är bara en tidsfråga innan de börjar släppas. Var säker på att förändringarna är på god väg och alltför långt framskridna för att stoppas. Metoder att producera fri energi har funnits under en längre tid och nu håller ännu fler enheter på att avslöjas. Deras slutliga användning och tillgänglighet närmar sig men Illuminati försöker fortfarande förhindra deras spridning. Den här situationen kommer inte alltid förbli eftersom er utveckling inte kan hållas tillbaka på obestämd tid.

Svåra tider väntar och är oundvikliga när större förändringar sker, och börja ändra er livsstil från slit till en som frigör er från det. Det finns så många förändringar som kommer att höja er livskvalitet, till nivåer som ni skulle ha haft i slutet av förra seklet. Under vad som kommer att verka som en relativt kort tid kommer ni att ha gått framåt med stormsteg, tills ni når nivåer som lyfter er ur de gamla mönstren av kamp. Den mest acceptabla och välkomna förändringen kommer att vara när ni är säker på världsfred, och frukterna av ert arbete används till förmån för alla. Den största vinsten kommer vara att ha tillräckligt med tid för att följa era egna intressen och ha de ekonomiska medlen för att göra det. Livet kommer att bli väldigt annorlunda mot vad ni för närvarande är van vid. Inte längre kommer Moder Jord ses som en fängelseplanet, och utegångsförbudet som ni har levt under kommer lyftas med tiden. Ni blir fria själar och kan följa er egen väg utan hinder.

När de av er som är av Ljuset fortsätter att lyfta upp er, kommer ni att distansera er från dem som gör lite eller inget försök att övervinna sina mörka energier. De kommer att uppleva exakt vad de försöker påtvinga er civilisation och befinner sig isolerade från resten av Mänskligheten. Med er uppskattning kan det ha tagit lång tid att nå denna punkt i evolutionen men i verkligheten är det bara ett ”ögonblick”. Fördelarna med en sådan erfarenhet är många och har gjorts under en så kort tidsperiod. Naturligtvis har ni alla fått gå igenom några tuffa utmaningar men det finns inget snabbare sätt att utvecklas. Vad ni har lärt er kommer att ha förberett er för större saker, och ert Livets Svärd kommer att ha härdats av era erfarenheter. Ta varje utmaning som en möjlighet att höja era vibrationer och vet att ni aldrig hamnar i en situation som är mer än ni kan hantera. Så om ni nu deltar i kamp, vet att ni har förmågan att nå framgång. Kom också ihåg att ni inte går igenom ert liv ensam, och det finns alltid kära själar som följer er och kommer att hjälpa er där de kan. Var dock medveten om att hjälpen är er när det efterfrågas och skulle inte på något sätt åläggas er fria vilja.

Det är känt att ytterst många av er lider av olika former av sjukdomar eller saknar god hälsa av olika skäl. Var säker på att mycket snart kommer god hälsa att vara den normala verkligheten, och i de flesta av era livstider kommer healing att vara tillgänglig för varje själ. I själva verket kommer det att finnas omedelbar healing som också kommer att återställa brutna eller förlorade lemmar. Framtiden har många överraskningar åt er och allt kommer att fylla er med glädje. Gud lovade alltid att vid fulländningen av den nuvarande cykeln skulle ni återvända till de högre rikena för att påbörja en era av ihållande kärlek och uppfyllelse. Vara en som hjälper till att manifestera den Nya Tiden och hjälpa andra att följa samma väg. Var kärleksfull och vägled andra så att de också kan finna framgång.

Tänk på att oavsett vilka tankar ni ger ut så hjälper ni till att etablera karaktären av framtida händelser i ert liv. Underskatta inte tankens kraft eftersom det är ni, Jordens folk, som bestämmer er egen framtid. Så fokusera på allt som är bra och hjälper Mänskligheten att hålla fötterna på Ljusets väg. Era guider arbetar verkligen för detta ändamål och kommer att göra så mycket som möjligt för att hjälpa er att hålla ert mål i sikte. I era nuvarande omständigheter kommer det alltid att finnas distraktioner som kan leda er vilse. Kalla på era Guider vid behov och de kommer att vara vid er sida och ibland kommer deras närvaro att märkas, vilket kan vara mycket lugnande.

Tidigare erfarenheter visar att när ni har stora förväntningar tenderar ni att känna besvikelse om de inte förverkligas tillräckligt snabbt. Låt händelser få gott om tid till att ske, då mycket skrider mot sin fullbordan, och snart nog kommer ni att veta när de är klara. Ni kommer inte att bli besviken och när de som motsätter sig sådana förändringar inte längre kan utöva sitt inflytande, kommer de att börja manifesteras. När lämningarna från den gamla cykeln har avlägsnats kommer en härlig period av tillväxt och utveckling påbörjas. Det finns så mycket som är ämnat att hända att ingen kommer att kunna stoppa dess utveckling och det kommer att välkomnas över hela världen när den Nya Jorden kommer till stånd.

Varje själ kommer att ha stort inflytande över vart deras resor tar dem och många kommer att påbörja en ny satsning. Så småningom kommer ett helt nytt perspektiv av möjligheter att öppnas upp för er när ni etablerar er som en Galaktisk Varelse. Redan nu får ni en större förståelse av Universum som öppnas upp för er. Det är fullt av liv som liksom ni utvecklas mot en större förståelse för hur allt är en del av helheten. Det finns så många olika former av liv som existerar i de många Universum som finns runt omkring er. Vissa är så olika er egen men alla är på en väg som ser till att de fortsätter att utvecklas. Människan är en relativt ny art som är redo att gå in i de högre dimensionerna.

På en hög nivå utkämpas ett ”krig” mellan Ljusets krafter och de Mörka, som trots att de har märkt att deras handlingar blir begränsade, vägrar att ge upp. Deras kamp är destinerade att resultera i ett misslyckande för dem, eftersom de inte längre kan använda alla vapen de har samlat. De är dömda men klänger sig fast vid hoppet om framgång, när de förlorar makten att diktera det slutliga resultatet. De är blint på väg mot nederlag men inte på det sätt som ni föreställer er, eftersom ljuset inte tillgriper våld. Slutet på de gamla metoderna av konfrontation är i sikte, även om det är ganska lång väg att gå innan total frid kan förklaras. En era av fred närmar sig som ni har förtjänat genom ert engagemang för Ljuset och allt som det representerar. Må Kärleken och Ljuset vara kvar med er för evigt.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

http://sananda.website/mike-quinsey-channels-his-higher-self-february-5th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...