Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 25 mars

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 25 mars 2016

Oavsett om ni är medveten om det eller inte så utvecklas sakerna väl trots de många förseningarna. Men dessa kommer inte att påverka resultatet eftersom allt har varit väl planerat. Ljusets Krafter kommer närmare er allt eftersom tiden går och de är redo att utföra sina uppgifter med mycket kort varsel. De mörka och deras hantlangare är bara en liten kraft i förhållande till Ljuset, men kan ändå orsaka förseningar i er gärning som ni har märkt. ”Om-värderingen” är redo att påbörjas och kommer att göra så, när de styrande är övertygade om, att de vid förfarandet inte sätter hela planen i fara. Det handlar om många länder som nu är redo att gå vidare med mycket kort varsel. Var säker på att saken är så avancerad nu att ingenting kommer att stoppa de slutliga förändringarna från att äga rum.

Oro förekommer fortfarande på Jorden då de mörka fortsätter ge sig till känna genom sina urskillningslösa handlingar mot oskyldiga människor. Naturligtvis är karma inblandad men det ursäktar inte på något sätt deras mordiska avsikter. Det åstadkommer ingenting för att främja deras sak, men fjärmar människor på alla nivåer. Dessa handlingar kan stoppas fullständigt och kommer så att göras när en viss punkt har nåtts. Under tiden kommer ni att fortsätta utvecklas då vibrationerna fortsätter att lyfta upp er, och de kommer att dra längre bort från de lägre vibrationerna tills ni är redo att stiga upp.

Sanningen om evolutionen av Mänskligheten är långt ifrån fakta, och inom en mycket snar framtid kommer era historieböcker att skrivas om för att återspegla sanningen. De mörka har försökt hålla er tillbaka genom att hålla sanningen ifrån er, men det har varit förgäves. Under en tidsperiod har Ljus-själar fötts till Jorden med intakta minnen av tidigare erfarenheter. Det finns inget sätt att fortsätta dölja sanningen, och det finns nu många källor som är redo att avslöja den. Det kommer att frigöra er från den falska bilden, presenterad av både religioner och era historieböcker, och det kommer förbereda er på att ta plats i de högre sfärerna. Det får inte finnas någon förvrängning av sanningen om hur Mänskligheten utvecklades, och från de högre nivåerna, om det är nödvändigt, är det möjligt att resa tillbaka i tiden och se detta själv.

Det är viktigt att ni håller er fokuserad på ert mål och inte låter tvivel krypa in era sinnen. Sista tiden är oundvikligen ganska flyktig men Ljuset fortsätter att lyfta upp, och lämnar de lägre vibrationerna som får hitta sin egen nivå. Men överallt sker förändringar och resultatet kommer finna att Ljuset blir den dominerande kraften. Det gamla har ingen plats i Nya Tiden som bara just har börjat, och de själar som klamrar sig fast vid det kommer att stanna på den nivå som passar deras behov. Det är ett helt rättvist och acceptabelt sätt att utvecklas.

Vänner och även vissa familjemedlemmar kanske går till en annan nivå än er, men vet att varje själ kommer att hamna exakt där de är avsedda att vara. Det är mest sannolikt att nära familjer har liknande behov, vilket är orsaken till att de ofta inkarnerar tillsammans. Vad som än händer kommer varje själ att finna sig exakt på rätt nivå. Eftersom man har fri vilja kan man naturligtvis gå tillbaka till en tidigare nivå, om det är nödvändigt för att främja ens utveckling. En sak ni inte kan göra är att flytta till en nivå som är högre än era vibrationer. Ni kan dock besöka en högre nivå genom att följa med en själ som är redan är på den vibrationen, och som kommer att skydda er.

Det närmar sig en tid då alla människor skall ha tillräckligt för att leva ett liv i bekvämlighet och ingen kommer att gå utan. Ni kommer att stegras till den nivån med hjälp främst av Saint Germain, som har enorma tillgångar som väntar på att släppas. Ni kommer att bli ytterst förvånad när ni får kännedom om de planer som gjordes för tusen år sedan, för att ta er till denna tidpunkt. Ibland har ni känt att ni strider i en ensam kamp mot de mörka, men hela tiden har ni fått stöd av ett stort antal medhjälpare som arbetar för Ljuset, Kärleken och Sanningen.

Förändringarna ska komma under er tid, oavsett hur många hinder som placeras på er väg. De är redan i färd med att manifesteras och det finns ett ordnat sätt på vilket de skall offentliggöras. Prioriteringen är att föra er civilisation till en punkt, där man övervunnit avsaknaden av det väsentliga för en bekväm tillvaro. Det kommer att ske snabbt och effektivt. När människor inte längre är bundna av att förse sig med det nödvändiga i livet, kommer de ha tid att följa sin egen strävan. Andan av att hjälpa andra, mindre lyckligt lottade, kommer tillbaka i sin helhet och sam-arbete kommer att råda. Ni kommer så småningom upptäcka att ni kan leva i frid och känna er trygg i ert eget hem. När människor inser att det inte längre finns några hot mot dem, kommer de att kunna slappna av och njuta på en livsnivå långt bortom deras nuvarande erfarenhet.

Förändringarna kan tyckas långt borta, men i verkligheten är de nära att tillkännages. Det är bara en fråga om att vänta på ett säkert och lämpligt tillfälle att göra det. Efter att framgångsrikt ha kommit så här långt finns det ingen panik eller oro om tidpunkten, eftersom ni kan vara säker på att alla faktorer kommer att beaktas innan man går vidare. Det är så avancerat att från tid till annan är endast mindre förändringar nödvändiga, eftersom allt är i ett tillstånd av beredskap. De mörka är i reträtt efter att ha förlorat betydande kraft och förmåga att ändra resultatet. De kommer att tillgripa vad som helst för att fortsätta orsaka rädsla och uppståndelse, men detta kommer inte att åstadkomma någonting för dem, som nu skulle kunna ändra resultatet.

Om er Press var fri att rapportera sanningen om vad som sker, skulle ni hållas uppdaterad om händelserna. Dock förändras också denna situation och försök görs för att återgå till en fri Press. Ni har blivit medvetet vilseledd många år och bara matats med nyheter som de mörka kontrollerar. Internet har till stor del övervunnit detta problem eftersom det finns en frihet att rapportera saker som ni anser. Det används för att göra er uppmärksam på sanningsenliga fakta, och ni har en stor förespråkare i David Wilcock som arbetar outtröttligt för att få fram alla frågor i det fria. De med en annan agenda vill naturligtvis förvirra saker, men så länge ni är väl informerad kommer ni att veta vad ni ska tro.

Händelserna påskyndas trots sitt yttre sken men för närvarande överskuggas de av det som äger rum på Jorden som orsakar rädsla och oro. Var säker på att det finns förberedelser på plats för att säkerställa att saker inte urartar. Såsom en fria viljans planet måste vissa uttryck tillåtas för en individs övertygelser, men det finns också begränsningar på plats. Det kommer inom kort att komma en tid, när förvirringen inte verkar ha något slut, men var säker på att Ljusets Krafter kommer att ta ett grepp för att få till stånd ett snabbt slut. De arbetar enligt instruktioner från högre Väsen som övervakar Mänsklighetens öde. Ni vet redan att er framtid är säkrad och ni behöver inte ha några bekymmer om ett lyckat resultat.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...