Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 5 Oktober 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 5 Oktober 2018

Per Staffan 5 oktober 2018

Ni närmar er snabbt slutet på året och när ni ser tillbaka, inse att tiden fortfarande snabbar upp. Vibrationerna fortsätter att lyfta och långsamt men säkert upplever många själar också en förändring i sina vibrationer. Resultatet är att de känner sig mer tillfreds och mindre benägna till drastiska humörförändringar och känner sig kunna uppleva viss negativitet utan någon bestående effekt. En fredlig och uppföljande upplevelse vinkar och ett lugn inför alla störande upplevelser. Ni kan vara en katalysator för fred när förhållandena är mycket föränderliga som för närvarande, och kommer att hitta människor som graviterar mot er av den anledningen. Det är en del av era evolutionära erfarenheter och genom exempel uppmuntrar ni andra själar att följa er livsstil. För närvarande fortsätter yttervärlden att vara i kaos, men samtidigt rensar detta så att säga att upp gamla problem och frigör därigenom karma som ofta har ackumulerats under många århundraden. Men nu när ni är i New Age kan ni inte ta det med er, och det måste arbetas ut och slutligen rensas en gång för alla.

Ni kan förvänta er att se några anmärkningsvärda förändringar runt er när gamla fiender lägger sina skiljaktigheter bakom sig och bestämmer sig för fred. Det måste komma och uppmuntras av dem som kan se sätt att nå en lösning som appellerar till alla berörda. Tiden för krig och handlingar som uppehåller fredliga framsteg kommer inte längre att vara acceptabla, och krigshetsarna kommer att upptäcka att deras planer blir omintetgjorda och förhindrade att ta form. Snart kommer det att bli uppenbart att kostnaden för krig och allt det medför, är ett extremt slöseri både med pengar och människoliv. Det finns faktiskt redan en motvilja bland yngre människor att underhålla några åtgärder som inte ligger i världsfredens intresse. De är vad ni skulle kalla en ny ras som har en bredare förståelse för hur människor kan arbeta tillsammans och uppnå fred. Deras röster kommer att höras och de kommer att erkännas för den insikt och det goda förnuft som de har.

Er rymdfamilj väntar ivrigt på den tid då de öppet kan komma ner till Jorden, men som redan nämnts önskar de göra det när deras säkerhet är garanterad. Förstå att de för länge sedan rört sig bortom användandet av makt för att uppnå sina mål, och emedan de skulle tvingas försvara sig om de hotades kan de göra det utan att tillgripa krigshandlingar. De kommer till er i absolut kärlek och fred, och är redo att hjälpa er att ta er plats bland dem. För några av er kommer det att förnya era förbindelser med familjen som har kommit från platser utanför jorden. Många kommer utan tvivel att bli positivt överraskade av att finna att de kommer från de högre dimensionerna och frivilligt har tagit en kropp på jorden och hjälpt människor att gå förbi markören för 2012. Ni kommer att finna att tjänst till andra är ganska normalt när ni har stigit upp och allt handlar om att ge dem som behöver det en hjälpande hand. När ni ofta hör att ”Alla är Ett”, är ni verkligen kopplade till ett obrytbart band som förenar alla själar var de än är.

Du kanske har haft din utveckling hållen tillbaka av de mörka, men i det långa loppet kommer du inte att förlora några av de favörer som du hittills har blivit nekad. Faktum är att många nya idéer redan har utvecklats och är redo att bli tillgängliga för dig. Några har krupit in i ditt sätt att leva eftersom det har varit omöjligt för de mörka att hålla tillbaka allt från dig. Så i vissa avseenden kanske du inte är så långt bakom som du kan tro. Modernisering saknas tyvärr på många områden och du betalar för det i flera avseenden. Framstegen kan dock inte stoppas, utan bara saktas ner, så du kommer plötsligt att gå framåt med stormsteg när du väl kommer igång.

Lyckligtvis börjar ni precis förstå den extrema skada ni gör mot miljön och djurriket. Ni kommer att uppmanas att vidta förnuftiga åtgärder och med ”osynlig” hjälp kan ni klara av problemen snabbare än vad som hade verkat möjligt. Det mest akuta behovet är att lämpliga åtgärder vidtas för att avlägsna föroreningar från era hav innan det orsakar onödig förlust av marint liv. Visa goodwill och avsikt att övervinna de allvarliga problem som skapats för så mycket av ert marina liv liksom likgiltighet för den skada ni har orsakat, och ni kommer nästan säkert att få hjälp. Ni ser resultatet av år av försummelse som har kommit ifatt er. Lärdomar kommer utan tvekan att läras när ni accepterar ansvaret att ta hand om er miljö.

Rörelsen mot en mer ordnad Jord tar form och många rörelser uppstår som leder till ledarskapsförändringar, lämpliga att uppfylla människors behov. De gamla sätten tillhör redan det förgångna och kan inte återställas. Nya idéer finns i överflöd överallt, men många hålls fortfarande vid liv av dem som inte kommer att förändra sina sätt. Det finns också de som har investerat i långsiktiga förändringar, vilka inte återspeglar det nya tillvägagångssättet för allt som behövs för att få New Age till fullständig manifestation. Var inte rädda, för förändringar till det bättre måste komma, och snart kommer ni att se nya idéer bli verklighet i en tid när de kommer att vara mycket välkomna och lämpliga för de uppgifter som ligger framför er.

Det är ledsamt att säga att i en tid när fred på Jorden närmar sig, det finns grupper av varelser som arbetar helt för sig själva med total ignorering av folks behov. De har valt att försöka dominera andra med hjälp av Solsystemet, snarare än att arbeta i harmoni för det bästa av alla. De är omedvetna om de förändrade tiderna på jorden, och de kommer så småningom att lämnas efter för att spela upp sina krigslika aktiviteter. De kan göra det eftersom friheten som tilldelats er är nyckeln till allt som äger rum. Den kommer till ett pris som säger att ni är ansvariga för era handlingar och måste svara för konsekvenserna. Det är det enda sättet som ni lär er att bli fridfulla varelser och kan utvecklas till högre vibrationer. Lyckligtvis finns det många själar som har avancerat sin utveckling så mycket att de står stadigt på vägen till Uppstigning. Det finns ingen bakdörr till den och er enda kompensation är att ni alltid får en chans att lyckas, och hjälp finns alltid till hands, även om det inte alltid är uppenbart.

När en cykel kommer till sitt slut är allt som etablerades genom den inte längre tillämpligt, eftersom den gamla inte längre förlängs, utan istället tar en ny energi dess plats. Därför, när den gamla har tjänat sitt syfte, gör den plats för den nya som är mer avancerad och gradvis lyfter upp er till en ny nivå.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...