Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 21 oktober, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

21 oktober, 2016

Få människor är medvetna om att ett krig under en mycket lång tid har pågått i Rymden, mellan Illuminaternas styrkor och Rymdvarelser. Illuminaterna har möjliggjort det, för att de har omdirigerat triljoner-tals dollar till sitt hemliga Rymdprogram. Striderna har pågått för att förhindra att Jorden fullständigt skulle bli övertagen av dem. Om de hade lyckats, skulle verkligen Fängelset Jorden ha blivit av. Befolkningen skulle ha hamnat i deras händer, när de rullade ut sin plan för att i hög grad reducera Jordens invånare till ett hanterbart antal.

Men fastän striden ännu inte är över, så har Ljusets Styrkor etablerat sig själva som den främsta makten. Det är bara en tidsfråga innan de kan utlysa sin vinst och avlägsna Illuminaternas ledande medlemmar. De kommer att placeras där de inte längre kan ingripa i er utveckling med att lägga grunden till Den Nya Tiden. Under eoner har ni varit oförmögna att utvecklas som ni har önskat, men snart kommer ni att bli fria att följa er egen väg och lyftas upp till de högre dimensionerna. Men först finns det mycket som ska göras för att få den Nya Tiden i fullt flöde. Med hjälp av era Vänner i Rymden kan det utvecklingsarbete som har hållits tillbaka, framskrida. Ni kommer snabbt att tas till de moderna tiderna av fri energi och självhushållning. Naturligtvis kommer många hjälpare att hjälpa er med att etablera den Nya Tiden.

De nödvändiga förändringar som möjliggör det för er att framskrida, har planerats och bara väntar på rätt tidpunkt för att först få ta itu med valutaomvandlingen. När den väl har ägt rum, kan många projekt påbörjas, som inkluderar distribueringen av nödvändig utrustning för att ni ska bli självförsörjande vad gäller energi. Uppenbarligen kan dessa förändringar inte ske över en natt, men ni kommer tydligt att lyftas upp genom att få veta att en början har ägt rum. I alla skeden kommer er utveckling att övervakas av Högre Varelser och deras närvaro blir er försäkran om att allt kommer att gå framåt som planerat för att snabbt kunna driva er framåt till den Nya Tiden. Med sådana framsteg kan era vänner utanför er värld tryggt besöka er allt oftare och vara till hjälp där det behövs.

Fram tills att en nya fri Media kan upprättas, kommer ni att behöva leta fram pålitliga informationskällor. För närvarande pågår avsiktliga försök att förvirra er genom att falsk information kommer ut. Men det stämmer när vi säger att fler människor håller på att bli medvetna om sanningen och är inte längre så lättlurade. Illuminaterna kommer att tyglas tillbaka, men deras underhuggare kommer fortfarande att gå vidare med sina egna försök att hålla sanningen dold. Allt kommer ut och ingen mängd av mörkläggande kommer att kunna hålla det tillbaka. Redan nu får människor större mod till att stiga fram för att ”berätta vad de känner till” och allt med att tiden går kommer alltfler att följa i deras fotspår.

Var medvetna om att de Mörka aldrig har fått helt som de ville. Det är bara det att deras handlande snabbare blir rapporterat av en Media som frodas av sensationella historier och de ”dåliga” nyheterna. De verkliga nyheterna blir kontrollerade och tills det råder frihet för att få rapportera allt som det är, kommer ni aldrig att få höra om alla sanna händelser som inträffar på eller utanför Jorden. När omständigheterna tillåter det, kommer ni snabbt att få ta del av er tid på Jorden och de många falska berättelserna i er historia kommer att korrigeras. På grund av att det är möjligt att gå bakåt i tiden, så kommer ni att få lämpliga fakta som stöttar detta.

När saker som ni håller kära förändras, kan det vara oroande, men förstå att alla saker befinner sig i ett konstant tillstånd av förändring, för i framtiden har det gamla ingen plats. Ni växer i takt med det när era nivåer av medvetande ökar, vilket är ett naturligt resultat av de högre vibrationer, som ni nu lever inom. Men, som tidigare har indikerats, kommer en punkt där vissa själar inte kan uppnå den nivå som tillåter dem att fortsätta stiga upp. Dessa är de själar som får fortsätta sin evolution genom att ta en annan väg än de som stiger upp, allteftersom vibrationerna höjs. Återigen betonas att alla själar kommer att finna sig själva exakt där de behöver vara för att fortsätta sin evolution. Det förekommer inget väljande, eftersom man inte kan befinna sig på en högre nivå än sin egen vibration.

Vid det här laget borde de flesta av er ha funnit er plats för de sista dagarna i den Gamla Tiden, som snabbt blir ersatt av de högre vibrationerna. För Ljusarbetarna innebär det att vara närvarande där er kunskap och era färdigheter behövs, för att ni ska kunna hjälpa andra genom slutet och hjälpa dem att uppstiga. Många själar har inget koncept av förståelse gällande den period som de genomgår, men förutsatt att de i stort lever den största tiden av sina liv genom att tjäna andra, så kommer de att stiga upp. Gör helt enkelt ert bästa i alla lägen och genom att behandla alla själar med Universell Kärlek. Om ni gör misstag, oroa er inte, för så länge som ni tar lärdom från sådana upplevelser, kommer ni fortfarande att stiga upp.

Så ge inte upp under några som helt omständigheter, utan försök hålla er kvar på er andliga väg. Era Guider kommer garanterat att finnas vid er sida och om ni ”lyssnar” till dem, så gör de allt de kan för att hålla er på er valda väg. Om ni är en som föredrar att be när ni behöver hjälp, så är det bra, eftersom era Guider kan komma närmare er under dessa stilla stunder. De kommer att imponera på er med sina meddelanden och ni borde följa deras råd, även om ni inte kan se resultatet. Om ni tar fel beslut och är på väg att gå i fel riktning, kommer de att göra sitt bästa för att få er att ändra er. Kom ihåg att de är uppstigna Varelser, som vet vad ni går igenom och mycket erfarna för att kunna vägleda er så att ni håller er till er livsplan.

Denna månad kommer sannolikt att bli mycket betydelsefull, eftersom vissa händelser som har ägt rum, kommer att resultera i en mängd positiva resultat, som ni kan välkomna. Ert tålamod har varit utomordentligt, eftersom ni ett flertal gånger har förväntat att händelser skulle ske och som inte har materialiserat sig exakt som det var förutspått. En som ni enkelt kan minnas är slutet av 2012, när den Nya Tiden officiellt påbörjades, och som verkade komma och gå utan några större händelser. Men på ett visst plan inträffade det enligt det som ni hade blivit informerade om och alltsedan den tiden har många händelser ägt rum som har hjälpt den Nya Tiden att manifesteras. Ni letade efter faktiska förändringar men kunde inte få syn på några, men de hade ägt rum. Alltsedan den tiden har er medvetandenivå höjts och när ni ser tillbaka, kan ni hålla med om att ni nu är mer medvetna på ett medvetet plan.

Ni har under lång tid väntat på att frigöras från prövningar och vedermödor i livet inom de lägre vibrationerna. Men allting går framåt på ett sätt som garanterar att det slutliga resultatet blir till er fördel. Förutom vissa smärre svårigheter, så är vägen till er framtid röjd, och ni kommer att uppnå de nivåer som kan försäkra er lycka och välmående.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...