Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 februari 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 februari 2019

Per Staffan 8 februari 2019

Ännu ett utmärkt budskap från 2013 som svarar på många frågor om vår skapelse, livets framväxt inom vår galax och vad framtiden är för Mänskligheten.

Uppstigning och Förste Skaparen – kanaliserad av Kathryn E. May. 30 Juli 2013.

Förste Skaparen – Moder/Fader Gud gör ett tillkännagivande. Det är jag som skickar de kraftfulla energierna till er nu. Det har sagts att de vågor av kärlek som ni känner skölja över er kommer från Centrala Solen – solen som strålar utåt från Universums centrum, och det är sant. Centrala Solen är ett annat namn för mig, er Förste Skapare. Jag är den som skapat början, mitten och den evighet som nu är er verklighet. Era bröder och systrar väntar precis ovanför er, titta upp på skyn en klar natt. Skicka era hälsningar till dem och de kommer att blinka med sina olikfärgade ljus på sina skepp för att visa sin lycka över att ni ser dem. De kommer snart att vara här med er, vandra bland er, omfamna er och sjunga sånger av firande med er. Det finns tusentals nu längs rutnätet som bär Kosmos energi, för att lyfta upp och lära er om Oändlig Kärlek och Ljus.

Er Moder och Fader Gud var mina första barn, och gruppen upplysta som arbetar med dem här i er Galax var deras ursprungliga Bröder och Systrar och deras äldsta barn. Så ni ser att ni övervakas av era föräldrar och era kosmiska fastrar och farbröder som känner var och en av er och har närt och tagit om hand var och en av er när ni har rest genom era många inkarnationer. Under den tid som Moder/Fader Gud tillbringade i träning med mig för att lära sig att skapa planeter, stjärnor och levande varelser lärde sig deras bröder och systrar att göra detsamma. Därefter gick de ut över Universum som väntade, tomt på liv, och de hjälpte till att undervisa de yngre Gudarna, deras bröder och systrar, för att etablera galaxer, och fylla dem med varelser av olika former och storlekar enligt deras kreativa fantasi.

Var och en under utbildning lärde sig först de Universella Lagarna som kräver att varje skapad varelse först utrustas med förmågan att kommunicera telepatiskt med sin Skapare, som alltid är i kontakt med mig. Således byggdes ett nät av telepatisk energiöverföring när varje Universum blev till. Det är detta rutnät som gör det möjligt för mig att tala direkt med er kanal och för er att tala med Moder/Fader Gud. Andra som nu kanaliserar har kopplat in sig till det universella kommunikationssystemet på olika punkter, vilket ger dem möjlighet att tala telepatiskt med delfinerna, fåglarna, Arkturierna, Pleiaderna och så vidare.

Så ni ser att det inte är något konstigt eller ovanligt med telepatisk förmåga. Faktum är att ni är de enda i alla Universum som verkar tycka så. Detta beror på att ni är de enda bakom Glömskans Slöja. Ni är de enda som har upplevt denna frånvaro av anslutning till mig och till de Gudar som skapade er.

Över Multiversum är alla nyfikna på hur detta experiment kommer att sluta. Kommer de människor som blivit blinda och döva kunna återfå sina sinnen. Kommer de att vakna från sina mardrömmar för att känna igen sin Familj av Ljus. Vad händer om de är permanent handikappade av dövheten som de har upplevt. Det har gått miljontals år nu i Jordetid, sedan människorna hade alla sina sinnen intakta.

När era forskare studerade er DNA-sekvensering hittade de många strängar i er konstitution som verkade vara inaktiva, meningslösa. De var förbryllade men de var tillräckligt långt i sina egna utforskningar för att förstå att ingenting i skapelsen är värdelöst, och de misstänkte att det inte var ett misstag av naturen, även om få av dem var tillräckligt andligt öppna för att förstå sanningen. Det slutliga målet är att låta er vara de magnifika Gudarna som ni kan vara. Ni kommer alla till slut att ha makt att skapa, att veta sanningen i er historia och er Galax, men först var det nödvändigt att ni var och en upplever utmaningarna och hindren i livet i 3D-dimensionella kroppar med fri vilja och med ringa vägledning från er Moder/Fader. Ni är fortfarande kapabla att älska och när ni är i smärta tittar ni efter Ljuset för er frälsning. Detta var det ultimata testet och ni har kommit igenom det briljant. Ja, många av er tvivlar fortfarande på och insisterar att ni inte tror på något av detta, men det lilla öppna fönstret i era hjärtan kommer att tillåta Sanningen att strömma in så snart er uppmärksamhet på dagliga prestationer tas bort från era liv. Ni har testats så ihärdigt eftersom den Stora Planen kräver ett möjligt ledarskap över alla Galaxer.

Ni har upplevt olika former av regeringar på er planet och har intuitivt förstått, världen över, att demokrati med fullt deltagande av alla människor är det mest effektiva och rättvisa systemet. Det har blivit övertaget av de mörka, när varje nytt försök att etablera frihet har prövats. Också i USA var det stora experimentet snedvridet i ett despotiskt ekonomiskt system som tog platsen för verklig frihet, men folket längtade efter Sanningen. Oron över hela er planet är en härlig triumf av fantasin. Överallt reser sig mänskligheten för att kräva frihet, jämlikhet och värdighet. De säger till sig själva ”Aldrig mer”. Många förstår ännu inte helt vad det är de oroar sig för. Vissa tror att det är religionsfrihet, andra är rädda för det kaos som fullständig förändring kommer att medföra, men marschen mot nya sätt att samarbeta och nya kommunikationsmedel har beseglat deras förhoppningar om framtiden med Sanning.

Som ni alla fick veta innan ni började denna inkarnation är detta er sista. Aldrig igen kommer Planeten Jorden att erbjuda den tredimensionella fria viljan-miljön för att testa er själva till gränsen. Inget mer lidande, ingen mer svält, ingen mer fattigdom, inga fler krig, det är färdigt. Tillsammans har ni arbetat, bett och bett om att jag ska tillåta er härliga Uppstigning nu i denna livstid, i denna timme. Jag är här för att berätta för er nu, att det beviljas.

SLUT PÅ UTDRAG

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Framtiden vinkar och lovar underbara liv i frid. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag från Första Skaparen.

I Kärlek och Ljus.

 

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...