Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 6 december, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

Den 6 december, 2019

Kära Ni! Jag kan inte nog betona ert behov att fokusera på er framtid och att ge era visioner gällande den er fulla energi, såtillvida att det vore meningslöst att fortfarande leva i det förflutna. Ni befinner er nu väl på väg in till den Nya Tidsåldern och ni lämnar den gamla bakom er, eftersom den har tjänat ert syfte. De av er som har vaknat upp kommer att göra så och det yttersta målet är att få uppleva Uppstigningen. Just nu stiger ni gradvis upp och vissa av er kommer redan att ha lagt märke till att ert medvetande håller på att utvidga sig. Ni får hjälp att förstå de förändringar som äger rum, vilka gör det möjligt för er att i slutänden bli Galaktiska Varelser. Det är till stor del er tolkning av händelserna som är så viktig om ni ska framskrida i en uppåtgående riktning och varför kvarhållandet vid den gamla förståelsen fördröjer er evolution. Vi har tidigare bett er att tänka stort, eftersom självaste Mänskligheten kommer att hjälpa till med att påverka den resulterande period som ligger framöver, en som består av frid och lycka utan ingripande och inflytande av de Mörka, vilka i slutänden kommer att röra sig i en annorlunda riktning än Mänskligheten. De stundande förändringarna är vad ni under tusentals år har arbetat fram och ni har bevisat er förträfflighet genom att ni har passerat markeringen. När ni har gjort det så finns det inget sätt på vilket vi skulle tillåta att de Mörka ingriper i er utveckling. De kommer tidvis att vara ett irritationsmoment, men de förmår inte allvarligt fördröja er ultimata framgång, i och med att ni träder in i de högre vibrationerna. Vi kommer att stötta er hela vägen och som alltid finns vi tillhands för att hantera möjliga inkräktare. De har hållits undan för att inte förhindra allt ingripande på den väg som ni har valt.

Glöm inte att tankar är energi och att ni via dem drar till er mer av detsamma, så var försiktiga vad ni ger er energi till, eftersom det kan komma tillbaka för att förfölja er. Du har en vacker själ som består av Guds essens och i och med att du skalar av dig de lägre energierna, så blir ditt Ljus allt starkare och med tiden kommer du på nytt att bli en fullständigt upplyst varelse. Ni kan inte föreställa er den glädje vi känner på grund av er framgång, i vetskapen om att ni inom kort kommer att få hälsa på varandra på vibrationernas högre nivåer. Med all säkerhet blir det firanden och gamla vänner som ni alltsedan länge har glömt bort, kommer att få träffa er.

Många av er är från Sirius och era familjer väntar ivrigt på tillfället att få välkomna er tillbaka. Det betyder inte att ni aldrig har träffats alltsedan ni sänkte er ner till de lägre dimensionerna, eftersom möjligheten tidvis har uppstått då ni har vistats utanför kroppen. Men som vi tidigare har nämnt, så kan ni få ta dessa minnen tillbaka med er när ni återvänder till er sovande kropp, men de är svåra att återkalla på nytt när ni väl vaknar.

De flesta själar tar sig ut ur kroppen medan de sover, fastän bara för att sväva strax ovanför den, medan andra kan färdas till vad som har kallats ’Sommarlandet’. Det är där som själarna efter den fysiska döden till att börja med gör en återblick över sina livsaktiviteter och hur deras livsplan utvecklade sig. Själarna samlas i sina eteriska kroppar och kan inta mat och dryck, vilket är helt och hållet gratis, och de diskuterar jordiska problem som de har stött på, samt svaren på dessa. Många problem har lösts på detta sätt, fastän det faktiska besöket i Sommarlandet kanske bara blir ett vagt minne när man återvänder till sin fysiska kropp.

Ni säger ofta att ni ska ’sova på ett problem’ och förväntar er att ha svaret när ni vaknar och ofta har ni det. Den mest spännande och tillfredsställande upplevelsen i Sommarlandet är att få träffa alla som redan har gått över, vilka nästan med all säkerhet redan har förändrat sitt utseende via tankens kraft, så att de ser yngre ut eller är befriade från alla handikapp som de kan ha haft medan de vistades på Jorden. Det är nödvändigt att nämna att ni normalt går över till andra nivåer när ni väl har tagit beslutet hur och när era nästa upplevelser ska äga rum. Nu står ni utan tvivel i färd med att bli mer medvetna om vilka skillnaderna är mellan livet på Jorden och ert liv efter det. Ni borde även inse att livet är evigt och i verkligheten existerar inget sådant som döden sådan som ni förstår den, men javisst, det finns en död för den fysiska kroppen och normalt sett i enlighet med er livsplan.

Värdet med att uppleva liv efter liv innebär att ni har gott om tid för att få upplevelser och för att förbereda er själva för nästa liv. Det finns alltid en plan som – om den är framgångsrik – tar er längs er evolutionsväg och stegvis höjs era vibrationer och ni höjer er ännu högre i och med att ni passerar genom de olika vibrationsnivåerna. Fördelen med att förmå reinkarnera är att ni har oändliga möjligheter till att lyckas och att flytta till en högre vibrationsnivå. När ni väl har uppnått Uppstigningen så finns det ingen anledning till att återgå till de lägre vibrationerna och ni kommer inte att ha någon skyldighet att göra det. All materia kan förefalla vara fast och ofta mycket hård, men det beror på att de atomer som vibrerar i en mycket snabb hastighet ger intrycket av att vara fasta.

Ni har många gånger under era olika liv fullföljt alla era upplevelser och återvänt till Gudomligheten innan ni begav er ut på ytterligare en ny resa till det okända. Det är Gud som sänder ut er för självaste syftet att genom er samla på sig erfarenheter och kunskap som ni kan ta tillbaka till Gudomligheten. Du är bara en själ utav triljoner själar som periodvis ger sig av för att få ytterligare upplevelser, så medan den huvudsakliga anledningen är för din evolution, så tjänar du även Gudomligheten. Det är ett förenklat sätt att se på det, men det uttrycker det rätta intrycket för att underlätta er förståelse. Ni kommer inte att få en mer detaljerad beskrivning förrän ni befinner er i de högre dimensionerna och ni förmår begripa en lämplig förklaring.

En av de största sanningar som ni någonsin kommer att få ta del av är livets mening och vart det leder, eftersom ni kan dra slutsatsen att samtliga själar en vacker dag kommer att ha återvänt till Gudomligheten varifrån de kom. I det förflutna har själar sänts ut gång på gång, för att få uppleva och varje gång har de återvänt till Gudomligheten som har vuxit till sig på grund av det. Gudomligheten är en tidlös upplevelse där själarna vistas i gränslös kärlek och där tiden står still, så mycket att de mer än gärna och med extas för evigt önskar stanna kvar där, i Högste Skaparens rena kärlek.

Det finns inget befintligt språk som på ett adekvat sätt kan användas för att beskriva perfekt salighet och lycka, men de flesta Människor kommer att ha fått uppleva intensiteten i kärleksenergin och ändå är detta bara en blek återspegling av Skaparens Kärlek. Kanske inga ord överhuvudtaget förmår beskriva en sådan överväldigande upplevelse. I vetskapen om vad framtiden har i beredskap för er, så borde detta ingjuta mod i er för att betrakta det som en storslagen och spännande resa som aldrig tar slut och som är fylld av glädje och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...