Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 6 december 2019

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 

6 december 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – 6 december 2019

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha denna stund för att tala med er idag.

Idag svarar vi på en fråga från en Ljusbringare som frågar:

“Som en av många Ljuskrigare som volonterade för att föra fram de 5-dimensionella energierna till Moder Jord denna livstid, så vet jag att vi volonterade och valdes ut för att vi var bäst lämpade, de starkaste av de starka, för att ta oss an denna enorma utmaning.

”När vi planerade denna livstid, kan jag inte låta bli att tänka på att vi inte planerade för någon typ av belöning eller kompensation, för det otroliga och svåra arbete vi tagit på oss.

”Jag gissar att det skulle kunna vara någon form av monetär ersättning, så att vi inte skulle behöva kämpa med något sådant.

“Vad säger ni, Kollektivet?”

Först så vill vi säga att ni inte blev utvalda, utan bestämde er individuellt och som själsgrupper, att komma till Jorden frivilligt vid den här tiden för att hjälpa till med Uppstigningen, medan ni tar er fram på vägen till Uppstigningen, för er egen själs tillväxt.

Den här kära ställer en mycket relevant fråga, med tanke på att så många människor efterfrågar någon form av monetär kompensation för deras arbete, som en form av välsignelse och stöd för deras livsväg.

Vi skulle säga att NESARA (the National Economic Security and Reformation Act) inrättas inte först och främst bara som en form av stöd för Ljusbärarnas Jorduppdrag, utan mer  som ett sätt att befria planeten och mänskligheten, från många tusentals år av förtryckande lögner, utnyttjande och vilseförande.

När NESARA antagits helt och hållet, kommer det att föra med sig ännu större saker: Världsfred, blir en.

Det kommer också att leda till befrielse från alla skulder, och de förtryckande gamla bankstrukturerna, ett slut på korrupta regeringar, löneskatter, exploatering och förstörelse av Jorden och många andra nödvändiga återställningar, och det för med sig fri energi, ren mat och rent vatten, gratis medicinsk vård och bostäder till alla.

Högre former av teknik i tusental, som för närvarande hålls tillbaka och döljs för allmänheten, kommer att släppas för att införa nya nivåer av healing, liksom rening och healing av Jorden, bland andra reformer.

Beträffande kompensationen, så är det inte så att Ljusbärarna skulle få betalning för sitt arbete per automatik, utan mer som en form av stöd för deras närvaro på Jorden just nu, så att arbetet kan förgrena sig till ännu mer.

NESARA undertecknades som lag i oktober 2000, men har ännu inte antagits fullt ut, så de många villkoren har ännu inte uppfyllts.

Men det utvecklas, och kommer att fortsätta göra det till fullo för alla på Jorden.

Om du talar om en form av kompensation utöver Överflödsvillkoren i NESARA-lagen, så skulle vi säga att det kan skapas på individuell basis, innan NESARAs fullständiga antagande, och innan ett fullständigt Avslöjande med den Galaktiska närvaron kommer.

När väl NESARA har antagits, så kommer ”kompensation” inte att vara något som de flesta koncentrerar sig på, såvida de inte har stora svårigheter att släppa gamla sätt.

Det energiarbete ni gör nu som Ljusbärare för att heala Jorden, och att höja planetens vibrationer, ersätts i allmänhet inte med något monetärt, såvida det inte är kopplat till sådant som hjälper de som håller på med energiarbete.

Det är i tysthet en del av alla Ljusbärares uppgift, att hjälpa till med omvandlingen av Jordens ekonomiska system, genom deras förståelse av både principer för manifestation och hur energin med Överflöd fungerar på er planet.

Att förstå hur pengar eller annan form av Överflöd fungerar energetiskt, är ett annat sätt än det gamla sättet att se det på som, “jag har gjort det här arbetet – ska jag inte kompenseras för det?”.

Det är ett tredimensionellt sätt och med tredimensionella förväntningar, medan det nyare sättet ligger i att förstå, att pengar kan manifesteras för att stödja ert liv eller ert livsarbete, oavsett om ni tjänar dem eller inte.

Ni kan få det på många andra sätt, om ni är öppna för det.

I själva verket behöver ni inte tjäna pengar för att få dem, vilket ni är medvetna om – ni har många gånger manifesterat summor ni inte utfört något arbete för, oavsett om ni varit medvetna om det eller inte.

Pengar kan komma till er på sådant sätt mycket oftare, om ni tillåter och förväntar er det, eller bara som ett resultat av att ni gör något för andra, för att ni älskar att göra det.

Men alla hinder för att få ett ekonomisk överflöd på andra sätt, än att få betalt för tjänster eller produkter, måste först lösas innan det kan ske regelbundet.

Men de flesta människor försummar att radera det som omedvetet står mellan dem och det de önskar.

De har också noggrant tränats i att tänka, att det de drömmer om bara är just det – en dröm – och att ingen verkligen uppnår sina drömmar, eftersom de är flyktiga och overkliga.

Vi skulle vilja säga, att om ni vill att Universum ska stödja er på vägen, fråga vad det är ni energetiskt behöver investera i – vad ni behöver förstå med de pågående vibrationerna eller vilka yttre åtgärder som krävs, för att ett visst ekonomiskt stöd ska kunna flöda lätt och enkelt till er varje månad.

Återigen – många människors undermedvetna säger till och med nu till dem: “Du har redan bett om det men vägledningen kom inte, och inte heller pengarna, så bry dig inte.”

Det där är inte Du som talar.

Det är en lägre entitet, energiform eller ett program, som strävar efter att styra era tankar och stjäl därför er energi, medan ni omedvetet avstår mycket större möjligheter.

Bestäm hur mycket ni vill få varje månad, fokusera på det dagligen, tacka för det och vet, att ni leds att skapa det på ett för er perfekt sätt, samtidigt som ni släpper tanken om att det är en kompensation för er närvaro som Ljusbärare .

Ni tänkte inte i sådana termer innan ni inkarnerade.

Ni befann er i de högre rikena där kompensation är onödig, och Samskapande är metoden för att uppfylla önskningar och visioner.

Återskapa det nu när ni lär er dessa metoder. Och förstå att när den tredje dimensionen försvinner (och det gör den), så försvinner också förväntningarna om att få ”betalt för arbete”.

Ni förstår mycket bättre nu, att pengar och arbete inte alltid är kopplade till varandra, och att det löneslavsystem ni föddes in i, nu kan släppas och inte bara reformeras till något högre sätt.

Ni ser inget mindre än en fullständig Transformering av det gamla till det nya.

Namaste, kära ni!

I detta, precis som i alla saker, så är ni aldrig ensamma.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

Översättning: Maggan

You may also like...