Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 22 juni, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

22 juni, 2018

Osäkerheten i världen fortsätter utan att något uppenbart slut kan ses. Men de som arbetar för fred och nödvändiga förändringar jobbar hårt för att underlätta för Mänskligheten att komma fram till en era som måste komma, i och med att vibrationerna fortsätter att höjas. De väsentliga förändringarna gäller dem som är redo att ta över betydelsefulla poster med att styra de olika länderna. Några blir fortfarande kontrollerade av sådana som tjänar självet och som inte låter den demokratiska regeln inta sin plats. Det kommer att ske, för att det måste, för att despoterna och deras likar kommer att ge rum för sådana som har en mer liberal inställning till politik och dessa ställer folket främst.

Ni har alltsedan länge passerat markören och den nya inställningen till livet måste inom kort manifesteras och få er på spåret till att uppnå världsfred. De första stegen har tagits med nedskärningen av användandet av kärnvapen. Sinnesstämningen på Jorden har förändrats avsevärt och det råder ett upplyftande i riktning mot global fred. Som ni måste inse så kan ni inte med ett endaste slag få århundraden av antagonism och svek ogjorda, det krävs en förändring av ledarskapet av dem som kan se den större bilden och som bryr sig om den Mänskliga Rasen. Lämpliga kandidater står redo att träda fram och ständigt leda er framåt, samt för att manifestera fördelarna hos de nya uppfinningar som förebådar den Nya Tidsåldern.

Jordens befolkning har börjat tala med en röst och kräver förändringar till det bättre och man är inte längre förberedd på att nekas utveckling på många teknologiska områden som med avsikt hålls tillbaka. På de högre nivåerna blir idéer projicerade till dem som kan utveckla dem, men hittills har mycket få tillåtits att få se dagens ljus. De som har egenintresse i att upprätthålla de gamla sätten som är profiterande för dem, börjar märka att det är svårare att hindra försöken att introducera teknologiska framsteg samt att göra dem tillgängliga för samtliga. Framstegen kan inte stoppas för alltid, och från de högre nivåerna hjälper vi er och skyddar alla som är utan fruktan och vilka fortsätter med sina ansträngningar att bära Mänskligheten framåt.

Jorden fortsätter på sin framåtgående färd till nya områden i rymden och de nya vibrationerna spelar sin roll i att förverkliga förändringar på en global skala. Detta är allting en del av de förändringar som ni genomförde genom att höja era vibrationer, som har tagit er ut ur de gamla och på väg i riktning mot många förändringar som ännu ska komma, men vilka är på gång. Känn er försäkrade om att många själar arbetar för er utveckling och har auktoriteten att ta de steg som behövs för att lyckas. Ni kommer därför att inse att ni aldrig är ensamma i er kamp med att avlägsna de Mörka, vilka emellertid kommer ta till vilka gärningar som helst, oberoende av utgång, för att hindra er framgång, men de kommer inte att uppnå sitt mål. På en Galaktisk skala övervakar de Blå Fåglarna fortfarande er Jord och observerar lugnt alla händelser på och runtomkring den. De inväntar resultatet av de förändringar som längre framöver kommer att tillåta en öppen kontakt med er.

Framtiden ligger väldigt mycket hos unga människor som har inkarnerat för det enda själsuppdraget att snabba på de förändringar som planerar mönstret för framtiden. De har redan en annorlunda inställning och de ser de problem som för närvarande upplevs och de är synnerligen förvissade om att de ska kunna övervinna dessa. Deras närvaro kan redan förnimmas och de hittar vägar som i slutänden kommer att placera dem i täten. Vissa frågar vad sådana unga människor möjligtvis skulle kunna veta, som ska hjälpa oss med våra nuvarande svåra belägenheter och svaret är att deras nuvarande ålder inte har någon betydelse, eftersom de är gamla själar med stor erfarenhet av att arbeta med Ljuset och de är ivriga att få tillämpa sin kunskap och sina färdigheter för att bära mänskligheten framåt. Ni kommer snart att få se dem komma igenom, eftersom deras bedrifter är värda att uppmärksammas och de blir snart offentliga.

De dåliga nyheterna skapar förstasidesrubriker och TV-nyheter, men inom kort kommer det att finnas ett minskat intresse av de sensationella nyheterna som ofta är överdrivna. Ni kanske lägger märke till att vissa av dessa tidningar tappar läsare, som nu söker efter riktiga nyheter och som även intresserar sig för globala aktiviteter. Sinnesstämningen växlar och man börjar kräva sanningen, eftersom ni alltför länge har matats med en diet av såpoperor och händelser som har blivit sensationaliserade. Var försäkrade om att Redaktörerna endast intresserar sig för försäljningar och snart kommer de att få ändra sin policy när omsättningen allvarligt påverkas. Nyheter och artiklar har tagits över av Internet och allt färre människor köper tidningar och med tiden kommer de faktiskt att försvinna på grund av bristen på efterfrågan. I själva verket kommer ett antal saker och ting som ni tar för givet att förändras, men samtidigt kommer det att ta er in till den Nya Tidsåldern. Till exempel så är förbränningsmotorn utdömd, tillika med de många industrier som har vuxit upp runtomkring den. Ni kan inte hindra framstegen, vad ni än gör, det är långt bättre att ta del i dem och göra det bästa utav dem så att ni inte lämnas utanför.

Mot bakgrund till framgången av att göra det första fullständiga meddelandet tillgängligt för dem av er som bad om det, så ska jag transkribera alla framtida budskap som jag anser vara extraordinära och jag kommer som tidigare att sända ut ett sammandrag och när så önskas, en fullständig kopia. Det innebär att ”enbart utdragen” från ett fullständigt meddelande som jag har skrivit ner, exempelvis såsom nedan, tydligt kommer att anges på det sättet. Jag kommer ibland att inkludera ett meddelande-utdrag tillsammans med mina veckomeddelanden. Tillsammans med dem har ni titeln på Kryons videoinspelning såsom nedan, så att ni kan lyssna på hela budskapet via Internet.

Jag fortsätter med att inkludera ett utdrag från ett Meddelande från Kryon såsom nedan, det är ett kort utdrag som med all säkerhet är relevant för vår nuvarande tidsperiod.

KRYON: EVOLUTIONEN PÅVISAD. (KRYON. EVOLUTION REVEALED.)

 

Ni står i färd med att förändra denna planet som förefaller vara i trångmål. De som skapar problem i världen kommer och går. Ljuset börjar göra en skillnad över mörkret och det mörka re-agerar. De som inte kommer att utvecklas eller framskrida kommer att försvinna. I ett fritt samhälle och en ny civilisation måste man lämnas ensam vad medvetandet anbelangar, man måste lämnas ensam för att fatta beslut. Det förekommer en barriär av isolering, och hur vi skulle gilla att sträcka ut oss därigenom och tända Ljuset! Ni har fått höra att Ljuset börjar göra en skillnad över de mörka som reagerar och fortsätter att reagera i överlevnadsläge för att rädda sig själva. Genom att observera något så förändrar ni dess verklighet/egenskaper. Ni är ägnade att finnas här, Guds godhet existerar. Ni står på randen till förändringen.

För det fullständiga meddelandet, skriv in titeln i ert Internet-fönster. Tidvis finns det fler än en inspelning av ämnet under samma titel.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Själv och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...