Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 13 december, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

13 december, 2019

 

Medan vi snabbt närmar oss det Nya Året, så ökar pressen på myndigheterna för att de officiellt ska offentliggöra Utomjordingarnas närvaro på Jorden samt att dessa har underjordiska baser. De har existerat i flera år och deras rymdfarkoster har regelbundet varit synliga på era himlar. Första Kontakten gjordes i slutet av 40-talet, då Utomjordingarna genom överenskommelser fick tillåtelse att ha en ostörd underjordisk närvaro på Jorden. Så många observationer har under årens lopp ägt rum och många, många kontakter har hafts med oss. Man kan inte längre påstå att den Utomjordiska närvaron hålls hemlig för att man inte vill skrämma eller oroa allmänheten, eftersom hela ämnet har publicerats så många gånger att de flesta människor är beredda att acceptera att Utomjordingarnas närvaro inte utgör någon fara för dem. I själva verket försöker de hålla sig utom allmänhetens synhåll fastän det inte är helt möjligt. Det kan vara förvirrande, eftersom era egna militärstyrkor alltsedan länge har haft sina egna farkoster som inte är så lätta att urskilja från några andra. Men det är mera sannolikt att de triangulära farkosterna är era egna och dessa syns regelbundet på er himmel.

Man har flera gånger övervägt att göra ett offentligt utlåtande, men dessa har av olika anledningar skjutits upp, men det är klart att detta är försenat och Mänskligheten borde tillåtas få veta vad som just nu äger rum. Medan ni under årens lopp har gynnats av de tekniska framsteg som har gjorts, så finns det emellertid många fler som snabbt skulle kunna framdriva er till den Nya Tidsåldern, såsom fri energi som då skulle avskaffa fossila bränslen. Den elektriska bilen slår mycket snabbt igenom och är en del av de trängande nödvändiga förändringarna för att hjälpa till med att eliminera problemet med föroreningar som har vuxit sig till farliga proportioner. Steg tas i rätt riktning, men mycket mer behövs ifall man på allvar ska kunna tackla problemet. De Galaktiska Styrkorna har teknologin för att kunna hjälpa er, men först måste ni själva uppvisa rätt inställning och engagemang för att avlägsna problemet. Människorna har vaknat upp till vad som behövs, men i de flesta instanser har det saknats adekvat officiellt stöd. En del kan ställa frågan varför man nu inte hjälper oss, men man är omedveten om hur mycket som redan har gjorts, utan publicitet. Var försäkrade om att ni utan hjälp från era Utomjordiska vänner redan skulle ha stött på mycket mer allvarliga problem.

Ni kanske frågar er varför vi, om vi känner medkänsla och kärlek för er, inte just nu hjälper er mer, men ni måste först uppvisa en seriös uppmärksamhet för att hantera de problem som annars skulle leda till hittills aldrig skådade förluster av liv. Vi tror att ni i tillräckligt hög grad kommer att reagera på de faror som hotar er, men tiden är kort och ju snarare ni ägnar er själva åt människornas behov, desto snabbare kommer problemen att komma under kontroll. Vi inser att saker och ting plötsligt har snabbats på, men de har hotat er under en rätt lång tid. Ni skulle vid det här laget ha kunnat installera lämpliga resurser för att hantera de kommande problemen och inte mindre än en världsomspännande överenskommelse kommer att vara tillräckligt för att stoppa det oundvikliga från att äga rum. Ni har med all säkerhet back-up från de människor som tydligt förstår det angelägna i situationen. Vi kan inte ytterligare hjälpa till, men känn att i händelse av att ett krig hotade er planet, så skulle ni snabbt mobilisera er för att hantera det och nu behövs verkligen en dylik respons.

Vi har ingen önskan eller avsikt att vår varning ska föranleda panik bland människorna, men det är genom att belysa problemen i de olika myndigheterna som man kommer att komma samman och göra upp planer för att på ett ändamålsenligt sätt hantera dessa. De yngre generationerna har kommit till detta liv med en större medvetenhet om farorna för planeten och mänskligheten. Deras röster blir alltmer högljudda och de kräver att man nu skrider till lämpliga åtgärder, eftersom deras framtid också står på spel, mer än vad som gäller för de äldre generationerna. Bär i minnet att själar som under den senaste tiden har blivit födda är mer förstående inför problemen och hur de borde hanteras för att man ska kunna fördröja den påskyndade förstörelsen för Jorden. Problemen går att övervinna, men tiden är väsentlig och handling behövs, och ju förr desto bättre.

Ni har kommit en lång bit på väg för att nå denna punkt i er evolution och ni förbereds för ett språng in i den. På ett sätt återstår endast en kort tid för er att bli färdiga, men varje chans tas tillvara för att höja ert medvetande och era nivåer av medvetenhet. I och med att förändringarna i er evolution närmar sig, så måste ni hållas på banan inför den och helst ha integrerat de positiva förändringarna som kan lyfta upp er. Uppenbarligen svarar vissa själar inte på de högre vibrationerna, efter att ha varit uppslukade av de lägre vibrationerna, utan önskan eller förståelse om behovet att lämna de gamla sätten bakom sig och att söka efter ett bättre sätt. Varje själ som börjar vakna upp och letar efter hjälp kommer att få det och det finns flera grupper som har kunskapen och önskan att hjälpa dem.

Glöm inte att det finns flera samhällen och andra instanser som alla är medvetna om förändringarna som äger rum och de är redo att hjälpa alla som söker efter sanningen. En mycket viktig tid är på väg, med målet att få förändringarna manifesterade och för att lyfta mänskligheten ut ur mörkret och fullständigt in till Ljuset. Detta måste komma, för det har bestämts av dem som överblickar er evolution. Ni har kommit igenom den svåra biten genom att passera markören och ni måste nu fokusera på er framtid, samt ta det underbara tillfälle som presenterar sig självt för att leda er till de högre nivåerna, samt att lägga allt elände och all bedrövelse bakom er för att aldrig mer förmå spoliera för er. Det kan innebära att ni måste bryta med era gamla band till det förflutna, men det är oundvikligt ifall ni ska kunna höja upp er tillsammans med Uppstigningen.

Fortsätt gladeligen med ert arbete och var medvetna om att de goda tiderna i verkligheten närmar sig, såtillvida att ni attraherar likadana energier till de som ni själv har. Med andra ord så är det ni som står i kontroll över hur ert liv ska utveckla sig, fastän det måste sägas att all karma som ni skapar blir en del av ert liv. Karma är nödvändigtvis inte negativ, men Människorna har för vana att skapa situationer som leder till det. Det enklare svaret är att dela med er av er kärlek till alla själar och att inte tänka ont om någon, då borde ni kunna leva ett liv utan bekymmer. Det är lättare än vad det låter, men till en början kan ert ego stå i vägen, eftersom det har vant sig vid att vara i kontroll. Överväg detta, ifall samtliga själar var kärleksfulla och vänliga så skulle världens problem ögonblickligen försvinna och lycka skulle råda.

Att skapa en underbar värld låter så enkelt, men så länge ojämlikhet existerar, så kommer det alltid att finnas problem. Det finns tillräckligt av allt för att täcka människornas behov, men olyckligtvis ligger världens rikedomar i händerna på en mycket liten majoritet. Detta måste ändras på och det kommer det att göra, eftersom sådana situationer inte kan tillåtas att få stå i vägen för utvecklingen. Var försäkrade om att högre varelser påverkar människorna till att göra vad som behövs för att få förändringarna till stånd och de kommer att uppnå sina mål.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, något som alla andra själar också har.

I Kärlek och Ljus,

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...