Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag den 1 maj, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 1 maj, 2020

Livet går vidare oberoende av vad som händer i världen, men den kan inte hjälpa att i det långa loppet bli påverkad, eftersom tiderna förändras i snabb takt. Det har blivit uppenbart att ni snabbt rör er till en ny tidsålder och har mycket att ta igen gällande allt som avsiktligen har undanhållits er. De Mörka har länge hindrat er från att få gynnas av framstegen som har gjorts och med fri energi högst upp på listan. Men de kan inte undanhållas i evighet och tiden just nu är idealisk för att detaljer ska kunna släppas. En hel del befinner sig ett limbo-tillstånd och yrkar på att alla fördelar för Människorna ska frisläppas. På grund av världens nuvarande tillstånd befinner ni er mer eller mindre i ett stillastående och det har visat sig vara en idealisk tid för att reflektera över vad ni vill ha ut av livet och vart ni är på väg. De gamla sätten kan inte hållas kvar i evighet och det måste finnas en ny inställning till vad ni önskar er utav livet, istället för ett styre som tillskansar sig era val av fria viljan. Cancer har under många år fördärvat många människors liv, emellertid så har botemedlen undanhållits er av dem som har ett intresse av att upprätthålla status quo.

Människorna håller på att bli alltmer medvetna om sin potentiella kraft att förverkliga förändringar, vilka kommer att ge dem en boost och stärka upp deras hjälp att få till en bättre deal för Mänskligheten. De större rikedomarna i världen ligger i händerna på en liten minoritet, som har tillskansat sig positioner av makt och auktoritet för att kontrollera befolkningen och kvarhålla dem i ovetskap. Detta kan inte fortgå och redan nu sker saker för att avlägsna dem som står i vägen för framstegen. Det kommer så att säga, att komma som ”en blixt från en klar himmel” för att välkomnas med både chock och överraskning. Förstå att majoriteten av människorna är saligt omedvetna om hur deras liv blir kontrollerade till den grad att Jorden utgör ett friluftsfängelse. Men den goda nyheten är att Ljusets Styrkor precis vid denna tidpunkt håller på utrotar de Mörkas aktiva anhängare.

Allt är inte dystert och en stor ”armé” av Ljusarbetare banar vägen för att ta tillbaka sin frihet för att få avgöra sin egen evolutionsväg. Som ni vid det här laget måste vara medvetna om, så har ni valfriheten gällande vilken väg ni vill följa, men när ni gör det så är ni uppenbarligen ansvariga för resultatet. Ni kommer att attrahera entiteter med en liknande vibration, vilka uppmuntrar er att göra framsteg. Men för dem som hör till Ljuset, så är hjälpen positiv och är bestämd att bli framgångsrik, medan de som väljer den negativa vägen sjunker allt djupare till de lägre vibrationerna. När ni har valt er väg, så har ni därmed gjort ett åtagande att följa en riktning för handlande som håller er kvar på den.

I den situation som ni befinner er i och som väcker många frågor gällande livets mening, så är det bra att minnas att ni har ett evigt liv. Det betyder att för er evolutions syfte, så lever ni flera liv och ni är därmed inte er kropp. För att förklara ytterligare, så inkarnerar er själ, som är ert verkliga ni, regelbundet för att få ytterligare upplevelser, så ni föds naturligt till nya utvalda föräldrar, så att de kan ge er det slag av upplevelser som ni behöver för att fortsätta utvecklas. Under den period som ni befinner er utanför inkarnationen på Jorden och i de högre vibrationerna, så har ni en eterisk kropp som är en finare och yngre version av den kropp som ni tidigare hade och den är befriad från all sjukdom eller kroppsliga problem som ni förut kanske hade.

Ni kanske inser att när det blir dags för er att återvända till Jorden för att få ytterligare upplevelser för att möjliggöra er evolution att gå vidare, så väljs era nästa föräldrar ut, vilka lämpar sig bäst för er livsplan. Ni kanske har en viss valmöjlighet i sådana frågor, fastän det ibland görs arrangemang för er. Till och med hela familjer kan inkarnera tillsammans, men inte nödvändigtvis i exakt samma roller. Därför har ni en specifik livsplan som era Guider uppenbarligen är medvetna om och de hjälper er att följa den. Men med fria viljan kanske ni går emot den, och i det fallet gör de sitt bästa för att uppmuntra er att återvända till den, utan att ta till våldsamma metoder.

Om ni tänker på detta upplägg, så kanske ni inser att när ni vistas mellan inkarnationer, så får ni uppenbarligen träffa andra familjemedlemmar och vänner som också vistas i sina ”yngre” eteriska kroppar. Men det är möjligt genom tankekraft att ”ta på sig” en äldre version av sin kropp om det behövs. Håll i minnet att en själ endast åtar sig vad den kan hantera och vissa livstider kanske verkar sakna någon verklig funktion, men känn er försäkrade om att upplevelsen arrangeras för att hjälpa er att utvecklas. Som ni kanske kan föreställa er, så är vissa liv fyllda av funktioner, men allt detta har man på förhand kommit överens om.

Att förstå verkligheten om livet efter döden kan övervinna så mycket sorg och nedstämdhet som vanligen följer efter att en familjemedlem eller vän har dött. Ibland kan ni uppleva vad som förefaller vara en dröm, där ni får möta den avlidna och den förefaller så verkligt, för att det är det, fastän få själar i verkligheten kan få upp sådana minnen till vaket tillstånd. Det är inte ovanligt för en själ att komma mycket nära er och detta är mycket verkligt och de intresserar sig för er andliga utveckling. Men de Andliga Lagarna täcker upp för sådana händelser och en själ tillåts inte ingripa med era val av fri vilja.

Nyckel-poängen i alla liv är att det finns karma involverad och att den spelar en stor del i er struktur, för andra själar är involverade med den och till och med inom er egen familj. Så händelserna arrangeras vilka låter er ”göra upp” och förhoppningsvis kommer ni att svara an på rätt sätt. Om ni inte gör det, så kommer karma på nytt att återvända, fast inte nödvändigtvis under samma livstid, så var omsorgsfulla och försök vid alla tillfällen att undvika konfrontationer. Hjälp andra där ni kan och var medvetna om att ”lika attraherar lika” och att detta gäller för goda gärningar såväl som negativa handlingar. I verkligheten kommer ni inte undan med något felagerande, eftersom detta kommer att komma tillbaka till er, om det så sker i ett framtida liv. Men eftersom ni befinner inom synhåll för Uppstigningen, så kommer uppenbarligen de flesta av er att få uppleva Sluttiderna.

Livet har varit svårt och hårdnackat under den period som ni befinner er i, men när förändringens vibrationer når en högre nivå, vilket de kommer att göra i och med Uppstigningen, så kommer detta att förändras dramatiskt till det bättre och var fridfulla och i harmoni med allting annat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...